Copy
 
31.12.2015

 
חברות וחברים יקרים,

סוף שנה הוא תמיד הזדמנות לסיכום, לחשיבה ולחשבון נפש. מה הספקנו לבצע מכל מה שתכננו ועל מה נאלצנו לוותר; איפה הצלחנו ואיפה טעינו; מה יכולנו לעשות אחרת ואיך אפשר ללמוד ולשפר. השנה החולפת הייתה קשה ומטרידה מנקודת מבט של זכויות האדם, ועל סופה מעיבות המתקפות האחרונות על ארגונים ופעילים. אבל בידיעון האחרון לשנה זו אני רוצה להניח לרגע בצד את הקשיים ולהתמקד במה שהצלחנו להשיג – אז ×”× ×” 12 דוגמאות, כמספר חודשי השנה: 
 
1. בזכות מאבק ציבורי ומשפטי שלנו ושל ארגונים עמיתים, הכנסת קבעה שאסור לנתק מים לחסרי אמצעים כלכליים.

2. בעקבות עתירתנו לייצוג הולם במועצת מקרקעי ישראל מונו שתי נשים כחברות במועצה, ונמשכים ההליכים בעניין מינוי חברים ערבים.

3. פרסמנו ספר, בעברית ובערבית, שמעניק לנשות ולאנשי חינוך כלים חדשניים לחינוך נגד גזענות מגיל הגן עד התיכון בכל מקצועות הלימוד.

4. בית הדין הארצי לעבודה קיבל את עמדתנו וקבע שאין לשלול קצבת הבטחת הכנסה ממי שמקבל ממשפחתו סיוע לצורכי דיור.

5. סייענו לשמור על חופש הביטוי האמנותי ומנענו צנזורה ממשלתית בתכני תרבות.

6. דרשנו, ורשות החשמל החלה לנסח כללים שימנעו ניתוק חשמל מחסרי אמצעים כלכליים.

7. סייענו לתושביה הערבים של נצרת עילית לקבל ספרים בשפתם בספריה העירונית.

8. בעקבות עתירתנו לבג"ץ צומצמו פערים בשירותי הדואר בירושלים המזרחית, וניתנו שם לראשונה שמות לרחובות.

9. הצלחנו להשיג תקציב למעונות יום לילדי מהגרי עבודה ומבקשי מקלט.

10. בעקבות עתירתנו עם ארגונים עמיתים הורה בג"×¥ לקצר את משך השהייה במתקן "חולות", וכ-1,200 ×›×œ×•××™× ששהו בו זמן ממושך שוחררו.

11. שכנענו את חברי הכנסת שלא להעניק סמכויות חיפוש מופרזות למשטרה.

12. נלחמנו על חופש ההפגנה, והמשטרה הודיעה שתפסיק להטיל אחריות פלילית על מארגני הפגנות בשל עברות שמבצעים מפגינים.

עם תחילת השנה החדשה, אנחנו לוקחים נשימה ופונים להתמודד עם האתגרים החדשים והישנים שהיא ודאי תזמן לנו. נמשיך במאבק ארוך הטווח בזירות השונות לקידום הדמוקרטיה, זכויות האדם והחברה בישראל, בתקווה שהשנה הבאה תהיה טובה יותר. אתם מוזמנות ומוזמנים להצטרף אלינו, בין אם כחברות וחברי הארגון ובין אם כתומכים/ות או כפעילים/ות. 

שלכם,
 

שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח

 
צילום: תומר נויברג. עיבוד תמונה: סטודיו עינהר בע"מ 
 
Share
Tweet
Forward
                           
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2015 ACRIHebrew