כל המידע על זכויות האדם שלנו בכנסת בשבוע הקרוב
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 3.7.2014
Like זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה

 


"עובדים שעתיים - ניצול לפי שעה"

אולם הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי | יום שלישי, 8.7.2014 | כנס 


45% מהעובדים במשק, למעלה ממיליון איש, משתכרים לפי שעה - כלומר לפי שעות עבודתם בפועל בלבד. צורת העסקה זו נועדה מלכתחילה לענות על צרכים זמניים ומשתנים של מקום העבודה, אך אומצה בהרחבה משהתגלתה כחסכונית עבור המעסיקים משום שהיא מאפשרת גריעה של זכויות העובדים לפי שעות ביחס לעובדים במשכורת חודשית (למידע נרחב באתר קו לעובד).

חברות הכנסת מיכל בירן וד"ר עליזה לביא, יחד עם הפורום לאכיפת זכויות עובדים, יקיימו ביום שלישי הקרוב כנס בכנסת בנושא. בכנס יוצג דוח הסוקר את תופעת העובדים השעתיים במשק הישראלי ואת הפגיעה בזכויותיהם, וישתתפו בו נציגי משרד הכלכלה, משרד המשפטים, מעסיקים, ארגוני זכויות עובדים וכן עובדים שעתיים שיספרו על ניסיונם האישי.

הירשמו עכשיו לכנס בטופס - כדי שתוכלו לקבל אישור כניסה לכנסת: http://bit.ly/ovedshaa

האירוע בפייסבוק

הזמנה לכנס "עובדים שעתיים - ניצול לפי שעה"
 


חיסיון חומר מודיעיני
הצעת חוק חסיון חומר מודיעיני (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 – הכנה לקריאה שניה ושלישית

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שלישי, 8.7.2014 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

עמדת האגודה: הצעת החוק קובעת כי ברירת המחדל היא שכל חומר מודיעיני יהיה חסוי ולא יועבר לעיונו של הנאשם אף אם הוא רלוונטי להליך, מבלי שיש צורך לבחון באופן פרטני האם החיסיון אכן נדרש כדי למנוע פגיעה באינטרס הציבורי הגלום בהסתרת החומר. בהצעת החוק טמונה קריסה של מנגנוני האיזונים והבלמים הקיימים כיום בפני הסמכות להטיל חיסיון על חומר חקירה, והיא מבטלת הלכות מוצקות שנקבעו בפסיקה בעניין זה. הצעת החוק אף מבטלת כליל חלק ממנגנוני הביקורת שנועדו להבטיח את מידתיות הפגיעה הטמונה בחיסוי המידע.

האגודה לזכויות האזרח מתנגדת להצעת החוק וסבורה כי היא אינה עומדת במבחן החוקתיות. הצעת החוק תפגע באופן חמור ובלתי מידתי בזכויות יסוד חוקתיות, ובמיוחד בזכותו של נאשם להליך פלילי הוגן, ותגביר את הסכנה לעיוותי דין ולהרשעות שווא. להרחבה
 


זכויות קטינים בהליך הפלילי
היבטים בטיפול המשטרה בקטינים המעורבים לכאורה בפלילים - דוח מבקר המדינה 64ג', עמ' 433.

הוועדה לענייני ביקורת המדינה | | יום שלישי, 8.7.2014 | דיון

עמדת האגודה: הוראות חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) תשל"א-1971, כמו גם פקודת מטא"ר לעבודת המשטרה עם קטינים, מטילות מגבלות על חקירת קטינים, אף אם הם חשודים בפלילים, ומעניקות להם הגנות שונות ומיוחדות. אולם אנו נתקלים בהפרות בוטות ועקביות של הוראות החוק והפקודה בעת חקירה של קטינים והחזקתם במעצר, ובהן: לקיחת ילדים לחקירה מהבית או ישירות מבית הספר(!), תחת זימונם לחקירה באמצעות ההורים או האפוטרופוסים שלהם; חקירה שלא בנוכחות ההורה, לרבות מניעת כניסת ההורה לתחנת המשטרה ומניעת מפגש עם הילד עד תום החקירה; לקיחת טביעות אצבעות וצילומים מקטינים גם כאשר החוק אינו מתיר זאת; אי הזדהות ואי מתן הסברים על המעצר בניגוד להוראות החוק והפקודות; חקירתם של קטינים ערבים בשפה שאינה שפת אמם והחתמתם על מסמכים בעברית; החזקת קטינים בהמתנה לחקירה במשך שעות ארוכות; חקירת קטינים שלא על ידי חוקרי נוער; ועוד.

