כל המידע על זכויות האדם שלנו בכנסת בשבוע הקרוב
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 12.6.2014
Like זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה

 


איסור על העסקה קבלנית ארוכת טווח במגזר הציבורי
הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון – מניעת העסקה במיקור חוץ בשירות הציבורי), התשע"ד-2014

ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון, 15.6.2014 | קביעת עמדת הממשלה

עמדת האגודה (במסגרת הקואליציה הארצית להעסקה ישירה): האגודה תומכת בהצעת החוק החשובה, ושותפה למאמצים לקדמה. מטרת ההצעה לקבוע תנאים שיובילו להעסקה ישירה של עובדי הרשויות הציבוריות בישראל. מוצע לאסור על רשויות ציבוריות – משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, רשויות ממשלתיות ואחרות – להעסיק עובדים באופן קבוע באמצעות חברות קבלן, אלא אם מדובר בעבודה או בשירות הדורשים ידע ומומחיות מיוחדים, שהעמדתם על ידי הגוף הציבורי עצמו היא בלתי סבירה באופן קיצוני.
הצעת החוק, שנכתבה ע"י עו"ד איתי סבירסקי וד"ר אמיר פז-פוקס, חתומה ע"י 62(!) חברי כנסת מכל סיעות הבית (למעט אחת), ומקודמת בשיתוף עם הקואליציה הארצית להעסקה ישירה, שבה חברה האגודה. להרחבה
 

האם יבוטלו תאגידי המים?
ישיבת ועדה מיוחדת בסוגיית ביטול תאגידי מים

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני, 16.6.2014 | דיון

עמדת האגודה: הזכות למים היא זכות שאין בסיסית ממנה. שלילת הנגישות למים פוגעת קשות בזכויות לחיים, לבריאות ולכבוד. בשנים האחרונות חלה עלייה דרמטית בתעריפי המים לצרכנים הפרטיים, ובמקביל הועברה האחריות לאספקת המים מהרשויות המקומיות לתאגידי המים והביוב, ושונתה המדיניות באשר להנחות, פריסת חובות וניתוקים מאספקת המים בשל חובות. משפחות רבות מתקשות לעמוד בתשלומי המים הגבוהים, ונתקלות לא פעם באטימות וביחס משפיל מצד פקידי התאגידים.

ישנו כיום צורך דחוף וממשי לשינוי יסודי של מדיניות הממשלה בתחום המים. בין אם האחריות לאספקת המים תיוותר בידי התאגידים ובין אם לאו, יש למצוא פתרונות שיבטיחו כי הזכות למים של כלל תושבי המדינה ימומשו באופן הולם הרבה יותר: יש להוריד מחירים, לקבוע הנחות ולגבש כללים הוגנים למקרים של חובות, שלא יכללו ניתוק מוחלט מאספקת מים. להרחבה
 


חוק המאבק בטרור

הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"א-2011 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שני, 16.6.2014 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

עמדת האגודה: האגודה מכירה, כמובן, בחשיבות המאבק האפקטיבי בטרור. מניעת מעשי טרור עומדת ביסוד חובת המדינה להגן על אזרחיה, וראוי כי יינתנו למדינה כלים משמעותיים לשם כך. יחד עם זאת, האתגר במדינה דמוקרטית הוא להתמודד עם הטרור תוך שמירה על זכויות האדם ועל עקרונות היסוד המהווים את הבסיס לקיומה. הצעת החוק במתכונתה הנוכחית מבקשת להנציח ו"לנרמל" הסדרים בעייתיים, הקבועים היום בחקיקת החירום ובתקנות ההגנה הדרקוניות מתקופת המנדט. השילוב בין ההגדרות הרחבות הכלולות בהצעת החוק ובין הסמכויות הדרקוניות שהיא מעניקה לרשויות, פותח פתח מסוכן לפגיעות חמורות בזכויות אדם.

