כל המידע על זכויות האדם שלנו בכנסת בשבוע הקרוב
זכויות האדם בכנסת - פתיחת מושב החורף תשע"ה
מה יקרה לזכויות האדם בשבוע הקרוב? 

חמישי, 23.10.2014
Like מושב החורף נפתח - זכויות האדם בכנסת השבוע on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
you can also get the Knesset update in English

 


מושב החורף של הכנסת מתחיל ביום 26.10.14. נראה שצפוי מושב סוער, ובין השאר יתקיימו בו כל דיוני התקציב, יובא לדיון חוק מניעת הסתננות חדש אחרי פסילת בימ"ש עליון את התיקונים האחרונים שהוכנסו בו, וכן צפויות להידון שורה של הצעות חוק שמטרתן פגיעה במעמד בימ"ש העליון.

אנו שבים לדווח לכם על ההצעות והנושאים שאנו מקדמים או מטפלים בהם במהלך המושב, כולם בהיבט של הגנה וקידום של זכויות אדם.

 
הוספת פסקת התגברות לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו 
הצעת חוק פרטית לתיקון חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
תידון בועדת שרים לענייני חקיקה
 
עמדת האגודה: עמדת האגודה: הצעת חוק זו היא חלק ממהלך מתמשך של נסיונות הרב הפוליטי לחזק את כוחו ולנטרל חסמים והתנגדויות לעמדותיו ודרכו. פגיעה בבית המשפט העליון ובסמכויותיו, מהווה עריצות-הרוב, ופוגעת בכלי המרכזי בשיטה הדמוקרטית הישראלית להגנה על חירויות הפרט והמיעוט.

ביקורת על בית המשפט העליון היא לגיטימית, אך הביקורת שחורגת מהשיח על האקטיביזם השיפוטי, ותחת זאת עושה דה-לגיטימציה ומנסה להשפיע על סמכויות ואף על פסיקות בימ"ש עליון, מעלה כמה חששות.

החשש המרכזי הוא כאמור מפני עריצות הרוב, והחלשת יכולתו של בימ"ש העליון להגן על חירות הפרט וקבוצות-המיעוט, באופן שעלול להביא את הרוב בכנסת ובממשלה לפגוע מהותית בהפרדת הרשויות בישראל, עד כדי פגיעה בדמוקרטיה הישראלית. לעצמאות של בית המשפט כרשות שלישית חשיבות גדולה במיוחד, בריסון ואיזון כוחן של הרשויות האחרות במדינה.להרחבה 
 

 
פגיעה בפרטיות הנוסעים בתחבורה הציבורית - הרב-קו  
דיון מיוחד בועדת הכלכלה על הכרטיס החכם בתחבורה הציבורית (רב-קו) 

ועדת כלכלה | יום שני 27.10.14

עמדת האגודה: לפני כשנה התפרסמה טיוטת הצעת חוק, שאמור לעגן בחקיקה את השימוש בכרטיס חכם בתחבורה הציבורית ולצמצם את הפגיעה, שנגרמת בשנים האחרונות - בחוסר סמכות ובניגוד לדין - לזכות היסוד לפרטיות: יותר ממיליון נוסעים הנאלצים "להסכים" לשימוש בכרטיס חכם מזוהה שבאמצעותו נאספים במאגרי פרטיהם האישיים ותיעוד של מעקב אחר תנועותיהם. חלפה שנה, ומשרד התחבורה והמפעילים ממשיכים לנהוג בהפקרות ולפגוע בפרטיות הנוסעים שלא כדין. 

משרד התחבורה הבטיח כבר לפני שלוש שנים להנפיק "כרטיס חכם לשימוש אישי" (כונה בדיונים בכנסת "אנונימי מזוהה" או "חצי אנונימי"), שיאפשר למחזיק בו ליהנות מכל הסדרי הנסיעה וההנחות מבלי שיהיה עליו "להסכים" לפגיעה בפרטיותו. גם במענה לפניית יו"ר הועדה לפניות הציבור של הכנסת, חה"כ עדי קול, התחייב משרד התחבורה כי כרטיס זה יופעל בכל החברות המפעילות עד לחודש יולי 2014.

אנו מבקשים שבדיון הקרוב תדרוש ועדת הכלכלה מענה לשתי שאלות מטרידות:

האם הונפק כרטיס "חצי אנונימי" וכיצד דואגים משרד התחבורה והמפעילים לאפשר לנוסעים ליהנות מהסדרי ההנחות מבלי שיידרשו "להסכים" לחדירה הבוטה לפרטיותם ולמעקב אחר תנועותיהם?

להיכן "נעלמה" הצעת החוק, שאמורה היתה להסדיר ולהגביל את הפגיעה בזכויות הנוסעים? מתי בדעתו של משרד התחבורה להגיש אותה לכנסת ולחדול מהפגיעה בפרטיות הנוסעים, בשלטון החוק ובריבונות הכנסת?

 להרחבה