קטינים בירושלים המזרחית, הנחקרים בחשד למעורבות בידויי אבנים, חשופים במיוחד להפרת זכויותיהם וההגנות שמקנים להם חוק הנוער והוראות המשטרה. בין השאר הם סובלים דרך שגרה מההפרות הבאות: שימוש במעצר ככלי שיגרתי לאיסוף מידע, הפחדה והרתעה, בניגוד לחוק שמחייב כי המעצר ישמש כאמצעי אחרון בטיפול בקטינים; חקירה ללא נוכחות הורים; מעצר בשעות הלילה וכן חקירה לאחר מספר שעות המתנה ללא שינה; איזוק, לרבות במקום ציבורי; עיכוב ומעצר של קטינים שאינם ברי עונשין; חקירה ברכבי המשטרה בדרך לתחנות המשטרה; שימוש באלימות ובאיומים בחקירה; ועוד. להרחבה
 


שימוש המשטרה במכשיר הטייזר
השימוש במכשיר הטייזר - דווח של משטרת ישראל ומשרד מבקר המדינה - ישיבת מעקב

הוועדה לענייני ביקורת המדינה | יום שלישי, 8.7.2014 | דיון

עמדת האגודה: לאחרונה, בעקבות ביקורת ציבורית חריפה, גיבשה המשטרה נוהל חדש לשימוש באקדח הטייזר. אמנם בנוהל יש שיפורים מסויימים שבאו, בין היתר, בעקבות הערות האגודה (כמו ההנחיה שלא להפעיל את הטייזר נגד מי שמוגדרים "אוכלוסיות רגישות"), אולם הוא עדיין מתיר שימוש נרחב מדי בטייזר ומותיר בידי השוטרים מרחב שיקול דעת גדול, הפותח פתח לשימוש יתר במכשיר.

לעמדת האגודה, ראוי שהמשטרה תגביל את השימוש בטייזר למקרים שבהם קיימת סכנה מוחשית לאדם. עמדה זו מבוססת הן על ממצאים מחקריים ואמפיריים המעידים על קשר בין השימוש בטייזר לבין פציעתם ומותם של אזרחים (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף), והן על בחינה של נהלים מקבילים במדינות אחרות. אלה קובעים הגבלות נרחבות הרבה יותר מאלה שקיימות בנוהל הישראלי, ובפרט מתירים שימוש בטייזר רק כדי למנוע פגיעה באדם. להרחבה
 


פטור ממע"מ לרוכשי דירה ראשונה מקבלן  
תכנית שר האוצר בנושא הדיור

ועדת הכספים | יום רביעי, 9.7.2014 | דיון 

עמדת האגודה: (במסגרת הקואליציה לדיור בר השגה): האגודה מתנגדת להצעת החוק בנוסחה הנוכחי. לצערנו, על אף החשיבות שבקידום פתרונות מוזלים לדיור, הכלי שבחרה הממשלה כרוך באפליה פסולה על בסיס שירות צבאי, ומעורר קושי של ממש מבחינה של צדק חלוקתי.

בין הקשיים בהצעת החוק:
  • ההצעה קושרת בין השירות בצבא להטבה סוציאלית שניתנת שנים לאחר השחרור, ללא כל ראייה לכך שמצבם הכלכלי של המשרתים נחות מזה של מי שלא שירתו, בשל השירות, שנים לאחר מכן. התניית ההטבה בשירות צבאי תפגע בעיקר במי ששוחרר משירות כדין מטעמי דת או מוגבלות או מטעמים סוציאליים, ותגביר את האפליה של קבוצות אוכלוסייה שלמות, החרדים והערבים.
  • ההצעה תיתן מענה לקבוצה קטנה וחזקה יחסית באוכלוסייה, ולא תסייע לרוב הזקוקים לכך – למי שמתקשה לגייס הון ראשוני לרכישת דירה חדשה מקבלן, לדיירי הדיור הציבורי ולשוכרי הדירות. יתרה מזאת, יש חשש ממשי שההטבה אף תפגע ברוכשי דירות שאינם זכאים לה, שכן מחיר הבסיס לדירות יעלה.
  • המקורות הכספיים ליישום הצעת החוק אינם ברורים, ואין ערובה לכך שהתוכנית לא תבוא על חשבון תקציבים המיועדים לאוכלוסיות מעוטות הכנסה.
כפתרונות למצוקת הדיור יש ליזום צעדים פרוגרסיביים ושוויוניים, כמו: בנייה ציבורית של שכונות שבהן תמהיל מגוון של דיור במחירים שונים, למכירה או השכרה; קידום דיור בר השגה מוזל לזכאים בתוכנית מתאר, לרבות קרקע פרטית, תמורת תמריצים; הסדרה של שוק השכירות; חיזוק ושיקום הדיור הציבורי למעוטי ההכנסה תוך שילובו בפרויקטים רגילים; חיזוק ועיבוי מרכזי הערים, ובמיוחד בפריפריה. להרחבה