Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת on Facebook share on Twitter
 

חמישי, 07.06.2012

לעדכון קבוע, הירשמו כאן


החמרת הענישה על המסייעים לשוהים בלתי חוקיים ופליטים ומבקשי מקלט
הצ"ח שהייה שלא כדין איסור סיוע (החמרת ענישה על הלנה והסעה) - אקוניס 4359

ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון, 10.6.2012 | הצבעה

עמדת האגודה:  לאחרשהצעת החוק של המשרד לביטחון פנים הפכה את ההסדרים הבעייתיים, הנוגעים ל"הסעה, הלנה והעסקה" של השוהים בישראל ללא היתר, להסדר של קבע, מבקש ח"כאקוניס לא רק להחמיר את הענישה ולהטיל עונשי מאסר או קנס על מי שהפר את החוק, אלא להחיל את החוק על פליטים ומבקשי מקלט והמסייעים להם.הוראת השעה נועדה להתמודד עם בעיה ביטחונית וזו, כביכול, ההצדקה שנותנת המדינה לכך שההוראות כל כך דרקוניות. ברור שאין מקום להחיל את ההוראות האלה על פליטים ומבקשי מקלט, והניסיונות למסגר את סוגיית הפליטים כסוגיה ביטחונית, כפי שנעשה בדברי ההסבר להצעת החוק, פסולים ומסוכנים.
 
כבר בחקיקה הקודמת טענה האגודה נגד איסורההסעה, שהוא אחד האיסורים הדרקוניים והפוגעניים ביותר, הכלולים בהסדר. ראשית, הוא מעודד גזענות ופרופיילינג; ושנית, הוא הופך אנשים שומרי חוקלעבריינים על לא עוול בכפם. חומרה מיוחדת נודעת לאיסור הכללי על "הסעתשב"חים", החל על כל מי שמסיע ולו בהסעה מזדמנת פלסטיני, המצוי בישראל ללא אישור, או מבקש מקלט. איסור זה, פוגע כשלעצמו, באופן קשה ביותר, בזכויות יסודחוקתיות של הפרט.
 
החוק הנוכחי מרחיק לכת עד כדי הפללה של כל פעילי ארגוני זכויות האדם המסייעים לפליטים בישראל. לא מזמן, סעיף איסור סיוע למבקשי מקלט הוסר מהחוק למניעת הסתננות, על מנת שסיוע הומניטארי לפליטים לא ייחשב עבירה פלילית. להרחבה על חוק שהייה שלא כדין \ להרחבה על חוק ההסתננות
 הסתה נגד פליטים ומבקשי מקלט
גילויי האלימות וההסתה כנגד מבקשי העבודה הצעה לסדר היום: של ח"כ נחמן שי, ח"כ מסעוד גנאים, ח"כ ג''מאל זחאלקה, ח"כ עמיר פרץ, ח"כ דב חנין, ח"כ מיכאל בן-ארי, ח"כ נסים זאב, ח"כ שלמה מולה.
ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני,  11.6.2012 | 10:00 | דיון

עמדת האגודה: בשבוע שעבר החליטו הארגונים שלא לבוא לדיון בוועדת הפנים, דיון בו הגיעו התבטאויות חברי כנסת מסויימים לשפל חסר תקדים ועלו לכדי הסתה פרועה כנגד הפליטים ומבקשי המקלט והארגונים המסייעים להם. דיון זה לא היה הראשון שנתן במה להשתלחויות והסתה שכאלו, בחודשים האחרונים השתתפו הארגונים במספר ישיבות שעניינן מבקשי המקלט בישראל, שלצערנו נתנו במה נוספת להשמעת דברי הסתה פרועים נגד מבקשי המקלט ופעילי ארגוני זכויות האדם מצידם של חברי כנסת. ההתקפות האלימות נגד מבקשי המקלט עליהן מדווח בשבועות האחרונים, הנן תוצאה ישירה של ההסתה הזו, ואנו חוששים מהתלקחות נוספת, אם לא תמלא הממשלה את אחריותה ותמצא פתרונות הולמים וריאליים. עד כה, הצעדים שממשלת ישראל החליטה עליהם אין בהם מענה למי שנמצאים בישראל כיום, ואין כל כוונה לגרשם מישראל בעתיד הנראה לעין, ואין בהם מענה לתושבי האזורים בהם מתגוררים מבקשי המקלט. תחת אימוץ פתרונות שיפחיתו את המצוקה, ויצננו את הרוחות הסוערות, נשמעות התבטאויות מתלהמות, המלבות פחד ושנאה.  להרחבהדי לאפליה - הקלות במיסוי ליישובים ערבים
הטבות מס לישובים - תיקון 146 לפקודת מס הכנסה - בג"צ 8300/02 ואח''
ועדת הכספים | יום שני,  11.6.2012 | 10:00 | תיקון החוק בהתאם לפסיקת בג"ץ

