Copy
 
17.11.2016

 
עגלו לטובת האגודה! כסף קטן יכול לעשות שינוי גדול
 

 
חברות וחברים יקרים,

את מרבית חיינו הבוגרים רובנו מבלות ומבלים בבית או בעבודה, ולפעמים בעבודה יותר מאשר בבית. באופן אישי התמזל מזלי לעבוד במקומות עבודה נעימים ומכבדים – גם בשירות המדינה, גם במגזר הפרטי וגם במגזר השלישי. אבל כשהיחסים במקום העבודה עכורים, כאשר העובד או העובדת נתקלים שוב ושוב ביחס מעליב, משפיל ופוגע, החיים יכולים להפוך לגיהינום. כדי להציף סוגיה זו ביקשנו להצטרף כ"ידיד בית המשפט" לערעור בעניינו של מני נפתלי, לשעבר אב הבית במעון ראש הממשלה.
 
המסמך שהגשנו לבית הדין הארצי לעבודה נוגע לשאלה העקרונית העולה מערעור המדינה, ולא לפרטי הסכסוך בין נפתלי למשפחת נתניהו: בערעור לבית הדין הארצי לעבודה טוענת המדינה כי לא קיים בחוק מושג של "התעמרות בעבודה" שמאפשר תביעת פיצויים, וממילא הטענות הן נגד גב' נתניהו, שאינה עובדת מדינה, ולכן המדינה אינה צריכה לפצות את נפתלי. עמדה זאת של המדינה מצריכה את התערבותנו, בשל חשש ממשי לפגיעה בזכויות עובדים בישראל.
 
בבקשת ההצטרפות תיארנו, עו"ד סיגל רונן-כץ ואני, בסיוע המתמחה עודד רון, את פניה המגוונים של תופעת ההתעמרות בעבודה: התעלמות מופגנת, איסורים משפילים ופוגעניים, ביקורת מוגזמת והבעת חוסר שביעות רצון מתמדת, האשמות שווא, הפקעה של סמכויות, השפלה פומבית, חדירה לפרטיות, בידוד, הקצאת משימות עם מטרות או לוחות זמנים בלתי הגיוניים או בלתי אפשריים, ועוד. הבאנו ממצאי מחקרים המעידים כי התעמרות בעבודה פוגעת קשות בקורבן, וגורמת סבל נפשי ולעתים גם תסמינים גופניים ופגיעה בתא המשפחתי. הבאנו נתונים המעידים על כך שכמחצית מהעובדות והעובדים בישראל(!) נפגעים מהצקות בעבודה, בתדירות של מדי פעם ועד לעתים קרובות.
 
בניגוד לטענת המדינה, אנו טוענים שהזכות לפיצויים על התעמרות בעבודה מעוגנת בדין בישראל – ראשית מכוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, וכן מכוח חובת תום הלב ובפסיקה עניפה. עוד אנו טוענים כי על המדינה כמעסיקה חלה חובה מוגברת ליצור סביבת עבודה מוגנת. אני מקווה שבית הדין יקבל את עמדתנו, ויורה למדינה, מעסיקתו הרשמית של נפתלי, לקחת אחריות על תופעת ההתעמרות בעבודה ולהילחם בה.

שלכם,

 
שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח

 
עגלו לטובת האגודה! כסף קטן יכול לעשות שינוי גדול
 
  
                                 
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2016 ACRIHebrew