Copy
האגודה לזכויות האזרח בישראל
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת לשבוע הקרוב

חמישי, 10.11.2011
Like הירשמו לקבלת הניוזלטר השבועי זכויות האדם בכנסת, מהאגודה לזכויות האזרח on Facebook share on Twitter
ככל שתרצו להמשיך ולקבל את העדכון השבועי, אנא הירשמו כאן

שבוע טוב,

במהלך מושב הכנסת הקרוב, אנו מבקשים לעדכן בנושאים שעל סדר יומה של הכנסת בתחום זכויות האדם. בסקירה, שבכוונתנו להביא בפניכם מדי שבוע, נסקור את הנושאים שיעלו לדיון במהלך השבוע העוקב.

האגודה לזכויות האזרח עורכת כבר שנים רבות מעקב אחר הצעות חוק המובאות בפני הכנסת, כדי להבטיח שקול הזכויות יישמע בקביעות בתהליך החקיקה. האגודה פועלת לצמצום פגיעה בלתי-מוצדקת ובלתי-סבירה בזכויות האדם בהצעות חוק, וכן יוזמת חקיקה או תומכת בחקיקה שמטרתה קידום זכויות האדם. בנוסף, פועלת האגודה בכנסת לשינוי מדיניות בעניינים שיש בהם נגיעה לזכויות האדם, בהטמעת שיח זכויות האדם ובהצבת נושאים הנוגעים למכלול זכויות האדם על סדר היום הציבורי.

הלקט שנביא בפניכם הוא עדכון שבועי על סדר יומה של האגודה בכנסת – דיונים והצעות חוק בעלי נגיעה לחירויות אזרחיות, שמירה על הדמוקרטיה, שוויון, זכויות חברתיות-כלכליות ומכלול זכויות האדם. את סדר היום המלא של הוועדות ואת סדר יום המליאה ניתן למצוא באתר הכנסת. (אתר הכנסת מתעדכן תדיר, לכן כדאי לבדוק מידי יום-יומיים אם נוספו חומרי רקע לדיונים. כמו כן, חשוב לזכור שייתכנו שינויים בסדר היום.)

ככל שתרצו להמשיך ולקבל את העדכון השבועי, אנא הירשמו כאן 

 

פגיעה בארגוני זכויות אדם וארגוני החברה האזרחית
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיסוי הכנסה למוסדות ציבוריים המקבלים תרומה מישות מדינית זרה), התשע"א-2011
הצעת חוק העמותות (תיקון – איסור תמיכה של ישות מדינית זרה בעמותות פוליטיות בישראל), התשע"א-2011 
 
ועדת שרים לענייני חקיקה | יום ראשון, 13.11.2011 | הצבעה

עמדת האגודה: המדובר בשתי הצעות חוק שהן חלק מניסיון נרחב לפגוע בפעילותם של  ארגוני זכויות אדם וארגונים לשינוי חברתי אשר האג'נדה שלהם ו/או פעילותם אינה נושאת חן בעיני ח"כים ו/או שרים שונים בעת הזאת.  אחת ההצעות מבקשת שלול מארגונים ללא מטרות רווח המקבלים כספים מ"ישות מדינית זרה" את הזכות הניתנת להם לפטור ממס הכנסה; ולקבוע כי הכנסותיהם ימוסו בשיעור של 45%. כן מוצע להחריג מן ההצעה ארגונים המקבלים תקצוב מהמדינה, במטרה להותיר את הפטור ממס לארגונים הפועלים לקידום החברה הישראלית בתחומים כמו רווחה וחינוך, ולמקד את הפגיעה בארגוני זכויות האדם. ההצעה השנייה מבקשת להגביל את התרומות שעמותות יורשו לקבל מ"ישות מדינית זרה" לסכום שלא יעלה על 20,000 ₪ לשנה.   להרחבה

הצעת חוק למניעת הסתננות
הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות שיפוט) (תיקון מס' 3 והוראת שעה), התשע"א-2011 
 ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני, 14.11.2011 | 09:00 |  הכנה לקריאה שנייה ושלישית