השבוע יימשך בוועדה הדיון בסעיפים בהצעת החוק המגדירים מונחי יסוד כגון "מעשה טרור", "ארגון טרור", ו"חבר בארגון טרור". לעמדת האגודה, ההגדות בהצעת החוק רחבות מאוד, ועלולות לחול על אנשים ועל ארגונים שאינם עוסקים בטרור. הרחבה גורפת זו מעניקה שיקול דעת מופרז לרשויות אכיפת החוק לקבוע "מיהו טרוריסט", ופותחת פתח רחב לשימוש באמצעים ובעונשים הדרקוניים הכלולים בהצעה במקרים שאינם מתאימים לכך. כך למשל, ההגדרה של "מעשה טרור" עלולה לחול על פעילות מחאה הכוללת הפרות סדר; ההצעה מאפשרת הכרזה על "ארגוני מעטפת", העוסקים בפעילות הומניטרית, כארגוני טרור לכל דבר, גם אם אינם עוסקים בטרור; ההגדרה של "חבר בארגון טרור" כוללת גם אנשים שלא נטלו חלק פעיל כלשהו בפעילות הארגון. להרחבה

 שלילת קצבאות הביטוח הלאומי ממי שהואשם בפעילות חבלנית
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 154) (שלילת גמלאות ממי שהורשע בפשע שבוצע מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור ושוחרר ממאסר טרם ריצוי מלוא עונשו), התשע"ד-2014 של חה"כ יריב לוין, חה"כ פנינה תמנו-שטה, חה"כ אלעזר שטרן (פ/2124); הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטול גמלאות לאדם שביצע עבירה על רקע לאומני ושוחרר במסגרת עסקת שחרור או בחנינה), התשע"ד-2014 של חה"כ דוד רותם, חה"כ רוברט אילטוב (פ/2245)

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות  | יום שני, 16.6.2014 | הצבעות

עמדת האגודה: האגודה מתנגדת להצעת החוק. פגיעה גורפת כל כך בזכויות של אדם שהורשע בביצוע פשע, חמור ככל שיהיה, מעבר לענישה שנפסקה נגדו על ידי בית המשפט, מנוגדת לערכי יסוד של שיטת המשפט הפלילי. פגיעה כזו מפרה את העקרון החוקתי הבסיסי בשיטתנו, ולפיו גם מי שביצע עברה חמורה ביותר ממשיך להיות אדם נושא זכויות. הצעת החוק לא מבקשת לשלול זכויות יתר או הטבות, אלא זכויות יסוד של אדם (שריצה את עונשו) לחיים בכבוד אנושי. שלילת הגמלאות צפויה לפגוע קשות גם בזכותם של בני המשפחה התלויים באדם לשם קיומם.
 


אלימות מינית נגד מפגינות ופעילות פוליטיות
האלימות וההשפלה כלפי פעילות פוליטיות ומגנות זכויות אדם ואישה

הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי | יום שני, 16.6.2014 | דיון

דיון קודם בנושא נערך בוועדה בחודש דצמבר 2013 ביוזמת תנועת "אחותי", והובאו בו עדויות של מפגינות ושל פעילות על אמירות מיניות בוטות ומשפילות ועל הטרדות מיניות שהופנו כלפיהן מצדם של שוטרים. לישיבת ההמשך שתתקיים בשבוע הבא הזמינה יו"ר הוועדה חברת הכנסת עליזה לביא את השר לביטחון פנים, כדי לתת תשובות לטענות שעלו.

עמדת האגודה: האגודה מברכת את הוועדה על העיסוק בנושא החשוב. מובן מאליו כי על המשטרה להגן על חופש הביטוי של פעילות ושל מפגינות, כמו גם על זכויותיהן לכבוד ולהגנה מפני אלימות;  הפרת זכויות אלה בידי השוטרים עצמם היא חמורה במיוחד. ישנם צעדים שבהם אפשר לנקוט כדי למגר את התופעה, ובהם: קיום הדרכות מתאימות לשוטרים בנושאים של זכויות מפגינים, זכויות נשים והטרדה מינית; היערכות מתאימה לקראת הפגנות מבחינת כוח אדם, כך שבכל הפגנה יימצאו שוטרות שיוכלו להתמודד עם מפגינות במקרה שנדרש מגע גופני (מעצר, חיפוש וכו'); ואיסוף נתונים ממוגדרים (כלומר עם ציון המגדר של נפגע/ת העברה) שיאפשר להתחקות על מימדיהן של עברות אלימות נגד נשים.
 


האכלה בכפייה של אסירים
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48) (מניעת נזקי שביתת רעב), התשע"ד-2014

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני, 16.6.2014, ויום שלישי, 17.6.2014 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

עמדת האגודה: האגודה מתנגדת להאכלה של אסיר שובת רעב בניגוד לרצונו ותוך שימוש בכוח. בכך מצטרפת האגודה לעמדתם של ארגונים בינלאומיים, של ארגוני זכויות אדם ושל הסתדרות הרפואית בישראל. האכלה בכפיה של שובתי רעב בעלי כשירות מנטלית, המסרבים מרצונם החופשי לקבלת הטיפול, היא אסורה, מכיוון שהיא פוגעת בזכותו של האדם לאוטונומיה על גופו ובכבודו, ומפרה כללי יסוד של אתיקה רפואית.

