כל המידע על זכויות האדם שלנו בכנסת בשבוע הקרוב
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 26.6.2014
Like זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה

 


פטור ממע"מ לרוכשי דירה ראשונה מקבלן 
תזכיר חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014 

מליאת הכנסת | יום שני, 30.6.2014 | קריאה ראשונה

עמדת האגודה (במסגרת הקואליציה לדיור בר השגה): האגודה מתנגדת להצעת החוק בנוסחה הנוכחי. לצערנו, על אף החשיבות שבקידום פתרונות מוזלים לדיור, הכלי שבחרה הממשלה כרוך באפליה פסולה על בסיס שירות צבאי, ומעורר קושי של ממש מבחינה של צדק חלוקתי.

בין הקשיים בהצעת החוק:
  • ההצעה קושרת בין השירות בצבא להטבה סוציאלית שניתנת שנים לאחר השחרור, ללא כל ראייה לכך שמצבם הכלכלי של המשרתים נחות מזה של מי שלא שירתו, בשל השירות, שנים לאחר מכן. התניית ההטבה בשירות צבאי תפגע בעיקר במי ששוחרר משירות כדין מטעמי דת או מוגבלות או מטעמים סוציאליים, ותגביר את האפליה של קבוצות אוכלוסייה שלמות, החרדים והערבים.
  • ההצעה תיתן מענה לקבוצה קטנה וחזקה יחסית באוכלוסייה, ולא תסייע לרוב הזקוקים לכך – למי שמתקשה לגייס הון ראשוני לרכישת דירה חדשה מקבלן, לדיירי הדיור הציבורי ולשוכרי הדירות. יתרה מזאת, יש חשש ממשי שההטבה אף תפגע ברוכשי דירות שאינם זכאים לה, שכן מחיר הבסיס לדירות יעלה.
  • המקורות הכספיים ליישום הצעת החוק אינם ברורים, ואין ערובה לכך שהתוכנית לא תבוא על חשבון תקציבים המיועדים לאוכלוסיות מעוטות הכנסה.
כפתרונות למצוקת הדיור יש ליזום צעדים פרוגרסיביים ושוויוניים, כמו: בנייה ציבורית של שכונות שבהן תמהיל מגוון של דיור במחירים שונים, למכירה או השכרה; קידום דיור בר השגה מוזל לזכאים בתוכנית מתאר, לרבות קרקע פרטית, תמורת תמריצים; הסדרה של שוק השכירות; חיזוק ושיקום הדיור הציבורי למעוטי ההכנסה תוך שילובו בפרויקטים רגילים; חיזוק ועיבוי מרכזי הערים, ובמיוחד בפריפריה. להרחבה
 

מסקנות ועדת אלאלוף 
מסקנות הוועדה למלחמה בעוני בישראל - "ועדת אלאלוף"

ועדת הכספים | יום שני, 30.6.2014 | דיון 

עמדת האגודה: דוח ועדת אלאלוף אמנם מנסה להתמודד עם שיעורי העוני הקשים באמצעים שונים, אך המלצות הוועדה חסרות את הדרישה לתיקון של בסיס המדיניות החברתית-כלכלית שהובילה לעלייה בשיעורי העוני ואי-השוויון בישראל, שהם מהחמורים במדינות המפותחות. למרבה הצער, דוח ועדת אלאלוף, ככלל, ממעט לעסוק בשינויים מבניים עמוקים, כמו: בלימת הייבוש התקציבי וההפרטה של שירותים חברתיים; תיקון מדיניות המיסוי הרגרסיבית; פיתוח משמעותי של משרות בשכר הוגן במשק; צמצום היקף ההעסקה העקיפה במשק בכלל ובשירות הציבורי בפרט; ובלימת המגמה של הפיכת זכויות בסיסיות כמו דיור, בריאות, חינוך למוצרי צריכה שיש לרכוש בכסף פרטי. להרחבה
 


האכלה בכפייה של אסירים 

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48) (מניעת נזקי שביתת רעב), התשע"ד-2014 – הכנה לקריאה שניה ושלישית –הצבעות

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני, 30.6.2014 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית – הצבעות

בבוקר יתקיימו הצבעות על החוק בוועדה, ואחר הצהרים תתקיים הצבעה במליאה בקריאה שנייה-שלישית. 

