Copy
האגודה לזכויות האזרח בישראל
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת לשבוע הקרוב

חמישי, 17.11.2011
Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת, מהאגודה לזכויות האזרח on Facebook share on Twitter
 

ככל שתרצו להמשיך ולקבל את העדכון השבועי, אנא הירשמו כאן


עדכון קבוע לסל הבריאות
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – תוספת שנתית לסל שירותי הבריאות), התשע"ב–2011   
ועדת שרים לענייני חקיקה | יום ראשון, 20.11.2011 | הצבעה

עמדת האגודה: אחת הבעיות המרכזיות של מערכת הבריאות הציבורית היא שחיקת תקציב סל הבריאות הציבורי שמספקות קופות החולים; במקום לאפשר עדכון אוטומטי, משרד האוצר מעדיף בכל שנה לקבוע בעצמו את התקציב וכך לשלוט בו. התוצאה היא אי ודאות ואף ייאוש, במיוחד בקרב ציבור החולים ואנשי המקצוע המחכים להכנסת תרופה לסל, ובכל שנה אינם יודעים אם יספיק התקציב להכנסת התרופה החדשנית לסל.

הצעת החוק שיזמו חבר הכנסת חיים אורון ואחרים  בשנת 2006 מבקשת לעגן עדכון אוטומאטי קבוע של סל הבריאות בסך 2% בשנה, ולהבטיח כי תוספת זו תשמש אך ורק לצורך הוספת תרופות, מכשור ושיטות טיפול חדשניים לסל.

האגודה וארגונים נוספים פעלו לקידום הצעת החוק, ולמרות התנגדות הממשלה ה-17, ההצעה עברה בקריאה ראשונה בלחץ חזית רחבה של ארגונים ועשרות ח"כים. עם זאת, כאשר הגיעה ההצעה שוב לאישור הממשלה (החלת דין רציפות), התנגד האוצר ואחריו הממשלה, ולכן הצעת החוק אינה מקודמת עוד. משום כך, הניחו חברי סיעת מרצ הצעה דומה באוקטובר 2011 והאגודה מסייעת בקידומה בימים אלו. להרחבה
 


להחזיר את שירותי בריאות התלמיד לאחריות המדינה
1.   הפרטת שירותי הבריאות לתלמיד - סכנה לבריאותם של תלמידי ישראל הצעה לדיון מהיר של ח"כ דב חנין.
2.   הפרטת שירותי הבריאות לתלמיד - סכנה לבריאותם של תלמידי ישראל הצעה לדיון מהיר של ח"כ אורלי לוי אבקסיס.
3.   הפרטת שירותי הבריאות לתלמיד - סכנה לבריאותם של תלמידי ישראל הצעה לדיון מהיר של ח"כ גאלב מג''אדלה.
 ועדת העבודה, הרווחה והבריאות| יום שלישי, 22.11.2011 | 10:00 |  דיון

עמדת האגודה: האגודה לזכויות האזרח מתנגדת נחרצות להפרטה המתמשכת של שירותי בריאות התלמיד, לייבוש השירות הממשלתי ודרדורו, להיעלמות האחות מנוף בית הספר ולכינון מוקד עזרה ראשונה המופרט לחברה מסחרית. האגודה וארגונים נוספים מעורבים בשנים האחרונות באופן ציבורי ומשפטי בנושא שירותי הבריאות לתלמיד, הן לעניין שירות הרפואה המונעת המופרט והן לעניין שירות העזרה הראשונה בבתי ספר אשר נולד מתוך הפרטה זו. להרחבה   להרח  ל ללגכלןגכמ  לדגוטכ

הקמת מרכזי חלוקת תחליפי סם
הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים | יום שלישי,22.11.2011| 11:00| דיון

עמדת האגודה: האגודה לזכויות האזרח, ארגון רופאים לזכויות אדם  ומרכז אדווה, כמו גם ארגונים נוספים, פעלו נגד העברת מרכזי הגמילה מסמים לאחריות גורמים פרטיים, ואף עתרו לבג"ץ בדרישה להעביר את הטיפול לקופות החולים או למשרד הבריאות. אוכלוסיית נפגעי הסמים היא אחת האוכלוסיות המוחלשות והמנודות בישראל, וכדי להגן על זכויותיהם יש להעניק להם טיפול בתנאים ראויים, על ידי הגורמים הציבוריים המתאימים. טיפול בנפגעי סמים הוא שירות רפואי שאסור להפריט. להרחבה.

תקנות מרשם האוכלוסין
1.   תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות) (תיקון), התשע"ב-2011
2.   תקנות מרשם האוכלוסין (תקופת תוקפן ופקיעת תוקפן של תעודות זהות), התשע"ב-2011
ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שלישי, 22.11.2011 | 12:00| אישור תקנות

עמדת האגודה:  מדובר בשתי תקנות שעניינן תעודות הזהות החדשות, שיכללו גם שבב ביומטרי. לגבי התקנות שעוסקות בתוקפן של תעודות הזהות - מדובר בסמכות שניתנה לשר הפנים לפני שנים רבות (לקבוע בתקנות כללים לתוקפן של תעודות זהות ולפקיעתן) ולא הופעלה עד כה.  בתקנות המוצעות ישנם מספר עניינים מטרידים לגביהם פועלת האגודה ומבקשת לדאוג לשינויים:
תקנה 2(ג) מעניקה לראש רשות האוכלוסין סמכות לתת תעודת זהות לתקופה קצרה מעשר שנים. התקנות ממילא קובעות נסיבות בהן ייפקע תוקפה של תעודה, כך שאין הצדקה לקיצור תוקפה מלכתחילה, ותקנה זו רק פותחת פתח לשימוש בלתי ראוי בסמכות.
תקנה 3(א)(2) קובעת שתעודה תפקע מעצמה על יסוד מידע שהגיע לרשות האוכלוסין מרשות אחרת. מידע מרשות אחרת על כך שאדם אינו מתגורר במען הרשום, או שמצבו המשפחתי השתנה, אינם עילה לפקיעה מעצמה של תעודת הזהות.  בכל מקרה, לפני נקיטת צעד שכזה, יש לזמן את האדם לשימוע ולברר את אמיתות המידע שהתקבל מהרשות.

 חקיקה אנטי דמוקרטית 
במהלך השנתיים האחרונות אנו מוטרדים יותר ויותר מהמגמות המחריפות של הפגיעה בדמוקרטיה בישראל. למרבה הדאגה, אחת הזירות המרכזיות לאיומים על הדמוקרטיה בישראל היא בית הנבחרים עצמו – לב הדמוקרטיה. המגמות האנטי-דמוקרטיות בבית הנבחרים כוללות הצעות חוק הפוגעות בזכויות יסוד שבבסיס הדמוקרטיה, ובראש ובראשונה חופש הביטוי, המחאה הפוליטית והשוויון בפני החוק; השתלחויות מילוליות ואפילו פיזיות במי שעמדתם במיעוט בכנסת, בעת הזאת; וניסיון לפגוע בפעילותם הלגיטימית והנחוצה של ארגוני זכויות אדם ושינוי חברתי ולעשות להם דה-לגיטימציה. כל אלה הם סימנים מדאיגים ביותר של הידרדרות המשטר הדמוקרטי בישראל.

האגודה מקיימת מעקב צמוד אחרי הליכי החקיקה של הצעות חוק אלה, ופועלת לסיכולן.

למעקב האגודה: חקיקה אנטי-דמוקרטית