כל המידע על זכויות האדם שלנו בכנסת בשבוע הקרוב
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 28.11.2013
Like זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עכשיו עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה

 
 


"חוק ההסתננות" החדש
הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ד-2013
ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני, 2.12.2013, יום שלישי, 3.12.2013 ויום רביעי, 4.12.2013 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית והצבעות

עמדת האגודה וארגונים עמיתים: חודשיים לאחר פסק הדין שביטל את "חוק ההסתננות", מבקשות הממשלה והכנסת להעביר הצעת חוק שתאפשר לכלוא מבקשי מקלט המגיעים לישראל מאפריקה למשך שנה ללא משפט, ולהחזיק מבקשי מקלט ב"מתקן שהייה פתוח" לתקופה שאינה מוגבלת בזמן. הצעת החוק, המקודמת בהליך בהול, כוללת הסדר חמור יותר מזה שפסל בג"ץ, ומשמעותה המשך כליאת מבקשי מקלט ללא משפט, כאשר האפשרות היחידה עבורם להשתחרר היא חזרה למדינה שבה נשקפת להם סכנה – לא משום שפשעו, אלא כדי להרתיע אחרים. מה שמכונה על ידי הממשלה "מתקן שהייה פתוח" אינו אלא מחנה מעצר מבודד בלב המדבר, בניהול שירות בתי הסוהר, שמוקם בהליך בזק, ושהפרטים הנוגעים להפעלתו ולניהולו אינם מגובשים כלל. הצעת החוק גם מבקשת להעניק לממונה ביקורת הגבולות – פקיד של משרד הפנים – סמכויות שיפוט וענישה דרקוניות כלפי הכלואים במתקן – סמכויות שמקומן בבית המשפט.
 
מעל לכל, אין בהצעת החוק כדי לפתור את הבעיות הקשות הנובעות מהימצאותם בישראל של עשרות אלפי מבקשי מקלט, שאינם מורשים לעבוד ומצטופפים בלית בררה באזורים עניים ומוזנחים. על מדינת ישראל לקדם מדיניות הומנית וראויה, שתביא בחשבון הן את המצוקה ואת הזכויות של התושבים הוותיקים והן את אלה של מבקשי המקלט. להרחבה | ראו גם: חוות הדעת של היועץ המשפטי של הכנסת על הצעת החוק
 


הפרטת שירותי הבריאות לתלמיד
החזרת אחיות בתי הספר רגע לפני שיהיה מאוחר מדי
הוועדה לקידום מעמד האישה | יום שלישי, 3.12.2013 | דיון
 
עמדת האגודהההפרטה של שירותי בריאות התלמיד החלה לפני למעלה מעשור ב"ייבוש" מסיבי של השירות, ונמשכה בהעברתו בשנת 2006 לקבלן ללא מכרז, ולאחר מכן במכרז פגום שאף תוקצב בחסר. בתחילת שנת 2012 הודיע משרד הבריאות כי הוא מחזיר לידיו את אספקת שירותי הבריאות לתלמיד במחוז הדרום ואשקלון, אולם בד בבד החליטה הממשלה על המשך הפרטת השירות במחוזות האחרים. הנזק בהפרטת השירות הוא רב: שירות האחיות בבתי הספר הפך להיות "סרט נע" של בדיקות וחיסונים, ואבד הפן האיכותי של עבודת האחיות: עיסוק בחינוך לבריאות ובמניעה, ונוכחותה של אחות כדמות חינוכית-רפואית בתוך בתי הספר וכחלק מהצוות החינוכי – דמות שתפקידה בין היתר להכיר את התלמידות והתלמידים, לשים לב למצוקותיהם ולתת להן מענה. להרחבה 
 


ניתוק מאספקת המים בשל חובות
כללי תאגידי מים וביוב (הפסקה או צמצום מתן שירותי מים וביוב), התשע"ד-2013
ועדת הכלכלה | יום רביעי, 4.12.2013 | אישור הכללים

עמדת האגודה: ב-2001 קבע חוק תאגידי מים וביוב כי "בתוך חצי שנה" תקבע רשות המים כללים לניתוק ולצמצום אספקת מים לצרכנים בשל חובות. קביעת כללים אלה מתמהמהת מזה 12 שנים. בינתיים כל תאגיד מים עושה דין לעצמו, ורבים מהם מנתקים צרכנים שאין בידיהם אמצעים לתשלום חשבונות המים הגבוהים, ללא התחשבות במצבם הכלכלי. בבג"ץ תלויה ועומדת עתירת האגודה לזכויות האזרח הטוענת לאי חוקיות ניתוקי המים במצב המשפטי הנוכחי.
 
טיוטת הכללים שגיבשה רשות המים במשך זמן רב ולאחר טיוטות ושימועים רבים, מהווה שיפור מסוים יחסית למצב כיום ולטיוטות קודמות, בייחוד כיוון שנקבע בה לראשונה איסור ניתוק לאוכלוסיות מסוימות, ובהן: מקבלי גמלת הבטחת הכנסה ומזונות, נפגעי פוליו וגזזת, ניצולי שואה, אסירי ציון, מקבלי גמלת ניידות, קצבת נכות מלאה, גמלת סיעוד, קצבת זקנה לנכים, קצבת ילד נכה, בעל נכות רפואית של 80% ומעלה.

יחד עם זאת, מטיוטת הכללים נעדרים כמה עקרונות יסוד ואיזונים ההכרחיים לשמירת זכויות האדם, וכן יש בה כמה אי בהירויות עקרוניות. כך למשל, לא הוכנסו לרשימת החסינים מפני ניתוק משקי בית שבהם מתגוררים ילדים או נכים בדרגות נכות נמוכות יותר, וכן צרכנים שמצבם הכלכלי קשה, אף על פי שאינם מקבלים קצבת הבטחת הכנסה. הדברים אמורים בעיקר באנשים ובנשים שעובדים, אך חיים בעוני כיוון ששכרם נמוך. נוסף על כך, קובעים הכללים כי את ההחלטה על ניתוקי מים יקבלו תאגידי המים באמצעות ועדת חריגים שיקימו, שבה מרבית החברים הם עובדי התאגיד. שיקול הדעת שניתן להם הוא רחב ונקבעו להם קריטריונים עמומים בלבד, אשר יובילו להחלטות שונות בכל תאגיד. כמו כן, טיוטת הכללים אינה כוללת מנגנון פיקוח ואכיפה מטעם רשות המים.

לעמדת האגודה לזכויות האזרח יש לאסור ניתוקי מים ולהותיר תמיד כמות מינימלית של אספקת מים לכל אדם. אימוץ של מדיניות הרואה במים זכות יסוד תחייב לגבות חובות מים באמצעות הליכים משפטיים או הליכי הוצאה לפועל, ולא באמצעות ניתוקי מים. להרחבה