Copy
חברות וחברים יקרים,

המאבק להגנה על זכויות האדם הוא לעתים קרובות קשה ומתסכל - גם לנו וגם לכם ולכן, התומכים בפעילותנו ומודאגים מהיוזמות לפגיעה בזכויות האדם, שצצות חדשות לבקרים. לפעמים אנחנו שמחים על הישג וחושבים שהסיפור נגמר, רק כדי לגלות שהיה זה רק צעד בדרך ארוכה, וצריך להמשיך וללכת.

כך, למשל, בנושא האיומים על חופש הביטוי האמנותי. לפני כחודשיים פנינו לשרת התרבות מירי רגב וליועץ המשפטי לממשלה, בעקבות איומיה של השרה לשלול תמיכה במוסדות תרבות בשל תוכנם של סרטים והצגות המועלים בהם. במכתב הזכרנו שחופש הביטוי הוא זכות יסוד, דרשנו מהשרה שלא להפוך לקומיסר תרבות או לצנזור תרבות, וציינו ×›×™ התנהלותה מאיימת על הדמוקרטיה הישראלית. לפני כשבועיים, בעקבות פנייתנו, הבהיר היועץ המשפטי לממשלה לשרת התרבות שאין בסמכותה לשקול את תוכנן של יצירות אמנות בהחלטה אם לממן אותן. במכתב ×ž×˜×¢× היועץ המשפטי לממשלה הבהירו המִשנות ליועץ, ×›×™ השיקולים בחלוקת המשאבים צריכים להיות אמנותיים ומקצועיים בלבד, אחרת גבולות השיח מצטמצמים וחופש הביטוי האמנותי והפוליטי עלול להיפגע.

שמחנו. חשבנו שהדברים הובהרו ושהסיפור נגמר. אבל השבוע הסתבר שהשרה רגב לא השתכנעה, והיא מתכוונת לקדם חקיקה שתמנע תקצוב של גופים ציבוריים בשל "הסתה, פגיעה בסמלי המדינה ועידוד טרור". לעניין מכתבו של היועץ המשפטי לממשלה אמרה השרה, על פי הפרסומים, כי "היועמ"ש כובל את ידי הממשלה" וכי עמדתו "לא הגיונית".

יש כמה בעיות עם עמדתה של השרה. ראשית, לדעתנו אין כלל צורך בחקיקה שהיא יוזמת: כבר במצב החוקי כיום ברור שהמדינה לא צריכה לתמוך באירוע תרבות שהוא בגדר עבירה על החוק. אם יש יצירה אמנותית שיש בה הסתה ברורה וחד־משמעית לגזענות או לאלימות – חובה על משרד התרבות לא לתמוך בה. ×–×” חלק משיקול הדעת המינהלי, ובשביל ×–×” לא צריך חוק. שנית, האמנות היא כלי רגיש ומורכב, ואי אפשר לראות אותה באופן פשטני. לא כל הצגה שמביאה, לדוגמה, את סיפורם ×©×œ מחתרת יהודית או של מבצעי פיגועי טרור, היא בהכרח קריאה למעשי טרור. ולא כל סרט או מיצג שמבטאים ביקורת על הצבא או על המדינה, ואפילו ביקורת חריפה ונוקבת, הם בגדר פגיעה בסמלי המדינה. אפשר לטעון שאפילו להפך - ביקורת על מעשי השלטון היא חיונית לשם שמירה על הדמוקרטיה. 

ושלישית, נראה כי השרה שכחה שתפקידו ואחריותו של היועץ המשפטי לממשלה הם דווקא כן להגביל את חופש הפעולה של השרים ושל המחוקקים, ולוודא כי יפעלו באופן ההולם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, שחופש הביטוי הוא אחד היסודיים שבהם. המשנות ליועץ כבר רמזו במכתב ששלחו בעקבות פנייתנו, כי אם השרה תנסה לשנות את החוק, היועץ המשפטי יצטרך לבחון אם ההצעה אינה עומדת בסתירה לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

מקרים כאלה מזכירים לי שוב ושוב למה אנחנו קיימים. ×›×™ מישהו צריך להבהיר לשרים, לבכירים ולשאר פקידי הממשל את מגבלות הכוח, ולפעמים אפילו להזכיר את העקרונות הבסיסיים שמבטיחים את זכויות האדם שלנו. 
 
שלכם,
 

שרון

עו"ד שרון אברהם-ויס
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח

 
Share
Tweet
Forward
                           
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2015 ACRIHebrew


להסרה מרשימת התפוצה  | להצטרפות לרשימת התפוצה