Copy
חברות וחברים יקרים,

לא אחת אני נתקל בביקורת הנמתחת כלפי, כמנהל מחלקת חינוך באגודה לזכויות האזרח. תמימות ונאיביות, טוענים המקטרגים נגד אמונתי בתפקידה החשוב והקריטי של מערכת החינוך במאבק נגד הגזענות. נכון שמציאות חיינו בשנים האחרונות נעשית מאיימת ומפחידה, הכוחות המטפחים גישות גזעניות בחברה הם אדירים, ונדמה שאין סיכוי להצליח לשנות מציאות קשה זו. אך אני מאמין באמונה שלמה שלכל מורה ומורה בנפרד ולמערכת החינוך כמכלול, על כל מרכיביה וזרועותיה, יש תפקיד מפתח בתחום הזה. חינוך לבדו לא יכול לשנות את המציאות החברתית, אך בלעדיו המערכה נגד גזענות תהיה קשה הרבה יותר.

עמדות גזעניות אינן מולדות, אלא נלמדות בסביבה הקרובה שבה גדל הילד: דרך ההורים, בני המשפחה המורחבת, ×’× ×™ ילדים, ספרים, טלוויזיה, ובהמשך באמצעות בית הספר, החברים, רשתות חברתיות, ערוצי התקשורת, מנהיגים ומוסדות חברתיים רשמיים ולא רשמיים. דעות גזעניות נלמדות מגיל צעיר מאד, שנתיים-שלוש, יחד עם המושגים הראשונים שרוכשת הילדה מהסביבה ×”יא לומדת גם את הדעות השליליות נגד קבוצות שונות בחברה שבה היא ×—×™×”. ידע ×–×” מהווה פריזמה שדרכה היא אוספת נתונים, מפרשת התנסויות ומעבדת מידע בהמשך ×—×™×™×”. גם אם בגיל מאוחר יותר גישתה ועמדותיה משתנות, הידע ×©× ×¨×›×© בגיל צעיר ממשיך ומשפיע באופן סמוי. לפיכך, חינוך מעמיק נגד גזענות, כבר מגיל הגן, הוא חיוני.

לשמחתי, לעמדת האגודה בעניין תפקידו החיוני של החינוך במאבק נגד גזענות שותפים גופים נוספים, ויחד החלטנו לקיים ביום ראשון הקרוב כנס בנושא, תחת הכותרת "גזענות מדירה דמוקרטיה". מרצות ומרצים העוסקים בחינוך ומעורבים חברתית יזמו את הכנס בעקבות גל הגזענות שהתפשט בקיץ שעבר, ולנו באגודה היה חשוב לתמוך ולהשתתף. תקוותנו היא שכנס זה ייתן דחיפה למאבק בגזענות, ויוביל ליצירת תכנית רחבת היקף ומתוקצבת של משרד החינוך, המוסדות להשכלה גבוהה ומשרדי הממשלה השונים, שתאבק במקורות הלגיטימציה של הגזענות, ובכל גילויי ההדרה והאפליה בחברה.

הכנס "גזענות מדירה דמוקרטיה" הוא יוזמה משותפת שלנו ושל מכללת סמינר הקיבוצים, המטה למאבק בגזענות, מכללת אורנים, המכון היהודי-ערבי באוניברסיטת חיפה ובית טרזין (קרן להנצחת גטו טרזין). בכנס יבוא לידי ביטוי הרצון למיגור הגזענות, חיזוק הערכים הדמוקרטיים, השרשה של ערכי דת הומניים, הרחבת ההבנה ההדדית, והתגייסות לעשייה חינוכית וציבורית למען חיים משותפים של פלורליזם, סובלנות, שוויון וכבוד הדדי. המוטו של שותפיי לכנס ושלי הוא: "אסור לעמוד מנגד, חייבים לפעול". אני מזמין אתכם להשתתף בכנס ולקחת חלק במאבק.

שלכם,

שרף חסאן
מנהל מחלקת חינוך

 
Share
Tweet
Forward
                           
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2015 ACRIHebrew


להסרה מרשימת התפוצה  | להצטרפות לרשימת התפוצה