עמדת האגודה: לפני כשבועיים נדרש בג"ץ לבטל חלק מהחוק לתיקון פקודת מס הכנסה, המעניק הנחות במס הכנסה לתושבי יישובים מסוימים. זאת בעקבות עתירות שהוגשו בשנת 2005 על ידי האגודה לזכויות האזרח בישראל ועדאלה. במקור נועדו ההקלות להיטיב עם תושבי עוטף עזה; אלא שבהליכי חקיקת החוק התווספו יישובים אחרים לרשימת הזכאים כתוצאה משיקולים פוליטיים, ללא קריטריונים ענייניים ושוויוניים. אף שיישובים ערביים תופסים את תחתית הדירוג הסוציו-אקונומי בישראל, אף לא אחד מהם נכלל ברשימת הזכאים. במהלך ההתדיינות, גם היועץ המשפטי לממשלה הודה כי באופן הגדרת היישובים הזכאים להקלות נפל פגם, ורשות המיסים הודתה כי לגבי חלק מהיישובים "אפשר לתמוה כיצד הגיעו לשם". הארגונים מברכים על החלטת בג"ץ ומדגישים כי שוויון, צדק חברתי ומינהל תקין משמעם בראש ובראשונה שקבלת החלטות מסוג זה תהיה על בסיס קריטריונים שוויוניים ושקופים. העובדה שאף יישוב ערבי לא נכלל ברשימת הזכאים, היא רק המחשה נוספת לאפלייתם השיטתית והממוסדת של האזרחים הערבים. לאור הפסיקה, תשנה הכנסת את רשימת הזכאים. אנו מקווים שייתקנו את החוק באופן שיבטיח שוויון לכלל האזרחים, ויינתן משקל למצב הסוציו-אקונומי העגום של הישובים הערבים. להרחבה
פתרונות - לא הסתה \ זכויות פליטים ומבקשי מקלט
הצגת תוכנית להתמודדות עם מבקשי מקלט, פליטים, מהגרי עבודה
הוועדה לטיפול בבעיית העובדים הזרים | יום שני,  11.6.2012 | 11:00 | דיון

עמדת האגודה: עמדת האגודה: זהו ניסיון לקיים דיון, שבשונה מהדיונים האחרונים בכנסת, מטרתו אינה מתן במה להשתלחות חברי כנסת באוכלוסיית הפליטים ומבקשי המקלט בארץ ובארגונים המסייעים להם. משום ההסתה בדיוני הוועדות  החליטו הארגונים שלא לבוא לדיון נוסף שהתקיים בשבוע שעבר בוועדת הפנים והגנת הסביבה.
בדיון ידגישו הארגונים את הצורך במציאת פתרונות להתמודדות עם הפליטים ומבקשי המקלט, באופנים שמחד יובילו להקלה על מצוקת תושבי השכונות בדרום ת"א ומקומות נוספים, ומאידך ייקחו בחשבון את מצוקת ציבור הפליטים ומבקשי המקלט. המצב הקשה בארצות המוצא של הפליטים ומבקשי המקלט לא מאפשר את חזרתם לשם. יש להכיר במציאות זו ולאפשר להם לעבוד ולא לדחוק אותם לעוני ופשע, יש לקיים הליך אמיתי לבחינת בקשות המקלט שלהם; יש לאפשר נגישות לשירותי בריאות; ויש להשקיע בתשתיות בשכונות כדי לשפר את המצב של כל התושבים שם. להרחבה