Like הניוזלטר השבועי בהוצאה מיוחדת לקראת ההצבעות על הרפורמה בתכנון ובבנייה on Facebook share on Twitter
 
חמישי, 08.03.2012
לעדכון קבוע, הירשמו כאן

ניוזלטר מיוחד לקראת ההצבעות על חוק התכנון והבנייה
 
בימים אלה מסיימת הכנסת לדון ברפורמה בתכנון ובבניה. ההצבעות בוועדה על הנוסח הסופי ייתקיימו בשבוע הקרוב. ההצבעות במליאה על הרפורמה נדחו לשבוע הראשון של מושב הקיץ שנפתח בתחילת מאי. באופן מדאיג, עם פרסום הנוסחים הסופיים של הצעת החוק, אנו מוצאים שעל אף שההשלכות החברתיות והסביבתיות שלה דרמטיות, ועל אף הביקורת הרבה שהושמעה נגד הרפורמה ממגוון גדול של גורמים - אין כמעט שינוי בנוסח הצעת החוק הממשלתית מהנוסח המקורי שהובא לדיון לפני למעלה משנה. למרות שהתקיימו למעלה מחמישים דיונים, ולמרות שהשתתפו בדיונים עשרות בעלי מקצוע, אקדמאים, נציגי השלטון המקומי ונציגי ארגוני המגזר השלישי – בסופו של דבר לא הוטמעו כמעט בכלל מאות, ואולי אלפי, ההערות של הנ"ל ברפורמה, והנוסח נשאר כמעט ללא שינוי גם בתפיסות המבניות העמוקות שלו, וגם בפרטים הקטנים המרכיבים אותו.

התוצאה היא רפורמה שחסרה כל ראייה או רגישות חברתית


הרפורמה בתכנון ובבנייה - אנטי צדק חברתי
הצעת חוק התכנון והבנייה התש"ע-2010
הוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה
יום שני עד רביעי , 12 עד 14 במרץ 2012  | סיום הצבעות על נוסח החוק בוועדהעמדת האגודה: הרפורמה בתכנון ובבנייה הינה חוק המעצב את מערכת התכנון בישראל מחדש, באופן שמשליך בצורה עמוקה ביותר על החיים של כל אחד ואחת מאיתנו. למי שאינם עוסקים בתחום התכנון והבניה באופן מקצועי, קשה מאד לעיתים להעריך אילו השלכות חברתיות וסביבתיות מרחיקות לכת יש להליכי התכנון על החיים של כולנו. התכנון מעצב את פניה של המדינה: הוא משפיע על הסביבה שלנו ועל החברה שלנו, הוא משליך על השוויון ועל פערים בחברה, קובע את איכות חיינו וסביבתנו, וכמובן שמהווה כלי חשוב בחלוקת העושר וביצירת צדק חברתי. במערכת התכנון מתקבלות ההחלטות הדרמטיות הנוגעות למיקומן של תשתיות לאומיות, כמו למשל איפה יעברו כבישים, איפה יוקמו אזורי תעשיה, האם ואיפה יוקמו תשתיות מזהמות; החלטות המטפלות במימושם של צרכים ואינטרסים ציבוריים, כמו למשל, איפה יוקמו מבני ציבור ומאיזה סוג, האם יהיה דיור בר השגה, איפה ואילו ישובים חדשים יורחבו או יבנו; החלטות העוסקות בהגנה על הסביבה לטובת הציבור,כמו למשל, האם יופשרו שטחים ירוקים לבניה, האם חופי הים והגנים הציבוריים יישארו פנויים לשימוש הציבור; ועוד. החלטות אלו הן דרמטיות במיוחד בשל היותו של תהליך התכנון והפיתוח בלתי הפיך, המשנה את פני המדינה והחברה לצמיתות.

הרפורמה, בנוסח עליו עומדת להצביע הכנסת אינה לוקחת בחשבון שיקולים חברתיים וסביבתיים מהותיים. משמעות הדבר היא, שהליכי התכנון יתבצעו מבלי שיובאו בחשבון הצרכים, הרצונות וההעדפות של האוכלוסיות אליהן הן נוגעות; לא יקודמו ערכים ויעדים חברתיים, כמו צמצום פערים ושוויון, באמצעות מערכת התכנון כפי שנעשה בעולם; ויותר מכך – אוכלוסיות מוחלשות יודרו מההליך ויפגעו מתכנון אינטרסנטי ואולי אף מושחת לעיתים. כך למשל,אין ברפורמה סעיף מטרה שמגדיר את היעדים החברתיים המצופים מהליכי תכנון, כמו צמצום פערים, שוויון, הגנה על הסביבה, שיתוף ציבור ושקיפות.אין ברפורמה הליכים של שיתוף הציבור, למעט בהגשת התנגדויות בתום התכנון; אין ברפורמה הנחיות לרשויות התכנון הנוגעות לקידום יעדים חברתיים, כמו דיור בר-השגה, שילוב בעלי מוגבלויות והקמת מוסדות ציבור; לא כלולים בה יועצים חברתיים למוסדות התכנון, שיציגו את הצרכים ואת ההשלכות החברתיות של התוכנית, כמקובל בעולם; לא כלולים בה נציגי ציבור לוועדות המקומיות, שישמיעו את קולן של הקהילות הרלוונטיות; היא לא כוללת דיור בר-השגה אמיתי, כזה שיבטיח תמהיל חברתי ושילוב אוכלוסיות שהכנסתן בינונית או נמוכה, ועוד ועוד. האגודה לזכויות האזרח, במקום - מתכננים למען זכויות תכנון והאגודה לצדק חלוקתי פנו לראש הממשלה והשרים במכתב המפרט את הכשלים ברפורמה ומציע את הדרכים לתקנם.