עמדת האגודה: מטרתה המוצהרת של הצעת החוק היא הרתעה של פליטים ומבקשי מקלט מלבוא לישראל באמצעות ענישה דרקונית ומעצר של הפליטים ומבקשי המקלט שבישראל. הצעת החוק מגדירה כ"מסתנן" כל מי שנכנס לישראל שלא במעבר גבול, ואינה מבחינה בין מסתננים ביטחוניים, פליטים, מבקשי מקלט ומהגרי עבודה. בין השאר קובעת הצעת החוק, כי מבקשי מקלט וילדיהם יושמו במעצר לתקופה של מינימום שלוש שנים, ובמקרים מסויימים לתקופה בלתי מוגבלת. אם תתקבל הצעת החוק, אפשר יהיה להעמיד לדין פלילי כל מי שמסייע או נותן מחסה לפליטים ומבקשי מקלט, ועונשו יהיה מאסר חמש שנים. מי שמסייע או נותן מחסה שוב – עונשו יהיה חמש עשרה שנות מאסר. הצעת החוק מפרה באופן בוטה את העקרונות הבסיסיים ביותר להגנה על מבקשי מקלט והטיפול בהם. כמו כן היא  ממשיכה במגמה של דה-לגיטימציה לארגוני זכויות אדם, בכך שהיא מפלילה כל סיוע – רפואי, משפטי, הומניטארי – שיינתן למי שהחוק מגדיר אותו כ"מסתנן". להרחבה   להרח  ל ללגכלןגכמ  לדגוטכ

פרטיות - חשיפת פרטי טוקבקיסטים
הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון - חשיפת פרטי מעוול) התש"ע-2010
הצעה לסדר היום בנושא: אחריות אתר אינטרנט לתגובות הגולשים
ועדת המדע והטכנולוגיה | יום שני,14.11.2011| 12:00| הכנה לקריאה ראשונה

עמדת האגודה: הצעת חוק שמטרתה לאפשר חשיפת פרטים מזהים של טוקבקיסטים שכתבו דברי לשון הרע. האגודה חוששת, בין השאר, מאפקט מצנן שיגביל, בפועל, את חופש הביטוי. יש לאזן בצורה עדינה בין זכותו של אדם לפרטיותו וזכותו של אדם לשם טוב.  
 
גיל הפרישה לנשים
הודעת שר האוצר בדבר המלצות הוועדה הציבורית לבחינת גיל הפרישה לנשים בהתאם לסעיף 9(ב) לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 \ גיל הפרישה לנשים ומצב הקרן לנפגעי העלאת גיל הפרישה במקצועות שוחקים, הצעתה של ח"כ פניה קירשנבאום \ העלאת גיל הפרישה לנשים, הצעתה של ח"כ זהבה גלאון
ועדת הכספים | יום שלישי, 15.11.2011 | 09:30| דיון

עמדת האגודה: בסוף יוני 2011 הגישה הוועדה הציבורית לבחינת גיל הפרישה לנשים (ועדת ניסן) את מסקנותיה לממשלה והמליצה על העלאת גיל הפרישה לנשים לגיל 67. האגודה לזכויות האזרח הגישה לוועדה הציבורית את התנגדותה להעלאת גיל הפרישה לנשים. ההתנגדות מבוססת על כך שכיום נפלטות נשים רבות ממעגל העבודה עוד לפני גיל הפרישה, ולכן העלאתו תגרום לכך שהן יאבדו את זכותן לפנסיה ולהטבות נוספות הנובעות מגיל הפרישה לשנתיים נוספות. האגודה במסגרת קמפיין משותף של ארגונים ושל חברות כנסת מכל קצוות הקשת הפוליטית פועלת נגד העלאת גיל הפרישה ולביטול מסקנות הוועדה. להרחבה.

תאגידי המים - הנחות לאוכלוסיות נזקקות
פניות ציבור של אזרחים , על השרות הניתן להם על ידי תאגידי המים - אפשרות מתן הנחות לאוכלוסיות נזקקות.
הוועדה המיוחדת לפניות הציבור | יום שלישי, 15.11.2011 | 10:00| דיון

