Copy

זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

שני, 27.3.2017
 


העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 

חקיקה אנטי-דמוקרטית 


אתמול הסתיים מושב החורף של הכנסת. גם במושב הנוכחי המשיכה המגמה המדאיגה של יוזמות המאתגרות את הכללים הבסיסיים ביותר של המשחק הדמוקרטי. אלה כללו חקיקה המכוונת להצר את צעדיהם של ארגוני זכויות אדם וארגונים אחרים; חקיקה המכוונת לפגוע במעמד או בזכויות של המיעוט הערבי בישראל; הצעות חוק המכוונות להגבלת סמכותו של בית המשפט העליון; יוזמות שפוגעות בחופש הביטוי ובפלורליזם; ויוזמות וחקיקה המכוונות לפגוע בתקשורת החופשית בישראל. עם סיום המושב, ובמסגרת מעקב האגודה אחר החקיקה האנטי-דמוקרטית, אנו מפרסמים מסמך מעודכן של יוזמות אלה.
מסמך חקיקה ויוזמות אנטי-דמוקרטיות בכנסת ה-20 - מעודכן למרץ 2017
 

 

"חוק ההדחה" וההליך נגד חבר הכנסת באסל גטאס


הסדר הטיעון שעליו חתם חבר הכנסת לשעבר באסל גטאס והתפטרותו מהכנסת ייתרו את הליך ההדחה שהחל נגדו. אולם ההליך המחיש באופן ברור את כל החששות והבעיות שעליהן הצבענו במהלך חקיקתו של "חוק ההדחה". עו"ד דבי גילד-חיו, מקדמת מדיניות וחקיקה באגודה, מנתחת את ההשלכות הבעייתיות של החוק ומצביעה על המחיר ארוך הטווח שהוא עלול לגבות מהדמוקרטיה שלנו. להרחבה
 

 
נשוב ונעדכן עם פתיחת מושב הקיץ בתחילת מאי.

 
Share
Tweet
Forward


                                     
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Copyright © 2017 ACRIHebrew, All rights reserved.


להסרה מרשימת התפוצה