מידע על הצעת החוק באתר האגודה
הרפורמה אנטי-חברתית
השפעת הרפורמה על הרשויות המקומיות
השפעת הרפורמה על המיעוט הערבי בישראל


אין באמת דיור בהישג יד
בנוסח הצעת החוק המקורי לא נכלל סעיף העוסק בדיור בר השגה. בעקבות לחץ הארגונים וכמובן המחאה החברתית שהעלתה את נושא הדיור לראש השיח הציבורי, התחייב יו"ר הוועדה המשותפת פנים-כלכלה,ח"כ אמנון כהן, כי הרפורמה לא תובא להצבעה ללא פרק העוסק בדיור בהישג יד. הפרק שנוסח על ידי הממשלה הגדיר דיור בר השגה כדירות קטנות במחיר שוק ודירות להשכרה במחיר שוק בלבד, ולא כלל דיור במחיר מוזל. הארגונים פנו בדחיפות לחברי הוועדה בטענה כי זהו לעג לרש, כיוון שהדירות שיקראו "בנות השגה" יהיו במחירי השוק, מחירים גבוהים מכדי לעמוד בהן. ולא תיווצר אלטרנטיבה ופתרון לאלו שאינם יכולים לעמוד במחירים הגבוהים. יתרה מכך,ברשויות מקומיות רבות החלו לקדם תוכניות למגורים שיש בהם רכיב של דיור בר השגה מוזל למי שעמד בתנאי זכאות, אך משרד המשפטים התנגד להן בטענה שהנושא לא מוסדר בחוק. ההצעה הנוכחית וההגדרה המצומצמת יביאו לקבורתן הסופית. הקואליציה לדיור בר השגה והמטה לתכנון אחראי ניהלו מאבק עיקש שהוביל את הממשלה לשנות את הנוסח ולהוסיף דיור להשכרה במחיר מפוקח, והוועדה הודיעה כי עדיין מתנהל מו"מ על דיור למכירה במחיר מוזל כחלק מההגדרה של דיור בר השגה. האגודה, כחלק מהקואליציה לדיור בר השגה, רואה בחיוב את השינוי שבא לידי ביטוי בהתייחסות גם לסוגיית המחיר, תחת הקטגוריה של דיור להשכרה במחיר מפוקח. אולם ההצעה בנוסחה הנוכחי עדיין אינה מספיקה ויש לערוך בה שינויים מהותיים על מנת שדיור בר השגה לא יוותר רק סיסמא:
1.    החוק מחייב רק לקבוע הוראות לעניין דיור בר השגה אך ללא מכסת מינימום, והחשש הוא שללא מכסה של לפחות 20% זה יהפוך לאות מתה.
2.    יש צורך לקבוע הוראות שחלק מהדירות, בתוכניות בקרקע ציבורית, יהיו דיור ציבורי, והחוק מתעלם מנקודה זו.
3.    נשללת מרשויות התכנון הסמכות לקבוע את המחיר והזכאות. הרפורמה דיברה על דמוקרטיזציה והגדלת הסמכויות של הרשויות המקומיות ותמוה מדוע דווקא בנושא הדיור נוטלים מהרשויות המקומיות את הסמכויות.
4.    השמאי הממשלתי אינו צריך להיות בעל הסמכות לקבוע את המחיר אלא מוסד התכנון  והמחיר צריך להיות מותאם ליכולתם של הזכאים.
5.    יש לבטל את האותיות הקטנות של החוק, בהן הוסף כי לאחר שלוש שנים לא ניתן יהיה עוד לאשר תכניות שיש בהן דיור להשכרה במחיר מפוקח.

לעמדה המלאה של הקואליציה לדיור בר השגה
להסתייגויות מטעם הקואליציה לדיור בר השגה

בואו להפגנה נגד החוק, יום שני 12 במרץ בשעה 08:00 מול הכנסת