Copy

זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

ראשון, 6.11.2016
 


העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 

מעצרים מנהליים

הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"ה-2015 - החלק הנותר - הכנה לקריאה שניה ושלישית

ועדת החוקה, חוק ומשפט יום שני 31.10.2016 | הכנה לקריאה שניה ושלישית
 
הדיון, שהתקיים בשבוע שעבר, עסק בהצעת חוק ממשלתית המסדירה את השימוש במעצרים מנהליים ובצווי הגבלה מנהליים. הצעת החוק מבקשת להפוך את הסדר המעצרים המנהליים לחוק קבוע שיהיה חלק אינטגרלי מחוקי המדינה, וכן להרחיב את סמכויותיו של שר הביטחון לפגוע בחירות האזרחים.

עמדת האגודה: הצעת החוק מבקשת להנציח את התקנות המנדטוריות הדרקוניות, והיא איננה מתאימה למדינה דמוקרטית במאה ה-21. מעצרים מנהליים פוגעים קשות בזכויות האדם, מהווים מסלול עוקף למשפט צדק ומטילים כתם כבד על אופייה הדמוקרטי של ישראל. מעצר מנהלי פוגע בזכותו של אדם להיות חופשי ממעצר שרירותי, ומתבסס על ההנחה הפסולה לפיה אפשר לנבא התנהגות עתידית של אזרחים. המעצר המנהלי כולא אנשים שלא ביצעו פשע תוך שימוש בחומר חסוי, מבלי שהם יודעים במה הם חשודים, ומבלי שהמדינה תצטרך להוכיח את מסוכנותם מעבר לספק סביר במשפט פלילי הוגן. המעצר המנהלי מאפשר לרשויות לכלוא אדם כאשר אין להן ראיות קבילות להוכחת אשמתו, ומאפשר לרשויות הביטחון לא לעשות את המאמץ הנדרש כדי לאסוף ראיות קבילות ומספיקות להעמדתו של אדם לדין. גם צווי הגבלה מנהליים פוגעים בזכויות יסוד ובעקרונות דמוקרטיים בסיסיים, לא מאפשרים לאזרח להתמודד מול הליך הוגן, ולכן הם פסולים.

האגודה דורשת לבטל לחלוטין את המעצרים וצווי ההגבלה המנהליים, או לפחות לאפשר אותם רק במצב חירום קיצוני שיוכרז במיוחד, שבו קיים שיבוש חמור וקשה של יכולת הפעולה של רשויות אכיפת החוק. אנו מכירים בחשיבות המאבק האפקטיבי בטרור ובחובת המדינה להגן על אזרחיה מפני אלימות קשה, אולם על ישראל כמדינה דמוקרטית להיאבק בטרור באופן העולה בקנה אחד עם הבסיס לקיומה כדמוקרטיה. להרחבה
 

 

גביית חובות

דיון ביוזמת חה"כ מרב מיכאלי בנושא פקודת המסים (גבייה)
ועדת החוקה, חוק ומשפט יום שלישי 8.11.2016 | דיון


עמדת האגודה: פקודת המסים (גביה) היא חוק מתקופת המנדט, שמאפשר לרשויות ולגופים ציבוריים במדינה לגבות חובות בצורה מנהלית, תוך שימוש בסמכויות מרחיקות לכת שפוגעות באזרחים. לרשויות המקומיות, לתאגידי המים והביוב, למוסד לביטוח לאומי, למגן דוד אדום, לרשות המיסים ולשאר הגופים הנכללים בפקודה יש סמכות קיצונית להיכנס לבתי חייבים בכוח, לעקל רכוש, לעקל מקרקעין ולמכור אותו, לעקל כלי רכב, לעקל חשבונות בנק או קופות גמל, לעקל רכוש המצוי בידי צד שלישי, וסמכויות קיצוניות נוספות. בחלק ניכר מהמקרים הליך הגבייה אף נעשה באמצעות חברה פרטית, שמחויבת רק לשורת הרווח ולא לאינטרס הציבורי, בניגוד לרשויות שלהן ניתנה הסמכות מלכתחילה.

