Copy
 
7.4.2016

 
חברות וחברים יקרים,

לפני כמה חודשים הזמנתי אתכם להציע מועמדות ומועמדים לאות זכויות האדם על שם אמיל גרינצוויג, שהאגודה מעניקה מדי שנה לאדם או לארגון שתרמו תרומה מיוחדת לקידום זכויות האדם בישראל. ההיענות הייתה רבה, וקיבלנו עשרות הצעות. מעודד ומחמם את הלב לעמוד מול המגוון הרחב הזה של נשים, גברים וארגונים מחויבים ומסורים, שפועלים ללא לאות במשך שנים ארוכות כדי להפוך את המציאות שאנו חיים בה לטובה יותר. הבחירה הייתה קשה, שכן הוצעו עשרות מועמדות ומועמדים מצוינים, אבל צריך לבחור... ואני שמחה להזמינכם לטקס שבו יוענק האות לשנים 2015-2014 לזוכות ולזוכים.
 
איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ×ž×§×‘ל את האות במלאת 25 שנה לפעילותו. ×”איגוד הוא ארגון ×’×’ לתשעה מרכזי סיוע הפועלים למען נפגעות ונפגעי אלימות מינית, תומכים בהן ומסייעים להעלאת המודעות ולהשמעת קולן המושתק. ×”וועדה החליטה להעניק לאיגוד את האות, בין היתר, "על השינוי האדיר שעשה ביחס של החברה הישראלית לתופעת האלימות המינית – מנושא שנתפס כתופעה שולית וזניחה הנוגעת למיעוט קטן, להבנה ציבורית רחבה ×›×™ מדובר בנגע חברתי בעל השלכות חברתיות, כלכליות ואישיות קשות ביותר, הפוגע בכל שכבות האוכלוסייה".

פרופ' קנת מן והסנגוריה הציבורית מקבלים את האות על תרומתם המהפכנית בתחום הייצוג במשפט הפלילי בישראל. פרופ' קנת מן ×™×™×¡×“ את ×”סנגוריה הציבורית לפני 20 שנה בדיוק, ומאז היא מעניקה ייצוג משפטי איכותי לחשודים, לעצורים, לנאשמים ולאסירים, שמשתייכים לרוב לאוכלוסיות מוחלשות ושאינם יכולים להרשות לעצמם ייצוג משפטי. לפני הקמתה של הסנגוריה, רוב רובם של העצורים והנאשמים נשפטו ללא ייצוג משפטי, כשהם מתקשים להבין את השפה המשפטית ואת הנעשה בדיון, ולא מצליחים לבטא את עצמם כראוי בפני השופט; ואילו כיום רובם המכריע של העצורים והנאשמים מיוצגים בהליך המשפטי.

קשה לתמצת כך בכמה מילים עשרות שנים של פעילות ענפה, שהשפיעה באופן עמוק על תפיסת זכויות האדם בישראל ועל קידומן, ושנגעה ונוגעת באופן אישי לחייהם של מאות אלפי גברים ונשים. פרופ' קנת מן והסנגוריה הציבורית ואיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית שינו את העולם, במובן ×”×›×™ בסיסי של המילה. ×× ×™ מודה לחברי ועדת האות, פרופ' יצחק בנבג'×™, פרופ' רות הלפרין-קדרי ופרופ' מיכאיל קרייני, ושמחה על ההזדמנות שיש לנו אחת לשנה לחגוג את הפעילות וההישגים של קהילת זכויות האדם.

שלכם,
 

שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכלית האגודה לזכויות האזרח

 
להגדלה לחצו על התמונה

 
Share
Tweet
Forward
                           
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2016 ACRIHebrew