Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת on Facebook share on Twitter
 

חמישי, 12.07.2012
לעדכון קבוע, הירשמו כאן


 
לא לעבדות קבלן!
הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון – מניעת העסקה במיקור חוץ בשירות הציבורי), התשע"ב–2012
ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון,  15.7.2012 | הצבעה

עמדת האגודה: הקואליציה להעסקה ישירה, בה חברה האגודה לזכויות האזרח, פועלת לקידומה של הצעת חוק הקובעת תנאים שיובילו להעסקה ישירה של עובדי הרשויות הציבוריות בישראל – משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, רשויות ממשלתיות ואחרות. הצעת החוק מבקשת לשים קץ לשיטות ההעסקה העקיפות והפוגעניות במגזר הציבורי וקובעת כי העובדות ועובדי הציבור בישראל, בדרגים ובמגזרים השונים יהיו מועסקים על ידי המעסיק האמיתי והישיר שלהם ולא דרך קבלני משנה כאלו או אחרים.

ההעסקה הקבלנית פושה בכל מגזרי החברה בישראל וגורמת נזק שלא יתואר במקצועיות, בשירותיות ובביטחון הכלכלי והתעסוקתי של המועסקים. שיטה זו גוררת הוצאה של מיומנות ומקצועיות מחוץ למגזר הציבורי, תחת חסותה מתאפשרים התעמרות, ניצול ועושק של אוכלוסיות מוחלשות ללא כל יכולת של המדינה לקחת אחריות על אותם עובדות ועובדים.
די לאפליה - שכר שווה לנשים
הצעת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון – הארכת התקופה לקבלת הפרשי שכר או גמול אחר), התשע"ב–2012 
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות| יום שני,  16.7.2012 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

עמדת האגודה: הפורום לאכיפת זכויות עובדים, בו חברה האגודה, תומך בהצעת חוק חשובה זו.. הצ"ח מאריכה משמעותית את התקופה שבגינה ניתן לתבוע הפרשי שכר לפי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד. על פי החוק בנוסחו דהיום, עובדת התובעת לפי החוק ונמצא כי שכרה לא היה זהה לשכר של גבר במשרה שלה, יכולה לקבל את הפרשי השכר רק בגין 24 החודשים שקדמו להגשת התביעה. על פי התיקון המוצע, תוארך תקופה זו לשבע שנים, תקופת ההתיישנות בדין הכללי.
הארכה זו משמעותית ביותר עבור נשים. כיום, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד הוא למרבה הצער חוק שלא נאכף ואין בגינו כמעט תביעות בבתי הדין, בשל קשיי ההוכחה מצד אחד, ובשל הפיצוי הנמוך שבגינו, מצד שני. עתה הגיעה העת לחזק את החוק במנגנוני אכיפה מרתיעים ומשמעותיים יותר, שכן למרבה הצער תופעת פערי השכר בין גברים לנשים איננה מצטמצמת עם השנים, אלא הולכת וגוברת.זכויות בדיור - סיוע ללווים שנקלעו למצוקה
הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון – חובת הפנייה לוועדה מיוחדת טרם הגשת בקשה לביצוע משכנתה), התשס"ט–2009
ועדת הכלכלה | יום שני, 16.7.2012| 10:00 | הכנה לקריאה ראשונה

עמדת האגודה: אלפי משפחות מדי שנה אינן מצליחות לעמוד בתשלומי המשכנתא ונקלעות לחובות פיגורים. בשנת 2002 חוקק חוק הגנה על נוטלי הלוואות לדיור, אשר מטרתו לסייע ללווים שנקלעו למצוקה. בין היתר הורה החוק על הקמת שתי ועדות בין-משרדיות, שחברים בן נציג משרד האוצר, נציג משרד השיכון ונציג הבנק המלווה, ותפקידה הוא לסייע ללווים במצוקה. לוועדות כשלים רבים, והאגודה לזכויות האזרח פועלת בנושא זה מזה מספר שנים. הצעת החוק הזו מבקשת לתקן עיוות אחד הקיים בחוק. היום, קבוע הסדר המאפשר ללווה לפנות לועדה המיוחדת בבקשה להקל בתנאי פירעון ההלוואה בהתאם למצבו הכלכלי. זכות זו שבידי הלווה מנותקת כיום, מבחינה פרוצדוראלית, מזכותו של הבנק לפתוח בהליכי ביצוע המשכנתה בהוצאה לפועל. התוצאה היא כי לווים רבים מוצאים עצמם במצוקה מיותרת, והם נאלצים לפנות לועדה המיוחדת רק לאחר שכבר נפתחו נגדם הליכים בהוצאה לפעול, המעמידים אותם בסכנת פינוי. בהצעת החוק מוצע כי זכותו של הבנק לפתוח בהליכי ביצוע משכנתה תהא כפופה למתן הזדמנות מהותית ללווה לפנות בבקשת סיוע לועדה המיוחדת. האגודה תומכת בהצעת החוק, ובמכתב ששלחה ליו"ר ועדת הכלכלה מציעה לערוך בה מספר תיקונים. כמו כן, הפנתה האגודה את תשומת לב הוועדה לבעיות נוספות בהתנהלות הוועדות הבינמשרדיות והצעות לפתרונן.
למכתב לוועדת הכלכלה - 12.7.2012
לדוח על פעילות הוועדה הבין-משרדית- האגודה לזכיות האזרח והתנועה לחיים בכבוד, יוני 2010כנס העסקה ישירה בכנסת
יום שני 16 ביולי 2012, 16:30-18:30 באולם ירושלים בכנסת
להרשמה: siatmeretz@knesset.gov.il

