Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת, מהאגודה לזכויות האזרח on Facebook share on Twitter
 
חמישי, 01.03.2012


העלאת גיל הנישואין
הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון – העלאת גיל הנישואין), התשע"ב–2012
ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון, 4.3.2012 | הצבעה

עמדת האגודה: עניינה של הצעת החוק שמקדם ח"כ יריב לוין הוא תיקון לחוק הנישואין כך שגיל הנישואין המינימאלי יעמוד על 18 שנים במקון 17. חוק גיל הנישואין, התש"י-1950 קבע שהגיל המינימאלי לנישואין יהיה 17 שנים. קביעה זו אינה עולה בקנה אחד עם הוראות האמנה בדבר זכויות הילד של האו"ם שמדינת ישראל חתומה עליה. על שולחנה של הכנסת מונחות מספר הצעות חוק דומות של חברי הכנסת: דב חנין, אורית זוארץ, חנין זועבי, זהבה גלאון ואח'.

ועד הפעולה לשוויון בענייני אישות בו חברה גם האגודה לזכויות האזרח הוקם בשנת 1995 כקואליציית ארגונים העוסקים בקידום זכויות אדם בכלל וזכויות נשים בפרט. אחד הנושאים בהם עוסק וועד הפעולה בשנים האחרונות, הינו נישואי בוסר, וזאת בשל ההשלכות הקשות שיש לנישואים כאלה על קטינים בכלל, וקטינות בפרט. נישואי בוסר כרוכים לרוב בפגיעה בריאותית, פיזית ונפשית, של קטינים ובעיקר קטינות, ופעמים אף בניצול: מקטינות נשואות נשללת פעמים רבות הזכות לחינוך, הריון ולידה בגילאים צעירים מסכן את בריאותן, החובות והאחריות הנובעים מקשר הנישואין פוגעים לעיתים בבריאותן הנפשית של הנערות ועוד.

אשר על כן, לקידום הצעת החוק חשיבות מאין כמותה. בראש ובראשונה נוכח המסר שיש בה לציבור הרחב כי נישואי קטינות הוא דבר פסול ולא רצוי, והשפעתה על מימדי תופעת נישואי קטינות בחברה. כמו כן תסייע החקיקה ביצירת הרמוניה חקיקתית פנימית ובמילוי חובותיה של מדינת ישראל על-פי האמנה הבינלאומית לזכויות הילד.  להרחבה
איסור הסעה, הלנה והעסקה של פלסטינים השוהים בישראל ללא היתר
הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה) (תיקון מס'' 14), התשע"ב-2012
ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני, 05.03.2012 | 09:30 | הכנה לקריאה שנייה\שלישית

עמדת האגודה:  הצעת חוק של המשרד לביטחון פנים המבקשת להפוך את ההסדרים הבעייתים, הנוגעים ל"הסעה, הלנה והעסקה" של פלסטינים השוהים בישראל ללא היתר, להסדר של קבע.
הערות האגודה מתמקדות באיסור ההסעה, שהוא אחד האיסורים הדראקוניים והפוגעניים ביותר, הכלולים בהסדר. ראשית, הוא מעודד גזענות ופרופיילינג; ושנית, הוא הופך אנשים שומרי חוק לעבריינים על לא עוול בכפם.
חומרה מיוחדת נודעת לאיסור הכללי על "הסעת שב"חים", החל על כל מי שמסיע ולו בהסעה מזדמנת פלסטיני, המצוי בישראל ללא אישור. איסור זה, פוגע כשלעצמו, באופן קשה ביותר, בזכויות יסוד חוקתיות של הפרט.

במדינה דמוקרטית זהו תפקידן של רשויות אכיפת החוק לאכוף הסדרי כניסה למדינה, ולהתמודד עם תופעות של שהייה שלא כדין. מדינה שמכבדת זכויות אדם אינה מצפה מאזרחיה לפעול כמעין "שוטרים", להתעניין במוצאם של אנשים, איתם הם באים בקשר בוודאי קשר מזדמן או להתייחס באופן שונה לאנשים, על פי השתייכותם הלאומית. להרחבה
 שיוויון בחינוך - מחסור בכיתות לימוד במגזר הערבי
בינוי כיתות במגזר הערבי - דיון מעקב
ועדת החינוך, התרבות והספורט | יום שלישי, 06.03.2012 | 11:00 | דיון מעקב

עמדת האגודה: מערכת החינוך הערבית בישראל סובלת ממחסור חמור בכיתות לימוד וגני ילדים . תוכניות ממשלתיות רבות והבטחות שהיו אמורים להקל על הבעיה יושמו בצורה חלקית בלבד, אם בכלל. על פי נתונים ממשלתיים רשמיים שפורבמו ב-2007 קבעו כי עד 2012 יהא חוסר של למעלה מ-9000 כיתות לימוד בחינוך הערבי בישראל. הממשלה התחייבה כי כ -3,200 כיתות לימוד חדשות נוספותייבנו עבור מערכת החינוך הערבית עד שנת 2011, כך שהגרעון שיוותר הוא של כ-6000 כיתות לימוד הדרושות כדי לסגור את הפער שנצבר במשך שנים התוצאה של מחסור בכיתות הוא שלתלמידים הערבים אין ברירה אלא ללמוד בצפיפות, דבר המשפיע רבות על איכות ההוראה ועל הישג התלמידים, ומובע\יל ליצירת פערים מצטברים בין מערכת החינוך היהודית לערבית.

