Copy
 
14.4.2016

 
חברות וחברים יקרים,

אם יש דבר אחד שלא מבחין בין עשיר לעני, בין תושב תל אביב לתושבת אילת – זה החשש מפני מחלה קשה שתנחת עלינו או על אהובינו. אולם כאשר מדובר על התרופה למחלה, יש כיום הבדל בין עשירים לעניים: מצבנו הכלכלי הוא רכיב משמעותי במאבק במחלה. זאת בניגוד לערך הבסיסי שעליו הושתתה מערכת הבריאות שלנו - שכל אחד משלם מה שהוא מסוגל ומקבל מה שהוא צריך.
 
בימים אלה מקדם שר הבריאות יעקב ליצמן הצעת חוק שתכניס תרופות מצילות ומאריכות חיים לביטוחים המשלימים של קופות החולים, במקום לסל הבריאות. לכאורה, נשמע רעיון טוב: אם תרופה חיונית אינה בסל, לפחות אפשר ×™×”×™×” לרכוש אותה באמצעות הביטוח המשלים. אלא שההצעה הזו מתעלמת מכ-26% מתושבי מדינת ישראל (×›-2 מיליון בני אדם!) שאין להם ביטוח משלים בגלל שאין להם אמצעים כלכליים לרכוש אותו.
 
צריך להבהיר, וזאת נקודת אור חשובה: ועדת הסל פועלת במקצועיות ומוודאת שתרופות מצילות חיים יהיו בסל הבריאות. הבעיה היא בעיקר עם תרופות מאריכות חיים או משפרות איכות חיים, שברור שגם הן חיוניות, ולא כולן יכולות להיכנס לסל הבריאות בתקציב הקיים. הכנסתן לביטוחים המשלימים משמעותה שרבע מאיתנו, העניים יותר, לא יוכלו לקבל טיפול באמצעות תרופות חדשניות.
 
בפניות שלנו למקבלי ההחלטות, יחד עם רופאים לזכויות אדם ומרכז אדוה, אנו מסבירים שהמהלך המתוכנן יפגע גם במי שכן מבוטח בביטוח משלים. מניתוח כלכלי שערך עבורנו פרופ' גבי בן-נון עולה, שרבים מבעלי הביטוח המשלים לא יוכלו לעמוד בעלויות התרופות היקרות, בגלל התייקרות הפרמיות ותשלומי ההשתתפות העצמית. אחרים, בעיקר זקנים, לא יוכלו להמשיך ולהחזיק בביטוח המשלים. האם אנו רוצים שבישראל יווצרו שתי רמות של רפואה, כשהתרופות החדשניות החיוניות נגישות רק לחלק מהאוכלוסיה?
 
אז מה אנחנו מציעים? קודם כל, עדכון קבוע של הסל בשיעור של 2% עבור תרופות וטכנולוגיות חדשות. לעתיד, השאיפה מבחינתנו היא לבטל את הביטוח המשלים ולהטמיעו בסל הציבורי. כך אפשר ×™×”×™×” לעצור את הכרסום המתמשך בסל התרופות, להחזיר למערכת הבריאות את אופייה הציבורי והשוויוני, ולממש באופן המוצלח ביותר את הזכות לבריאות של כולנו.  

שלכם,
 

שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכלית האגודה לזכויות האזרח

 
Share
Tweet
Forward
                           
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2016 ACRIHebrew