Copy
 
2.3.2017
 

חברות וחברים יקרים,

ראש עיריית פתח תקווה, איציק ברוורמן, הכריז מלחמה על מבקשי המקלט מאריתריאה ומסודאן שמתגוררים בעיר. הוא פשוט לא רוצה אותם בעיר שלו, וכל האמצעים לסלקם כשרים. כך, באמצע החורף נותקו מחשמל בהוראת העירייה הדירות ברחוב גוטמן 2, שבהן מתגוררים מבקשי מקלט. במשך שבוע שלם ישבו משפחות, חלקן עם ילדים, ללא חשמל, ללא חימום, בלי יכולת להתרחץ במים חמים, כולל אישה עם תינוקת בת יומיים. דירות אחרות בעיר נותקו גם ממים. כשהגיעו לנתק את החשמל והדיירים שאלו מה קורה, אמרו להם – אתם אריתראים, אתם עושים בעיות.
 
ראש העירייה, שרק לפני כמה חודשים סירב להתיר לילדים של מבקשי מקלט להירשם לגני ילדים בעיר, טוען כעת שמדובר בדירות שפוצלו בניגוד לחוק, ושניתוק החשמל לא נעשה נגד מבקשי המקלט אלא נגד עבירות הבנייה ונגד בעלי הדירות. האמנם? לעירייה יש אמצעים מגוונים להיאבק בעברייני בנייה – בהליך הפלילי, האזרחי והמנהלי. למה היא מענישה את השוכרים? הרי לא הם ביצעו עבירות, ולא הם שצריכים לשאת בתוצאותיהן. ניתוק בני אדם ממשאבים חיוניים לחיים, תוך פגיעה אנושה בזכויות הבסיסיות ביותר, הוא צעד דורסני, שיש להותירו למקרי קיצון.
 
הגשנו ערר על הניתוק ברחוב גוטמן 2. ועדת הערר החליטה כי עד לדיון בו יש להשיב את החשמל לשוכרים. לאחר שבוע של אפלה חזר החשמל לגוטמן 2, אבל העיריה בשלה, ובהמשך השבוע נותקו דירות נוספות, שבהן מתגוררות גם משפחות עם ילדים פעוטים. חברת החשמל מסרה לנו שקיבלה 60 מכתבי דרישה לניתוק מן העירייה.
 
נערכנו במהירות, ובו ביום הגישו מנהל המחלקה המשפטית עו"ד עודד פלר ומנהלת פניות הציבור עו"ד טל חסין עתירה בהולה לבית המשפט המחוזי בלוד בשם האגודה, המוקד לפליטים ולמהגרים ואס"ף – ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט. דרשנו, כי עד לדיון בעתירה ייפסקו הניתוקים ויחוברו מחדש המנותקים. בדיון הדחוף שהתקיים אתמול בבוקר קיבלנו את מבוקשנו, ובית המשפט הורה להשיב את החשמל לדירות שנותקו ולא לנתק יותר דירות מחשמל וממים עד לדיון בעתירה, שנקבע ליום 27 במרץ. ברוורמן, ניפגש בבית המשפט.

שלכם,

 
שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח

 
                                 
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2017 ACRIHebrew