הליך גבייה מנהלי פוגע בזכותו של אדם לפרטיות, לקניין, לכבוד ולהליך הוגן. ההליך מהווה פגיעה קיצונית בחייב או בחייבת, לא מאפשר להם לעמוד בפני גורם שיפוטי, לא מאפשר איחוד חובות בהסדר תשלומים אחד, והחובות צוברות ריביות שמנפחות את החוב. כך הליך זה מדרדר אנשים לעוני ומונע מהם לצאת ממעגל החובות. האגודה לזכויות האזרח קוראת לחברי הכנסת לזכור שגם לחייבים יש זכויות ולבטל את פקודת המיסים (גביה). במקום הליך זה יש לגבות חובות במנגנונים המאוזנים שכבר קיימים, כמו מנגנון ההוצאה לפועל, או לקדם חקיקה מודרנית לגביית חובות. להרחבה | דוח האגודה בנושא מנגנוני גבייה – "חייבים לשנות"

 

 

פערים בבריאות בין המרכז לפריפריה

אפליית תושבי הפריפריה בתחום הבריאות - מחסור בשירותים וברפואה מקצועית

הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי יום שלישי 8.11.2016 | דיון
 
עמדת האגודה: בישראל קיימים פערים משמעותיים במצבן הבריאותי של קבוצות אוכלוסייה שונות, כמו גם בשירותי הבריאות הניתנים במקומות שונים, ובפרט בין המרכז לפריפריה. כך למשל: הפער בתוחלת החיים הממוצעת בין הדרום למרכז מגיע לחמש שנים; הפער בשיעור מיטות האשפוז בין הדרום למרכז מגיע לפי שניים וברפואה דחופה אף יותר מכך; במחוזות הצפון והדרום שיעור הרופאים הפעילים נמוך יותר באופן משמעותי; כמחצית מכל הרופאים המומחים עובדים במרכז (25.7% במחוז תל אביב ו-23.5% במחוז המרכז), ובכל אחד ממחוזות הדרום והצפון עובדים רק כ-10% מכלל המומחים; בדרום ובצפון מספר מיטות השיקום ל-1,000 איש הוא כרבע ממספר המיטות באזור תל אביב (0.05 בצפון ובדרום לעומת 0.22 בתל אביב).

האגודה פועלת יחד עם ארגונים עמיתים, ובהם רופאים לזכויות אדם, פורום בריאות דרום והפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל, לכינון תוכנית ממשלתית רב שנתית מקיפה לצמצום פערים בבריאות, הכוללת יעדים כמותיים, ולקביעת סטנדרטים לאספקת שירותי בריאות שיוויונים ברחבי הארץ. להרחבה
 
 

תנאי כליאה וזכויות אסירים

תנאי הכליאה וזכויות האסירים - בהשתתפות נציבת שירות בתי הסוהר

ועדת הפנים והגנת הסביבה יום רביעי 9.11.2016 | דיון
 
עמדת האגודה: נציגת האגודה תתייחס בדיון לשני נושאים:

1. הצפיפות בבתי הכלא: בבתי המעצר והכלא בישראל שוררת צפיפות רבה. במדינות דמוקרטיות הסטנדרט המקובל לשטח מחיה לאסיר הוא 8.8 מ"ר בממוצע. על פי העמדה המקצועית של שירות בתי הסוהר, שטח מחיה הולם צריך לעמוד על כ-6 מ"ר לאסיר. בפועל, שטח המחיה הממוצע לאסיר בישראל עומד על 3 מ"ר, ומרבית האסירים והעצורים בישראל מוחזקים בשטח נמוך מ-3 מ"ר לאדם – כולל שטח המיטה, הארונות, השירותים והמקלחת. הצפיפות הרבה מונעת מהכלואים מרחב תנועה מינימלי בתא, גורמת לפגיעה בכבודם ובבריאותם, ומאלצת כלואים רבים לבלות את מרבית זמנם בשכיבה. למרות שרשויות המדינה מודעות לצפיפות הקשה ולהשפעתה השלילית על רמת האלימות בין האסירים, על בריאותם ועל סיכויי השיקום שלהם, בעשרים השנים האחרונות לא ננקטו כמעט צעדים משמעותיים לשיפור המצב. עתירה שהגישו האגודה וארגונים עמיתים בנושא תלויה ועומדת בבג"ץ. להרחבה

2. כלא נווה תרצה: בכלא נווה תרצה כלואים אסירות וילדיהן - תינוקות ופעוטות עד גיל שנתיים. מביקורות רבות שנערכו בכלא עולה כי המבנה הקיים אינו מתאים לאוכלוסיה המיוחדת שמאכלסת אותו, ולכן הוחלט לבנות כלא מתאים. אולם לאחר שכבר אושרו תוכניות עבור כלא נשים חדש, החליט השר לבטחון פנים להעביר את התקציב שהוקצה לבנייתו לנושאים אחרים. החלטת השר פוגעת פגיעה אנושה באסירות הכלואות ובילדיהן החפים מפשע. אנו קוראים לשר לתקצב את בניית הכלא החדש ולהורות על התחלת הבנייה כבר ב-2017.
Share
Tweet
Forward


                                     
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
Copyright © 2016 ACRIHebrew, All rights reserved.


להסרה מרשימת התפוצה