Copy
 
25.2.2016

 
חברות וחברים יקרים,

כבר כמה שנים אני עוקבת אחר הסיפור הלא פשוט והכואב של הקטינים החשודים בזריקת אבנים בירושלים המזרחית ונעצרים במאותיהם מדי שנה, במקרים רבים מדי תוך שזכויותיהם בהליך הפלילי מופרות. לא סתם חוקק בשנת 2008 חוק הנוער, שעוסק במעצרי קטינים בישראל, ומודגש בו כי הליכים נגד קטינים צריכים להיעשות תוך שמירה על כבודו של הקטין בדרך שמקדמת את שיקומו ושילובו מחדש בחברה.
 
החוק חוקק מתוך הכרה שילדים ובני נוער פגיעים יותר ממבוגרים. מעצר, חקירה ומאסר, שהם חוויות בלתי נעימות גם למבוגרים, הן טראומטיות למי שחווה אותן בגיל צעיר, והטראומה עלולה להסיט את מסלול החיים לכיוונים הרסניים. החוק הכיר בכך שטיפול נכון יוצר סיכוי טוב לשיקום. לכן, המדיניות שהוא הכתיב היא שלא להחזיק קטינים במעצר עד תום ההליכים, אלא להשתמש בחלופות מעצר כמו איזוק אלקטרוני או מעצר בית. במקום לגזור מאסר החוק מורה לשלוח את הילדים לשירות מבחן או למעון יום.
 
אלא שעקרונות החוק הפכו בשנים האחרונות ללא רלבנטיים לקטינים שנחשדו או שהואשמו בעברות של יידוי אבנים, ביטחון או הפרת סדר בירושלים המזרחית. כיום, השיקול המרכזי, ואולי אף היחידי, שאליו מתייחסות הרשויות שם הוא מה שהן מגדירות "הרתעה". סדרה של החלטות ממשלה, שינויי חקיקה ושינויים בהנחיות של הפרקליטות שהתקבלו בשנים האחרונות יצרו מדיניות שמתמצית בנקיטת יד קשה מאוד, ובאה לידי ביטוי בתקופות מעצר ממושכות, כשדרך השיקום וההשבה למוטב נזנחו לגמרי.
 
השבוע פרסמנו מסמך שבו סוקרות עו"ד נסרין עליאן ומיטל רוסו ××ª שינויי המדיניות בשנים האחרונות, ואת השלכותיהם על הקטינים. המסמך מביא מחקרים שנעשו בארץ ובעולם, שמהם עולה שכליאה ממושכת וכליאה בגיל צעיר אינן מגבירות את ההרתעה, אלא להפך, עלולות להעלות את שיעורי החזרה לפשיעה בקרב בני הנוער. מחקר שנעשה בקרב תושבי ירושלים המזרחית מצביע על מגמות שליליות כגון נשירה ממערכת החינוך ואימוץ התנהגויות קשות בקרב ילדים ונערים שחוו חקירה ומעצר. אין לאף אחד מאתנו כל ספק, שחיי אדם הם יקרים מפז ויש לשמור עליהם מכל משמר. זריקת אבנים מסכנת ×—×™×™ אדם, ותוצאותיה עלולות להיות טרגיות. אבל האם נכון לגדל בירושלים המזרחית דור שלם מאחורי סורג ובריח, מבלי להתאמץ לשנות את מסלול חייהם לטובה?
 
כיום ילדים בירושלים המזרחית גדלים בלבו של סכסוך פוליטי מדמם ותחת שלטון שהם רואים בו כובש, בתנאים קשים של עוני והזנחה. האגודה פועלת שנים ארוכות לשינוי המציאות הקשה שבה גדלים הילדים בירושלים המזרחית ולשיפור מצב החינוך ושירותי הרווחה שם. בתחום מעצרי הילדים אנו פועלים לכך שהמשטרה והפרקליטות יבחנו חלופות מעצר ראויות ויראו את דרך הטיפול והשיקום כעדיפה. כי להסתפק בענישה מחמירה פירושו לוותר על הדור הבא, ועל ההזדמנות שלנו לעצב להם ולנו מציאות פחות אלימה. למעשה, ילדותם של ילדי ירושלים המזרחית היא העתיד של כולנו, והשאלה היא איזה עתיד אנחנו רוצים? בעיניי על טובת הקטין פשוט אי אפשר לוותר.
 
שלכם,
 

שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכלית האגודה לזכויות האזרח

 
Share
Tweet
Forward
                           
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2016 ACRIHebrew