האגודה לזכויות האזרח בישראל
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 09.05.2013
Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת, מהאגודה לזכויות האזרח on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? הירשמו כאן
עכשיו עדכון מהכנסת גם באנגלית
הרשמו כאן

השבוע חל חג השבועות, הכנסת תעבוד ביום שני בלבד. 
 


לא לגזרות בתחום הבריאות
הצעת אי אמון של יהדות התורה - הגזירות החמורות בתקציב (כולל הקפאת הרחבת גילאים מ-12 ל-14 הזכאים למימון טיפולי שיניים) הפוגעות קשה בציבור כולו ובמיוחד במעמד הביניים ובשכבות החלשות
מליאה | יום שני, 13.5.2013 | הצעה לאי אמון בממשלה

עמדת האגודה: המטה הציבורי לשיוויון בבריאות בו חברה האגודה לזכויות האזרח, הוציא גילוי דעת לשרים, חברי הכנסת ונשיא המדינה, בקריאה שיפעלו למנוע את הגזירה בדבר העלאת השתתפויות עצמיות על שירותי בריאות שבסל הבריאות ובדבר הקפאת הרחבת הזכאות לטיפולי שיניים לילדים בגילאי 12-14.

הקפאת הרחבת הזכאות לטיפולי שיניים לשנתוני הגיל 12-14 - הפרת ההסכם החתום משנת 2010 בין משרד האוצר לבריאות, אשר חייב הכללת טיפולים באופן הדרגתי עד ליולי 2013 לגילאים 0-14 והקפאת ההרחבה לשנתון האחרון (12-14), תוביל לויתור על שירותי חיוני זה בקרב חסרי אמצעים , להוצאה כבדה על המעמד הבינוני ולעליה בגין צרכיה של שירותים מורכבים ויקרים יותר בשל הסיכון למחלות לב וזיהומים מופשטים, כתוצאה מיצירת חסמים לצריכה של שירותי רפואת שן ראשוניים. מידע נוסף על טיפולי שינים לילדים שמיצר שוויון
  
העלאת השתתפויות עצמיות על שירותי בריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות הממלכתי (רופאים ראשונים, חבישה, מיון, מכשירי שמיעה)- בניגוד להחלטת ממשלה מיולי 2007 לבחון את היקף ההשתתפויות העצמיות במטרה להפחיתן, ובניגוד לתוכנית האסטרטגית של משרד הבריאות לשנים 2011-2014 במסגרתה התחייב המשרד להוריד השתתפויות, מגיעה הצעה זו שמטרתה ניכוי סכום מתקציב המדינה בשיעור של 7% מעלות סל שירותי הבריאות לקופות (200 מיליון ₪), והטלתו כמס מחלה רגרסיבי על הציבור, שממילא מממן את השירותים באמצעות מס הבריאות וההכנסה. החלטה זו תוביל לויתור על שירותים חיוניים, לעלייה בהוצאה בגין צריכה של שירותים מורכבים ויקרים יותר בגלל הצבת חסמים בגישה לרפואה ראשונית, ותטיל תשלום נוסף על משק הבית הישראלי, שכבר היום משלם תשלומים גבוהים לעין שיעור בהשוואה לתושבי מדינות ה- OECDמידע נוסף על השתתפויות עצמיות כחסם לבריאות טובה ושוויונית
 

איסור על הוצאה מישראל של כספי פליטים ומבקשי מקלט
הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (איסור הוצאה מישראל של כספי מסתנן – הוראת שעה), התשע"ב-2012
מליאה | יום שני, 13.5.2013 | הצבעה על החלת רציפות

עמדת האגודה:  ביום ב', 13.5.2013, עתידה מליאה הכנסת לדון בבקשת הממשלה להחיל דין רציפות על הצעת החוק שעברה בקריאה ראשונה בכנסת הקודמת. הצעת החוק מבקשת לקבוע מגבלות חמורות ביותר על אופן השימוש בכסף וברכוש שמבקשי מקלט צברו ביושר בישראל. האגודה לזכויות האזרח ומוקד סיוע לעובדים זרים פנו אל חברי הכנסת בבקשה לא להחיל דין רציפות על הצעת החוק, מאחר והיא גזירה שהציבור אינו יכול לעמוד בה; היא פוגעת בזכויות יסוד; היא תוביל להחמרה במצבם של הפליטים ומבקשי המקלט; היא תשמש כר פורה לפעילות עבריינית; היא תאדיר את כוחם של סוחרי האדם בסיני שקשריהם עם ארגוני טרור נחקרים בימים אלו; היא עלולה לגרום לניצולם של מבקשי המקלט ולהתאכזרות קשה כלפיהם וכלפי בני משפחותיהם; והיא תהפוך את ישראל למי שגונבת את כספיהם ורכושם של מבקשי מקלט ופליטים. להרחבה


ביטול מאסר חייבים 
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29) (תיקון מס' 3), התשע"ג-2013 
מליאה | יום שני, 13.5.2013 | הצבעה בקריאה שנייה\שלישית

