Copy
 
19.1.2017

 
מעניין? חשוב? העבירו את זה הלאה

 
חברות וחברים יקרים,

קצת ארוך הפעם, אבל האירועים מורכבים. כואב הלב. אתמול בבוקר התעוררנו למציאות עגומה – אזרח ושוטר נהרגו בעימותים שהתפתחו במהלך הריסת בתים ביישוב אום אלחיראן, ואחרים נפצעו. עו"ד סנא אבן ברי מהאגודה מטפלת באופן קבוע מטעמנו בשאלת זכויותיהם של הבדואים בכפרים הבלתי מוכרים. בג"ץ אמנם קבע שיש לפנות את אום אל חיראן, אולם יישום החוק אינו מחייב לנהוג באלימות כה קשה. התעקשותה של הממשלה על מדיניות הריסות הבתים ביישובים הערביים, תוך התעלמות מהרקע ההיסטורי ומזכויות האדם של תושביהם, אזרחי המדינה, מובילה – ולא בפעם הראשונה – לתוצאות טרגיות שמהן היה אפשר להימנע.

אום אלחיראן הוא יישוב ערבי-בדואי שקיים עשרות שנים. המדינה רוצה להרסו ולפנות את תושביו, כדי לבנות במקום יישוב יהודי בשם חירן. אירועי אום אלחיראן מצטרפים לצעד הדרמטי של הרס 11 בתים ביישוב קלנסווה שבמשולש בשבוע שעבר.

ראש הממשלה נתניהו הציג את ההריסה בקלנסווה כצעד של "שוויון באכיפה", אולם שוויון באכיפה מניח גם שוויון בתנאים המוקדמים – וזה דבר שאינו קיים בישראל: הבנייה ללא היתר ביישובים ערביים, במרבית המקרים, היא לא מבחירה אלא בלית ברירה, על רקע האפליה התכנונית ארוכת השנים של היישובים הערביים, שהובילה למצב שבו אי אפשר כמעט לקבל ביישובים אלה היתרי בנייה ולבנות כחוק. בנגב המדינה מסרבת להכיר בכ-35 כפרים בדואים ולהסדירם תכנונית ומוניציפלית, וממשיכה לקדם יוזמות שמבקשות לפנות אלפי אזרחים מבתיהם.

לאזרחים יש כמובן חובה לפעול על פי החוק, ומערכת אכיפה איתנה היא חלק בסיסי וחיוני של שלטון החוק. יחד עם זאת, מטריד מאוד שהמדינה בוחרת לנקוט באמצעי האכיפה החריף והפוגעני ביותר שברשותה – הריסת בתים – תוך התעלמות מהמצב בשטח ומחלקה שלה באחריות לכך.

במקביל להריסות מקדמת הממשלה בימים אלה את הצעת "חוק קמיניץ" (תיקון 109 לחוק התכנון והבנייה), שעברה בקריאה ראשונה ותידון בכנסת בשבועות הקרובים. ההצעה מבקשת להחמיר את האכיפה ואת הענישה על עבירות בנייה, ותפגע במיוחד באזרחים הערבים. היא עלתה בעקבות התנגדות של שרים בממשלה להחלטה 922, שעניינה הקצאת תקציבים ממשלתיים לפיתוח היישובים הערביים. השילוב בין שני הדברים – הקצאת התקציבים והגברת ההריסות – מתנה את יישומה המלא של החלטה 922 באכיפה מוגברת, המתעלמת מהנסיבות המיוחדות של החברה הערבית, ממצוקתה התכנונית וממדיניות הממשלה כלפיה.

המדיניות המחמירה של הריסת בתים פוגעת בזכות לקורת גג ומנוגדת לעקרונות צדק בסיסיים. על הממשלה להקפיא מיד את הריסת הבתים ביישובים הערביים, לא לקדם את "חוק קמיניץ", ובמקום זאת להרגיע את הרוחות ולפתוח במסלול של הידברות עם נציגי הציבור הערבי עד לאישור תכניות מתאר, הסדרת הבנייה הקיימת ומתן אפשרות לבנייה חוקית בישובים הערביים.

אנו באגודה לזכויות האזרח, קוראים להפסקת ההריסה, להידברות, וכן פנינו אתמול, באמצעות עו"ד שרונה אליהו חי למפכ"ל המשטרה לבדוק את התנהלותה של זו באום אל חיראן.

שלכם,

 
שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח


 
מעניין? חשוב? העבירו את זה הלאה
 
  
                                 
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2017 ACRIHebrew