האגודה לזכויות האזרח בישראל
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 30.05.2013
Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת, מהאגודה לזכויות האזרח on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עכשיו עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה


 


הרחבת סמכויות פקחים
טיוטת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות(הוראת שעה)(תיקון מס'1), התשע"ג - 2013
ועדת השרים לענייני חקיקה| יום ראשון, 02.06.2013 | הצבעה

עמדת האגודה: הצעת החוק מבקשת להאריך בארבע שנים נוספות פיילוט רגיש ומורכב, בעל אפשרות לפגיעה משמעותית בזכויות, וזאת מבלי שנבחנה התנהלות הפיילוט והשלכותיו באופן מספק. מדובר בפיילוט המעניק לפקחים עירוניים סמכויות כמו-שיטוריות למניעת מעשה אלימות, לרבות במקרה של חשש לביצוע עתידי של עבירת אלימות– וזאת ללא נוכחות שוטר.כפי שיפורט להלן, הפיילוט בקושי יצא לדרכו, ומערך המפקחים רק החל את עבודתו באופן מלא בימים אלו. כן בשל פגרת הכנסת, טרם עלה בידי ועדת הפנים של הכנסת לבחון באופן מספק את התנהלותו. בנסיבות אלה, לא יכולה להיות כל הצדקה להארכת הפיילוט לתקופה כה ארוכה – פי שתיים מתוקף הפיילוט המקורי.  כן לא יכולה להיות כל הצדקה לצמצום פיקוח ועדת הפנים על התנהלות הפיילוט הרגיש, כמוצע בהצעת החוק. להרחבה
 

העלאת גיל הפרישה לנשים
גיל הפרישה לנשים - בהשתתפות ד"ר קרנית פלוג, המשנה לנגיד בנק ישראל
הוועדה לקידום מעמד האישה| יום שני, 03.06.2013 | דיון
 
עמדת האגודה: במצב הנוכחי של שוק עבודה בו סובלות עדיין נשים מאפליה מובנית, העלאת גיל הפרישה תחטא לציבור הנשים בישראל. היא תפגע באופן חריף ביכולתן של נשים רבות להתקיים ולא תקדם את יכולתן לצבור זכויות פנסיוניות. בסוף יוני 2011 הגישה הוועדה ציבורית שהוקמה לבחינת נושא גיל הפרישה לנשים את מסקנותיה לממשלה  והמליצה על העלאת גיל הפרישה לנשים לגיל 67. בעקבות קמפיין משותף של ארגונים ושל חברות כנסת מכל קצוות הקשת הפוליטית נגד העלאת גיל הפרישה בוטלו מסקנות הוועדה, ועברו בקריאה טרומית מספר הצעות חוק פרטיות המקבעות את גיל הפרישה לנשים על גיל 62. הצעת החוק שיזמו ח"כ חיים כץ, יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, וחבר הכנסת אילן גילאון, עברה קריאה ראשונה במליאה. האוצר החל במשא ומתן מול ועדת העבודה שהסתיים בהסכם פשרה הקובע כי גיל הפרישה לנשים יוותר 62 עד לשנת 2017, ולאחר מכן יועלה בהדרגה, אלא אם הכנסת תקבע אחרת. ב-26 בדצמבר 2011 הצביעה המליאה בעד שינוי 2011 חוק גיל פרישה בהתאם להסכמות שהושגו. שר האוצר דאז, ח"כ יובל שטייניץ, היה חבר הכנסת היחיד שהצביע נגד החקיקה. מאז עולה נושא העלאת גיל הפרישה לנשים חדשות לבקרים. להרחבה
 

סופר לנד
הפרדת ימי פעילות ליהודים וערבים בסופרלנד
ועדת החינוך, התרבות והספורט| יום שני, 03.06.2013 | דיון

עמדת האגודה: פורסם בעיתונות ביממה אחרונה כי  בפארק ה"ספור לנד" בראשון לציון ישנן הזמנות לימים סגורים של בתי ספר יהודיים, וישנן הזמנות לבתי ספר ערביים. ההפרדה בהזמנות בין תלמידי בתי ספר על רקע שיוכם הלאומי פוגעת אנושות בזכות החוקתית לשוויון ולכבוד.האגודה לזכויות האזרח רואה בחומרה רבה את ההפרדה על בסיס לאום בכניסה ובהנאה ממתקני השעשועים של הפארק. מעבר לאיסור החוקי, הפרדה כזו, בין אם היא מכוונת לכך ובין אם לאו, מחזקת תפיסות סטריאוטיפיות שמביאות לכרסום בלגיטימציה של הציבור הערבי בכללותו. הצגת התלמידים הערבים כמי שמותר להם לבלות אך בנפרד, וכמי שלא ניתן לבלות במחיצתם, מעמידה את האזרחים הערבים באור שלילי. הפרדה זו, על כל הקונוטציות המסוכנות והמשפילות הכרוכות בכך, תורמת במציאות חיינו לליבוי העוינות כלפי התלמידים הערבים. היא אף מעודדת מעשי אלימות וגזענות כלפיהם.
למכתב האגודה
למנכ"ל החברה שמפעילה את פארק הסופרלנד
 