עמדת האגודה:. ביום 16.5.13 תפוג הוראת השעה האוסרת, ככלל, מאסר חייבים בהליכי הוצאה לפועל. ביום ב' הקרוב תעלה להצבעה הצעת חוק שמטרתה הארכת הוראת השעה ב-12 חודשים. אנו תומכים בהארכת הוראת השעה, וזאת כצעד ראשוני להפיכת הוראת השעה לחוק קבוע. תיקון 29 לחוק ההוצל"פ התקבל בשנת 2008 במטרה ליעל את ההליכים הננקטים על ידי ההוצאה לפועל, ולאזן בין זכויות החייבים לזכויות הזכאים. בנושא מאסר החייבים, ומאחר ומדובר בתיקון שהיה שנוי במחלוקות, נקבעה הוראת שעה הקובעת שלא יתאפשר מאסר חייבים (למעט חייבי מזונות למשך שנתיים ימים.  
לעמדתנו, יש להפוך את הוראת השעה לחוק קבוע. פגיעה בחירותו של אדם, מן הזכויות הבסיסיות במשפטנו, הקבועה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הנה אמצעי אחרון למיצוי הדין. כל שכן נכון הדבר, בכל הנוגע למאסר על רקע חוב כספי, שאז יש להגבילו שבעתיים. עבור חייב שממילא אין ביכולתו לשלם את חובו, מהווה המאסר אמצעי משפיל הפוגע בכבודו ובכבוד משפחתו.   להרחבה
 

חוק הווד"לים - שוב
בקשת הממשלה להאריך את תוקפו של חוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011
מליאה | יום שני, 13.5.2013 | הצבעה 

עמדת האגודה: הקואליציה לדיור בר השגה והמטה לתכנון אחראי בהם חברה האגודה לזכויות האזרח, מתנגדים להארכת תוקפו של החוק, וזאת מבלי שנעשתה בחינה האם החוק ממלא את מטרותיו. הארגונים מדגישים כי עד כה החוק כשל בצורה נחרצת במימוש תכליותיו. למרות האפשרות הקיימת בחוק לייעד יחידות דיור לדיור בר השגה עד כה, הוועדות לדיור לאומי לא מימשו הוראה זאת ובתכניות שאישרו לא הוקצתה ולו יחידת דיור אחת לדיור בר השגה! יותר מכך, חלק מהתכניות שאושרו בוועדות לדיור לאומי יוצרות פגיעה חברתית לטווח רחוק, מאחר שהן מספקות מגורים באופן נוח וקל לאוכלוסיות חזקות בלבד, זאת בנוסף לנזקים הסביבתיים הברורים.
התכלית של מתן מענה דיור לאוכלוסיות מרקע חברתי-כלכלי מגוון היא תכלית מרכזית בחוק. אולם התנהלות הוועדות לדיור לאומי, מצביעה בבירור, כי כל פעולתן ומרצן מכוון להגדלת ההיצע ותו לאו. להרחבה
 

החזקת נשק על ידי מאבטחים מחוץ לשעות העבודה
מדיניות מתן נשק למאבטחים
ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני, 13.05.2013 | 11:30 |  דיון

עמדת האגודה: נושא המקודם ע"י קואליציה של ארגוני נשים וזכויות אדם : האקדח על שולחן המטבח (וביניהם האגודה לזכויות האזרח). מטרתנו להביא להפסקת נשיאת נשק של חברות אבטחה למרחב הביתי של המאבטחים בשל העובדה שהדבר מביא להגברת האלימות נגד נשים, ובכלל. הקואליציה הוקמה בתגובה לתופעה מתמשכת של רצח נשים בנשק שנושאים בני זוגן העובדים בתעשיית האבטחה.
סעיף 10ג לחוק כלי הירייה תש"ט – 1949 קובע כי תעודת הרשאה לנשיאת נשק שהוצאה על ידי חברת שמירה לשומר תוגבל לאזור שבו מועסק השומר. דהיינו, השומר אינו מורשה על פי החוק לשאת עימו את הנשק מחוץ לאזור העסקתו בסיום המשמרת. בנוסף קבע האגף לרישוי כלי ירייה כי: "הנשק יימסר לצורך תפקיד בלבד, הנשק יימסר בתחילתה של המשמרת ויילקח בסיומה". למרות הוראתו הברורה של החוק, הוא אינו מיושם בפועל.
הנתונים מלמדים כי קיימת תופעה מתמשכת של מקרי רצח המבוצעים על ידי מאבטחים, בנשק שקיבלו ממקום עבודתם, לאחר שעות העבודה. את מקרי הרצח הללו, או את רובם, ניתן למנוע אילו חברות האבטחה היו מחויבות לפעול כמצוות החוק, ללא סיכומים צדדיים והקלות, העולות בחיי אדם. בדיון הקודם בנושא, הציעה הקואליציה מגוון של כלים לטיפול בתופעה. אחד מהם היה התניית קבלת רשיון עסק, בעסק שצריך אבטחה, בכך שיהיה מקום מוסדר להפקדת הנשק. יו"ר הועדה אימצה את הרעיון, וכעת הדיון יסוב סביב ההערכות בהקשר זה. להרחבה