המחסור בכיתות לימוד במזרח ירושלים - על פי דו"ח מבקר המדינה לשנת 2009, קיים מחסור של כ-1000 כיתות לימוד בכל הרמות במזרח  ירושלים. כתוצאה מהמחסור החמור בכיתות, בתי הספר הציבוריים אינם מסוגלים לקלוט את כל הילדים בגיל בית הספר. הורים לילדים רבים נאלצים לשלוח את ילדיהם לבתי ספר פרטיים או לא רשמיים המופעלים על ידי פרטיים חברות, כנסיות, הוואקף [הרשות האסלאמית], האו"ם או ארגונים פלסטינים אחרים. למעלה מ-5000 ילדים אינם רשומים לכל מסגרת חינוכית, ושיעור הנשירה הוא כ -50%.

מאז כניסתו של ניר ברקת לתפקיד ראש העיר בשנת 2009, נעשו מספר מאמצים לתקן חלק מהכשלים שהובילו למחסור חמור בכיתות הלימוד. על פי הדיווח ממאי 2010 של
מרכז המידע והמחקר של הכנסת, 120 כיתות לימוד במזרח ירושלים נמצאו בשלבים שונים של בנייה. עם זאת, מספרים אלה רחוקים מתן מענה לצרכים של המחסור הקיים. בעקבות עתירה שהגישה האגודה לזכויות האזרח, הורה בית המשפט העליון למשרד החינוך ועיריית ירושלים לספק כיתות לימוד מספיקות בתוך חמש שנים במזרח ירושלים. אם לא תעשה כך, בג"ץ הכריז,ישולם להורים כיסוי שכר הלימוד בתי ספר פרטיים לא רשמיים. בעקבות החלטת בית המשפט, עיריית ירושלים הודיעה כי 285 כיתות ייבנו במזרח ירושלים באופן מיידי. עם זאת, כיתות אלה לא יפתרו באופן מהותי את בעיית המחסור בכיתות העומד על כ-1000 כיתות חסרות. לפיכך, על אף פסיקת בג"ץ, לא הוקצה תקציב מתאים ואין שום סימן של כוונה אמיתית כדי למצוא פתרון לבעיה זו בזמן הקרוב. להרחבה
אלימות שוטרים  \ חובת הזדהות
1.    אלימות שוטרים - בהשתתפות מפכ"ל המשטרה רב ניצב יוחנן דנינו
2.   הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס'' 27) (הזדהות שוטר בעת פיזור הפגנה), התשע"א-2011
ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שלישי, 06.03.2012 | 14:00 | דיוון והכנה לקריאה שניה\שלישית

עמדת האגודה:  האגודה עוסקת בנושא אלימות המשטרה מהיבטים שונים תוך התמקדות בטיפול המשטרה בתופעה וטיפול המחלקה לחקירות שוטרים בתלונות המגיעות אליה. שוטרים ללא תגי זיהוי או סירוב שוטרים להזדהות במהלך פיזור הפגנות, כמו גם השימוש בשוטרים רעולי פנים הם בין הנושאים בהם עוסקת האגודה בהקשר זה. מטרת הצעת החוק היא להתמודד עם תופעה נפוצה של שוטרים שאינם נושאים תגי זיהוי, או גרוע מכך – פועלים כשהם רעולי פנים. ההצעה מבקשת להגן על זכויות האדם הבסיסיות ביותר של הנפגעים מהפעלת כוח בלתי מרוסנת של המשטרה; וכן להבטיח האפשרות של מפגינים לממש זכותם לחופש ביטוי והפגנה. ההצעה מבקשת להתמודד עם ההפרה של ההוראה הקיימת לחובת זיהוי של שוטרים על ידי הטלת אחריות פלילית ופיקודית על מי שאחראים להפרתה.
בדיון שהתקיים בוועדת הפנים בתאריך 29 בפברואר 2012 על הצעת החוק תקף יו"ר הוועדה בחריפות את התנהלות המשטרה, וטען כי אלימות שוטרים בישראל היא "מכת מדינה". משום כך נקבע דיון רחב יותר העוסק גם בחקיקה אך גם בתופעת אלימות השוטרים בכלל, ויהיה בנוכחות מפכ"ל המשטרה. להרחבה