כל המידע על זכויות האדם שלנו בכנסת בשבוע הקרוב
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 20.3.2014
Like זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה

 


ניתוק מאספקת המים בשל חובות

כללי תאגידי מים וביוב (הפסקה או צמצום מתן שירותי מים וביוב), התשע"ד-2013

ועדת הכלכלה | יום שלישי, 25.3.2014 | אישור הכללים

עמדת האגודה (במסגרת פורום המים): הזכות למים היא זכות יסוד. שלילת הנגישות למים פוגעת קשות בזכויות לחיים, לבריאות ולכבוד. לפיכך, אין למנוע מבני אדם מים בשום תנאי, ובוודאי שלא בגין חוב כספי. נוסף על כך, ניתוק מים מהווה אמצעי גבייה פסול לפירעון חוב, והוא פוגעני במיוחד ביחס לאוכלוסיות עניות שאין להן אמצעים לקיום בסיסי ושמתקיימות בדוחק. לשם פירעון חובות מים יש להשתמש בכלים חוקיים וראויים לגביית חובות – מערכת המשפט וההוצאה לפועל – ללא עשיית שימוש בכלי הדורסני והאכזרי של ניתוק מים.

ככל שהניתוקים יוותרו על כנם, יש להרחיב את קבוצות האוכלוסייה שיהיו חסינות מניתוק מים לכל האוכלוסיות שהן חסרות אמצעים כלכלים, ובהן: צרכן שמצבו הכלכלי קשה, אף על פי שאינו מקבל קצבת הבטחת הכנסה, כגון עובדים המרוויחים שכר מינימום ופחות ממנו; צרכן שהוא חייב מוגבל באמצעים לפי חוק ההוצאה לפועל; וצרכן המצוי בהליך פשיטת רגל. הערות נוספות שהגישה האגודה לוועדה נוגעות לקביעת הסדרי תשלום התואמים את יכולותיו של החייב, לוועדת החריגים, לאופן מסירת ההתראות לחייבים, ועוד. להרחבה
 


"חוק ההסתננות" החדש

הצגת סטטוס של שר הפנים: 100 ימים לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ד-2013 – בהשתתפות שר הפנים ח"כ גדעון סער

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום רביעי, 26.3.2014 | דיון  

עמדת האגודה: כשלושה חודשים לאחר פסק הדין שביטל את "חוק ההסתננות", העבירו הממשלה והכנסת תיקון חדש לחוק, שמאפשר לכלוא מבקשי מקלט המגיעים לישראל מאפריקה למשך שנה ללא משפט, ולהחזיק מבקשי מקלט לתקופה שאינה מוגבלת בזמן ב"מתקן שהייה פתוח" – שאינו אלא מחנה מעצר מבודד בלב המדבר, בניהול שירות בתי הסוהר. התיקון לחוק, שקודם בהליך בהול, כולל הסדר חמור יותר מזה שפסל בג"ץ, ומשמעותו המשך כליאת מבקשי מקלט ללא משפט, כאשר האפשרות היחידה עבורם להשתחרר היא חזרה למדינה שבה נשקפת להם סכנה – לא משום שפשעו, אלא כדי להרתיע אחרים. האגודה וארגונים עמיתים, שעתרו לבג"ץ נגד "חוק ההסתננות" הקודם, עתרו גם נגד החוק החדש. דיון בעתירה נקבע לשבוע הבא.

מעבר לפגיעה החמורה בזכויות האדם של מבקשי המקלט, ברור כי "חוק ההסתננות" בגלגוליו השונים אינו מספק פתרון לבעיות הקשות הנובעות מהימצאותם בישראל של עשרות אלפי מבקשי מקלט, שאינם מורשים לעבוד ומצטופפים בלית בררה באזורים עניים ומוזנחים. על מדינת ישראל לקדם מדיניות הומנית וראויה, שתביא בחשבון הן את המצוקה ואת הזכויות של התושבים הוותיקים והן את אלה של מבקשי המקלט. להרחבה
 


קידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (חוק הותמ"ל)

הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 – סעיפים 20-29

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום רביעי, 26.3.2014 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית
 
עמדת האגודה (במסגרת המטה הסביבתי-חברתי לתכנון אחראי והקואליציה לדיור בר השגה): חוק הותמ"ל הוצג לציבור כצעד משלים ליוזמה לדיור לאומי להשכרה, אשר יכלול גם דיור בר השגה, אך אין בו התייחסות כלשהי למטרות חברתיות, למעט תכנון מהיר של שכונות ענק, שיכולות להיות גם שכונות יוקרה הומוגניות, ושיחידות הדיור שייבנו בהן יכולות להיות מיועדות להשכרה אך גם למכירה. גרוע מכך, בלי להסמיך את הותמ"ל באופן מפורש בחוק לעסוק בדיור בר השגה, עלולה לעלות טענה כי היא מנועה מלקדמו.

הצעת החוק מזכירה את חוק הוד"לים בגלגולו הראשון, כאשר המדינה דיברה רק במושגים של האצת הליכי התכנון לצורך הגדלת ההיצע התכנוני. בעניין חוק הוד"לים התערבה הכנסת והבטיחה כי החוק ישרת את כלל האוכלוסייה. אולם הממשלה לא הפנימה את המסר של הכנסת, ושוב מייצרת חוק תכנוני שעוסק רק בהאצת תכנון, תוך התעלמות בוטה מחובתה לספק תמהיל מגוון של פתרונות דיור, לרבות דיור במחיר מופחת למי שהכנסתו נמוכה, אף שהתכניות הן על קרקעות המדינה.

נוסף על כך, יש סכנה מוחשית שהליך התכנון המיוחד המוצע בחוק הותמ"ל יפגע בחוסנן של הערים בישראל, כמו גם בשטחים הפתוחים ובעקרונות הדמוקרטיים של הליך תכנון תקין, המבוסס על שיתוף ציבור. אישור הצעת החוק במתכונתה הנוכחית פירושו פגיעה קשה במערכת התכנון ובמערך האיזונים והבלמים באופן קבלת ההחלטות התכנוניות בישראל. להרחבה