המים כזכות יסוד
פעילות תאגידי המים
ועדת הכלכלה | יום שלישי, 04.06.2013 | דיון

עמדת האגודה:  האגודה לזכויות האזרח מבקשת לקדם תפיסה של המים כזכות יסוד ולא כמוצר צריכה. האגודה מדגישה את חובת המדינה לדאוג לחלוקה צודקת של משאב המים בקרב הציבור כולו ולהגן על מימוש הזכות למים כלפי כל אדם בלא אפליה. האגודה לזכויות האזרח פנתה מספר פעמים לחברי הממשלה היוצאת, לכנסת ולרשות המים והתריעה כי אף שהזכות למים היא זכות יסוד, ישנם רבים שפשוט אינם מסוגלים לעמוד בתעריפי המים המופקעים. אלפי אנשים, בין שהם נזקקים לכמות גדולה של מים מפאת מוגבלות, ובין שמצבם הכלכלי לא מאפשר להם לעמוד בתשלום, מצאו את עצמם בסבך בלתי אפשרי של ריביות, קנסות וניתוקי מים. מתלונות רבות המגיעות לאגודה עולה תמונת מצב מדאיגה לפיה לא רק שאין התייחסות מספקת לאוכלוסיות מוחלשות ומועטות יכולת כלכלית באמות המידה החלות על התאגידים, הרי שבנוסף התאגידים פועלים ללא פיקוח ובקרה מספקים ולפי תלונות רבות שמגיעות לאגודה - לעיתים רבות גם בניגוד לנהלים.
לפניית האגודה לשר התשתיות והמים, ח"כ סילבן שלום
על הזכות למים באתר האגודה


פרטי מול ציבורי במערכת הבריאות
היבטים במערכת הרפואה הפרטית - מדיניות, אסדרה וכלי פיקוח - דוח מבקר המדינה 63ג'', עמ'' 601
ועדת ביקורת המדינה | יום רביעי, 05.06.2013 | דיון

עמדת האגודה:  המערכת הציבורית היא הערובה היחידה למימוש שוויוני של הזכות לבריאות. הגדילה הבלתי מרוסנת של הרפואה הפרטית וחדירתה ללב המערכת הציבורית, אלה פוגעים קשות בערך השוויון שניצב בלב הזכות לבריאות ובסולידריות החברתית סביבו. האגודה לזכויות האזרח וארגון רופאים לזכויות אדם פועלים מזה שנים לקדם ולהגן על הזכות לבריאות כזכות חברתית. אנו תומכים בכל יוזמה ממשלתית שתכליתה להגביל את ההתרחבות של הרפואה הפרטית ולצמצם את השפעתה המזיקה על המערכת הציבורית, ובכלל זה, הגבלת ההיקף הפיננסי של בתי החולים הפרטיים. מערכת הבריאות מצויה כיום בנקודה המחייבת חשיבה חדשה אינטגרטיבית ואמיצה. הצעת התקציב החדשה והצעדים המוצעים בחוק ההסדרים החדש אין בהם בכדי לשנות באופן מהותי את הכיוון אליו צועדת המערכת. חשוב לשנות מהבסיס את התמריצים הקיימים כיום להעדפה של המערכת הפרטית על הציבורית ולתקן מן היסוד את שחיקת התקציב במערכת הציבורית הדוחפת אותה ואת החולים לזרועות הביטוח והשירותים הפרטיים. במקביל יש לפעול לניתוק הקשרים המזיקים בין המערכות הפרטית והציבורית. יש לנתק את הקופות ובתי החולים הציבוריים מכל בעלות ומעורבות עם המערכת הפרטית ולהרחיקן זו מזו. כמו כן, יש לצמצם את זרם ההכנסות של הביטוחים הפרטיים על ידי הפחתת הפרמיות של הביטוחים הפרטיים ולהגדיל את  המקורות למימון סל השירותים הציבורי שבאחריות הקופות.
לעמדת הארגונים על דוח מבקר המדינה


הצעות חוק העולות השבוע להצבעה במליאה

העלאת גיל הנישואין
החלת דין רציפות על הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון מס' 6)(העלאת גיל הנישואין המותר), התשע"ב 2012
הצבעה במליאה (רציפות)

עמדת האגודה:. עניינה של הצעת החוק הוא תיקון לחוק הנישואין כך שגיל הנישואין המינימאלי יעמוד על 18 שנים במקון 17. הצבעה על רציפות היא כמו הצבעה בקריאה ראשונה, ולאחריה באם תעבור הצעה, תועבר לדיון בוועדה לקביעת נובח לקריאה שנייה ושלישית.  להרחבה


איסור על הוצאה מישראל של כספי פליטים ומבקשי מקלט
הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (איסור הוצאה מישראל של כספי מסתנן – הוראת שעה), התשע"ב-2012
הצבעה במליאה (שנייה\שלישית)

עמדת האגודה:  ההצעה מבקשת לקבוע מגבלות חמורות ביותר על אופן השימוש בכסף וברכוש שמבקשי מקלט צברו ביושר בישראל. הצעת החוק עתידה לעבור במליאה. להרחבה


בעלות על הקרקעות של הבדואים בנגב
הצעת חוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב, התשע"ג-2013
הצבעה במליאה (קריאה ראשונה)

עמדת האגודה:  האגודה לזכויות האזרח עוסקות בנושא של זכויות הבדואים בנגב בכל תחומי החיים כבר שנים ארוכות, ובשיתוף עם ארגוני זכויות אדם נוספים. הצ"ח מציעה הסדר של רישום תביעות בתוך זמן מוגדר; הכרה לפנים משורת הדין בתביעה על אחוז מהקרקע בלבד; ופיצוי בקרקע או בכסף תמורת הקרקע שהוכרה בהסדר. לעמדתנו, פתרון צודק וישים משמעו, קודם כל, הכרה בכך שהבדווים בכפרים הבלתי מוכרים הם אזרחים שווי זכויות. על הממשלה להכיר ב- 35 הכפרים הבלתי מוכרים הקיימים, וכן להנהיג מנגנון הוגן לבירור תביעות הבעלות על קרקע, באופן שמתחשב בזיקות ההיסטוריות של האזרחים הבדווים לקרקעות, עליהן ישבו ואותן עיבדו במשך עשרות ומאות שנים, טרם הקמת המדינה. לעמדת האגודה והארגונים