Copy
 
21.12.2016

 

 

 
חברות וחברים יקרים,

צפו נא בתשדיר הבא, שבו מספרים דפני ליף, טיטי איינאו, מירה עווד, דורון מטלון, מייקל לואיס ואחרים מהן זכויות האדם עבורם. משהו נשמע לכם לא בסדר? תוכלו לנחש אילו משפטים מתוך התשדיר "הקפיצו" את הרשות השנייה וגרמו לה להוריד אותו משידור?
 

  
אז מסתבר שבישראל 2016, המשפט "גם אם אני הומו" פסול לשידור, כי מדובר בנושא "השנוי במחלוקת בציבור". כך גם המשפט "הזכות לדבר ערבית בלי לחשוש" והמשפט "אין כבוד. אין חירות. אין שוויון" (שהמשכו, שלא נפסל, הוא – "במקום שלא שומר על זכויות אדם"). בגלל שלושת המשפטים המסוכנים האלה פסלה הרשות השנייה סרטון שביקשנו לשדר לרגל שבוע זכויות האדם.
 
בחברה מפולגת ושסועה כמו החברה בישראל אין כמעט נושא שאינו שנוי במחלוקת ציבורית. יחד עם זאת ישנם נושאים, כמו הגנה על זכויות אדם, שאמורים להימצא בבסיס קיומנו כחברה, ושאסור להחניק את הדיון בהם. בחברה דמוקרטית, לא ייתכן להתייחס לעצם התפיסה של זכויות האדם ולערכים כמו שוויון וזכויות מיעוטים כשנויים במחלוקת – הרי אלה הם הערכים העומדים בבסיסה של חברה דמוקרטית ככזו!
 
ההחלטה לפסול את התשדיר הדהימה אותנו. היא מסמנת נקודת שפל חדשה בצמצום המרחב הדמוקרטי וחופש הביטוי של כולנו. מה הלאה? מה עוד נגלה שאסור להגיד?
 
אנחנו לא מוותרים. ביקשנו מהיועצת המשפטית של הרשות השנייה שתורה ללא דיחוי למחלקת הפרסומות לבטל את פסילת התשדיר, ואנחנו מוכנים להגיע גם לבית המשפט. נמשיך להיאבק על חופש הביטוי ועל זכויות האדם.

שלכם,

 
שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח

 

 

 
                                 
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2016 ACRIHebrew