עמדת האגודה: האגודה מתנגדת להאכלה של אסיר שובת רעב בניגוד לרצונו ותוך שימוש בכוח. בכך מצטרפת האגודה לעמדתם של ארגונים בינלאומיים, של ארגוני זכויות אדם ושל הסתדרות הרפואית בישראל. האכלה בכפיה של שובתי רעב בעלי כשירות מנטלית, המסרבים מרצונם החופשי לקבלת הטיפול, היא אסורה, מכיוון שהיא פוגעת בזכותו של האדם לאוטונומיה על גופו ובכבודו, ומפרה כללי יסוד של אתיקה רפואית.

זאת ועוד, אנו רואים בחומרה רבה את מעורבותם של שיקולים הנוגעים לביטחון המדינה ושלום הציבור ולשמירה על הסדר והביטחון בבתי הסוהר בהחלטה על האכלה בניגוד לרצון האסיר. השיקולים היחידים שיש לבחון בהחלטה על מתן טיפול לאסיר, ובכלל זה האכלה, נוגעים למצבו הרפואי, לסכנה הנשקפת לחייו ולרצונו בקבלת הטיפול. כל החלטה כזו צריכה להתקבל בידי צוות רפואי עצמאי בלבד, ואין מקום למעורבותם של רשויות הכליאה ולאינטרסים שאינם רפואיים גרידא בהחלטות מסוג זה. להרחבה 

 חוק המאבק בטרור
הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"א-2011 – הכנה לקריאה שניה ושלישית

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שלישי, 1.7.2014 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

עמדת האגודה: האגודה מכירה, כמובן, בחשיבות המאבק האפקטיבי בטרור. מניעת מעשי טרור עומדת ביסוד חובת המדינה להגן על אזרחיה, וראוי כי יינתנו למדינה כלים משמעותיים לשם כך. יחד עם זאת, האתגר במדינה דמוקרטית הוא להתמודד עם הטרור תוך שמירה על זכויות האדם ועל עקרונות היסוד המהווים את הבסיס לקיומה. הצעת החוק במתכונתה הנוכחית מבקשת להנציח ו"לנרמל" הסדרים בעייתיים, הקבועים היום בחקיקת החירום ובתקנות ההגנה הדרקוניות מתקופת המנדט. השילוב בין ההגדרות הרחבות הכלולות בהצעת החוק ובין הסמכויות הדרקוניות שהיא מעניקה לרשויות, פותח פתח מסוכן לפגיעות חמורות בזכויות אדם.

בין הקשיים המרכזיים שבהצעת החוק: הגדרות רחבות וגורפות למושגים כגון "ארגון טרור", "מעשה טרור" ו"חבר בארגון טרור", העלולות לחול על אנשים וארגונים שאינם עוסקים בטרור; עיגון בחקיקה הקבועה של מדינת ישראל של הסמכות הקיצונית לעצור אנשים במעצר מינהלי ולהגביל את תנועתם בצווי הגבלה; קביעת עבירות פליליות דרקוניות, הפוגעות מעבר לנדרש בחופש הביטוי; שימוש נרחב בחומר חסוי במגוון הליכים, תוך הפרת הזכות להליך הוגן; וקביעת הסדרים הסוטים מעקרונות בסיסיים של המשפט הפלילי. להרחבה
 


שמרו את התאריך:
8.7.2014 – כנס למען העובדים השעתיים במשק

 

אולם הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי | יום שלישי, 8.7.2014 | כנס 

הכנס ביוזמת חברות הכנסת מיכל בירן ועליזה לביא, ובשיתוף הפורום לאכיפת זכויות עובדים, שבו חברה האגודה לזכויות האזרח. בכנס יוצג דוח הסוקר את תופעת העובדים השעתיים במשק הישראלי ואת הפגיעה בזכויותיהם, וישתתפו בו נציגי משרד הכלכלה, משרד המשפטים, מעסיקים, ארגוני זכויות עובדים וכן עובדים שעתיים שיספרו על ניסיונם האישי.

להרשמה: http://bit.ly/ovedshaa
האירוע בפייסבוק: http://bit.ly/ovedshaati

הזמנה לכנס "עובדים שעתיים - ניצול לפי שעה"