זאת ועוד, אנו רואים בחומרה רבה את מעורבותם של שיקולים הנוגעים לביטחון המדינה ושלום הציבור ולשמירה על הסדר והביטחון בבתי הסוהר בהחלטה על האכלה בניגוד לרצון האסיר. השיקולים היחידים שיש לבחון בהחלטה על מתן טיפול לאסיר, ובכלל זה האכלה, נוגעים למצבו הרפואי, לסכנה הנשקפת לחייו ולרצונו בקבלת הטיפול. כל החלטה כזו צריכה להתקבל בידי צוות רפואי עצמאי בלבד, ואין מקום למעורבותם של רשויות הכליאה ולאינטרסים שאינם רפואיים גרידא בהחלטות מסוג זה. להרחבה
 


חובתם של שוטרים לענוד תגי זיהוי
אי יישום חוק התגים הצעה לדיון מהיר של ח"כ נסים זאב; אי יישום חוק התגים הצעה לדיון מהיר של ח"כ דב חנין; אי יישום חוק התגים הצעה לדיון מהיר של ח"כ אורית סטרוק

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שלישי, 17.6.2014 | דיון

בכנסת הקודמת עברה בקריאה ראשונה הצעת חוק המבקשת להתמודד עם ההפרה של ההוראה המחייבת שוטרים להזדהות, על ידי הטלת אחריות פלילית ופיקודית על מי שאחראים להפרתה. כעת מוצע להחיל עליה דין רציפות.

עמדת האגודה: המשטרה אוחזת במונופול על הפעלת הכוח במדינה, ולשוטרים נתונות סמכויות מרחיקות לכת. כנגדן, וכחלק מהאיזונים שהם נשמת אפו של כל משטר דמוקרטי, עומדות חובות שונות, ובכללן חובתו של שוטר להזדהות. בהתאם להוראה מפורשת בפקודת המשטרה, חייב שוטר לבוש מדים לענוד תג זיהוי בכל עת, למעט בנסיבות חריגות. אולם קרו מקרים שבהם שוטרים התעמתו עם מפגינים מבלי לענוד תגי זיהוי, הסירו את התגים מדש חולצתם או אף פעלו כשהם רעולי פנים. חשוב ביותר לאכוף את חובתם של שוטרים לענוד תגי זיהוי – הן כדי להגן על זכויות האדם הבסיסיות ביותר של הנפגעים מהפעלת כוח בלתי מרוסנת של המשטרה, והן כדי להבטיח את מימושם של חופש הביטוי וההפגנה. להרחבה
 


עיקול כלי רכב במרחב הציבורי
הצעת חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ג-2013 - הכנה לקריאה שניה ושלישית

ועדת חוקה, חוק ומשפט | יום שלישי, 17.6.2014 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

עמדת האגודה: כיום רשאיות רשויות גביית המס לבצע גבייה באמצעות עיקולי רכב אך ורק בחצרי הנישומים. במסגרת הצעת החוק מוצע, בין היתר, לאפשר גבייה באמצעות עיקולי רכב גם במרחב הציבורי. לעמדת האגודה, התיקון המוצע אינו חוקתי, ואינו מאזן בין הרצון לגבות את המס באופן יעיל לבין זכויותיהם של הנישומים. הוא פוגע קשות בזכויות הנישומים לכבוד, לפרטיות, לחופש תנועה, להליך הוגן ולגישה לערכאות, ואף מנוגד לפסיקת בג"ץ. אנו תקווה כי הסעיף העוסק בעיקול כלי רכב יתוקן ויצומצם, כפי שמסתמן מדיונים קודמים בהצעת החוק שנערכו בוועדה.  להרחבה
 


יום העסקה ישירה בכנסת

יום רביעי, 18.6.2014

הקואליציה להעסקה ישירה, שבה חברה האגודה, מארגנת שורת אירועים ביום ההצבעה במליאת הכנסת בקריאה טרומית על החוק להעסקה ישירה במגזר הציבורי (זוהי הצעת החוק שתידון ביום ראשון בוועדת השרים לחקיקה, ראו לעיל). לפני ההצבעה במליאה, שתתקיים בשעות הצהרים, יתקיימו בוועדות הכנסת השונות דיונים מיוחדים בנושא. לפרטים לחצו על התמונה.