עמדת האגודה:  האגודה לזכויות האזרח מבקשת לקדם תפיסה של המים כזכות יסוד ולא כמוצר צריכה. האגודה מדגישה את חובת המדינה לדאוג לחלוקה צודקת של משאב המים בקרב הציבור כולו ולהגן על מימוש הזכות למים כלפי כל אדם בלא אפליה. תעריפי המים הגבוהים ומדיניות התאגידים בנוגע לניתוקי מים ופריסת חובות מהווים פגיעה בזכות היסוד למים של התושבים והאזרחים בישראל. בשנתיים האחרונות אנו עדים לעלייה חדה במחירי המים אשר הביאה לכך כי תושבים רבים אינם מסוגלים לשלם את חשבונות המים הגבוהים. המצוקה חוצה אוכלוסיות וגילאים וכוללת פגיעה גם במשפחות ויחידים ממעמד הביניים. המצוקה קשה במיוחד בקרב המתקיימים מהכנסה נמוכה, קשישים ואנשים בעלי מוגבלויות. הבטחת הנגישות למים, בהיותם אמצעי מרכזי להבטחת זכות היסוד לבריאות ולקיום בכבוד, היא חובה ראשונה במעלה המוטלת על המדינה, גם כשאלו מסופקים על ידי תאגיד עירוני. להרחבה  להרחבה  
הבטחת הנגישות למים, בהיותם אמצעי מרכזי להבטחת זכות היסוד לבריאות ולקיום בכבוד, היא חובה ראשונה במעלה המוטלת על המדינה, גם כשאלו מסופקים על ידי תאגיד עירוני.הבטחת הנגישות למים, בהיותם אמצעי מרכזי להבטחת זכות היסוד לבריאות ולקיום בכבוד, היא חובה ראשונה במעלה המוטלת על המדינה, גם כשאלו מסופקים על ידי תאגיד עירוני.הבטחת הנגישות למים, בהיותם אמצעי מרכזי להבטחת זכות היסוד לבריאות ולקיום בכבוד, היא חובה ראשונה במעלה המוטלת על המדינה, גם כשאלו מסופקים על ידי תאגיד עירוני. הבטחת הנגישות למים, בהיותם אמצעי מרכזי להבטחת זכות היסוד לבריאות ולקיום בכבוד, היא חובה ראשונה במעלה המוטלת על המדינה, גם כשאלו מסופקים על ידי תאגיד עירוני.  יש לפעול להר
זכויות עובדי קבלן
 אחריות מזמין שירותי חברת כוח אדם לזכויות העובדים הצעה לדיון מהיר של ח"כ יעקב אדרי \ אחריות מזמין שירותי חברת כח אדם לזכויות העובדים הצעה לדיון מהיר של ח"כ חיים אמסלם
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שלישי, 15.11.2011 | 11:00| דיון

עמדת האגודה:  מדובר במנגנון לאכיפת זכויות של עובדי קבלן, שעיקרו: הטלת אחריות על המשתמש בפועל בשירותי עובדי קבלן, לדאוג לכך שעובדי הקבלן, המועסקים בפועל בחצריו, יקבלו את מלוא זכויותיהם מאת קבלן השירותים. חשיבותו וייחודו של מנגנון זה הוא במתן אפשרות לעובדי הקבלן לתבוע את מזמין השירות ולהטיל עליו אחריות (אזרחית) להפרת זכויותיהם. מתן האפשרות החשובה הזו לעובדי הקבלן, הוא אחד הדברים המשמעותיים ביותר שניתן לעשות על-מנת לצמצם את הפגיעה בעובדי הקבלן, זאת בהתחשב במציאות של הפרה שיטתית של זכויותיהם ע"י המעסיקים שלהם, וחוסר אכיפה מצד המדינה.
פורום זכויות עובדים שהאגודה חברה בו, קידם הצ"ח בעניין זה, שהונחה ע"י חברי הכנסת שמטוב, חנין, יחימוביץ ואח'. ההצעה זכתה לתמיכת ממשלה ועברה בקריאה ראשונה בחודש יוני 2007. אלא שלאחר מכן לא קודמה יותר, משום שהממשלה החלה לקדם הצ"ח מטעמה, על בסיס הסכמות של התמ"ת, האוצר, המעסיקים וההסתדרות, שעניינה הגברת אכיפה של זכויות עובדים. ההצעה  הממשלתית כוללת מספר מנגנונים להגברת אכיפה, ובין השאר הטלת אחריות על מזמין השירות. אלא שהצ"ח כוללת גם שורה ארוכה של פטורים שמרוקנים למעשה מתוכן את המנגנון הזה. גם הצעת החוק הממשלתית אינה מקודמת בשלב זה בשל חילוקי דעות רבים. להרחבה