Copy
 
19.5.2016

 
חברות וחברים יקרים,

חגי האביב והחופשות חלפו, ואנו חוזרות וחוזרים לעבודה במרץ. מושב הקיץ של הכנסת בפתח, ועוד דברים רבים על סדר יומנו לתקופה הקרובה, וכל אחת ואחד מכם יכול לעזור – בקלות, בלי מאמץ ובלי להרגיש את זה בארנק: עגלו לטובת האגודה.

מה ×–×” עיגול לטובה? עיגול לטובה ×ž××¤×©×¨ למי שבוחר בכך לעגל כל עסקה בכרטיס אשראי לשקל הקרוב. האגורות הבודדות שאתם תורמים בכל רכישה (ממוצע התרומה לחודש הוא 4 ₪ לתורם) מצטברות עבורנו לעשייה גדולה.
 
בפעולה אחת קטנה ופשוטה תוכלו להפוך לשותפות ושותפים יומיומיים שלנו, ולסייע לנו לבצע את השינויים המערכתיים והחברתיים הנדרשים – כדי שנוכל לדבר, לחשוב ולחיות במציאות שמכבדת זכויות אדם. יש לנו המון מה לעשות: להיאבק בגל החקיקה האנטי-דמוקרטית שעתיד להתחדש עם פתיחת מושב הכנסת; למנוע ניתוקי חשמל בשל חוסר אמצעים (הפעילות שלנו מול חברת החשמל כבר מתחילה להניב פירות); לפעול לקידום רפורמה בתחום האשפוז הסיעודי; להמשיך לקדם הנגשה לשפה הערבית של תחבורה ציבורית, ספריות ושירותים נוספים; להמשיך לפעול לביטול גביית החובות באמצעות פקודת המסים (גביה) הדורסנית; ועוד ועוד.  

את כל ×–×” נוכל לעשות רק בעזרתכם. מאז הקמתה האגודה לזכויות האזרח שמרה על עצמאותה, ולא קיבלה מימון ממקורות ממשלתיים או מפלגתיים בישראל. כל הכנסותינו הן מתרומות, מקרנות ומדמי חברות. אתם ואתן הגב שלנו, הן מבחינה ציבורית והן מבחינה כלכלית. אז ×”× ×” אפשרות לעשות משהו אחד קטן, ולהיות שותפות ושותפים לשינוי גדול.  

שלכם,
 

שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח

 
Share
Tweet
Forward
                                 
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2016 ACRIHebrew