ח"כ זהבה גלאון
יושבת ראש מפלגת מרצ
ח"כ חיים כץ
יו"ר ועדתהעבודה, הרווחה והבריאות
בשיתוף הקואליציה הארצית להעסקה ישירה
מתכבדים להזמינכם לכנס בנושא:
עוצרים את תופעת עובדי הקבלן בשירות המדינה
בהשתתפות:
·ח"כ משה כחלון, שרהתקשורת, שרהרווחה והשירותים החברתיים
ח"כ זבולון אורלב -  יו"ר השדולה למען העסקה ישירה בכנסת
ח"כמשה גפני - יו"ר השדולה למען העסקה ישירה בכנסת
ח"כ דב חנין - יו"ר השדולה למען העסקה ישירה בכנסת
ח"כ איתן כבל - יו"ר סיעת "הבית החברתי" בהסתדרות
ד"ר אמירפז-פוקס - מכון ואן-ליר; הקריה האקדמית אונו
עו"ד איתי סבירסקי, "כוח לעובדים", קליניקהלעובדים, אוני' ת"א
גב'רונית הד, מנכ"לית שתי"ל
שירהכהן, ממובילות מאבק עובדי מזנון הכנסת
גב'אורנה עמוס, הקואליציה להעסק הישירה
 


הכנסת מציינת את יום הדיור הציבורי
השדולה לדיור ציבורי בכנסת בשיתוף ארגונים חברתיים נוספים יציינו יום חשוב זה בכנסת, ביום ג' 17 ביולי 2012, על ידי כנס מיוחד בהשתתפות שר הבינוי והשיכון, אריאל אטיאס, יושבי ראש השדולה למען הדיור הציבורי: ח"כ דב חנין, ח"כ מירי רגב וח"כ אורלי לוי-אבקסיס, דיירי ודיירות הדיור הציבורי, זכאים ממתינים ובלתי זכאים, פעילות/ים וארגונים למען הדיור הציבורי, ועוד. הכנס יתקיים באולם גליל בכנסת ביום שלישי 17 ביולי 2012 , בין השעות 14:00-16:00
 כמו כן, ביום הדיור הציבורי יתקיימו דיונים בוועדות השונות על תחלואי הדיור הציבור כיום, ועל הצעות החוק שמנסות להוציא את הבנייה מהבוץ:
  • הצעת חוק הזכות לדירה ציבורית.
  • הצעת חוק דיור סוציאלי
  • הצעת חוק איסור פינוי
  • הצעת חוק מתן מידע
  • הצעת חוק סיוע ריאלי בשכ"ד
  • חוק השיפוץ לדיור הציבורי
לעמוד האירוע בפייסבוק: https://www.facebook.com/events/262974113803420
להרשמה לכנס: publichousingil@gmail.com


לא לאפליה - עוצרים בגבולות המדינה
הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון - איסור הפליה מחמת מקום מגורים), התשע"א-2011
ועדת הכלכלה | יום רביעי, 18.7.2012| 09:30| הכנה לקריאה ראשונה

עמדת האגודה: חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000 נועד לקדם את השוויון ולמנוע הפליה בכניסה למקומות ציבוריים ובהספקת מוצרים ושירותים. הצעת החוק מבקשת להוסיף לשיקולים האסורים באספקת מוצר או שירות ציבורי, את מקום מגוריו של אדם וקובעת מבחן פשוט על מנת להבחין בקיומה של אפליה על בסיס מקום מגורים – מבחן המרחק הדומה. לפי הצעת החוק, הפליה על בסיס מקום מגורים תתקיים בכל מקום בו הנתבע סירב לספק מוצר או שירות ציבורי למי שביקש לקבלם במקום מגוריו או עסקו ולא סירב כאמור, באותן נסיבות ובאותם תנאים, לספקם במקום אחר, המצוי במרחק דומה.
האגודה לזכויות האזרח תומכת ברעיון העומד מאחורי הצעת החוק, לפיו אסור להפלות במתן שירותים גם על רקע מקום מגורים, ומברכת על יוזמת החקיקה. עם זאת, לפי הצעת החוק "מקום מגורים" כולל בשטח המדינה גם את השטחים הכבושים, ולהגדרה זו האגודה מתנגדת. עצם הניסיון "להשוות" בין השטחים לישראל, הוא פסול, משום שהוא מהתעלם מהבחנה מהותית שקיימת בדין בין שטח ישראל לשטחים הכבושים. כמו כן, ולמרבה האירוניה, הצעת החוק למעשה תגביר את האפליה על בסיס לאום בשטחים הכבושים, מעצם החלתה על ולטובתם של האזרחים הישראלים שם בלבד.