כל המידע על זכויות האדם שלנו בכנסת בשבוע הקרוב
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 23.1.2014
Like זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה

 


התבטאויות של מורים בעניינים אקטואליים ובנושאים המצויים במחלוקת 
שיח פוליטי בין כותלי ביה"ס - דיון עקרוני בעקבות התבטאות פוליטית של המורה לאזרחות

ועדת החינוך, התרבות והספורט | יום רביעי, 22.1.2014 | דיון 

 
הדיון, שהתקיים השבוע, הוסף לסדר היום של ועדת החינוך בעקבות פרשיית המורה מטבעון.
 
עמדת האגודה: מורים העוסקים בכיתה בנושאים אקטואליים, ומאפשרים הצגת מגוון דעות ונקודות מבט, עושים את עבודתם החינוכית בצורה ראויה, וראויים לגיבוי של משרד החינוך. חינוך לערכים מחייב עיסוק של המורים באקטואליה ובסוגיות שבמחלוקת, וכידוע – בישראל אין שאלה אחת שלא נמצאת במחלוקת פוליטית, חברתית או אידיאולוגית. הימנעות מעיסוק בערכים ובאקטואליה גם הוא חינוך לערכים – אם כי משמעותו היא הסכמה לערכים של ההגמוניה בחברה.

רבים בחברה מותחים ביקורת על צמצום תפקידו של המורה להעברת חומר ממוקד והכנה לבחינות, ועל כך שהערכת העשייה החינוכית נעשית בעיקר לפי ציונים ומספרים ומזניחה את העיקר – החינוך לערכים. אולם אם המורים לא ירגישו שיש להם בכיתה מרחב בטוח וחופש בלעסוק בשאלות מהותיות, הם ימשיכו להעביר רק חומר ועוד חומר, ובתי ספר יוותרו על החזון ואולי על החלום שאכן יהיו גורם משפיע בחברה. להרחבה
 


הכללת רפואת שיניים לזקנים בסל הבריאות 

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - רפואת שיניים לאנשים שמלאו להם 65 שנים), התשע"ג-2013 של חה"כ חיים כץ ואחרים (פ/794)

ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון, 26.1.2014 | קביעת עמדת הממשלה

 
עמדת האגודה: האגודה, הפועלת לקידום בריאות שיניים ציבורית במסגרת הקואליציה לרפואת שיניים ציבורית, תומכת בהצעת החוק. לזקנים צרכים מיוחדים מבחינת בריאות הפה. כ-60%  מהזקנים בישראל סובלים מחוסר שיניים, ולרובם יש שיניים תותבות (ראו חוברת עדויות של זקנים על המצב הקשה של שיניהם, וכיצד הדבר משפיע גם על ההיבטים הנפשיים והחברתיים של חייהם). התשלומים עבור טיפולי השיניים הם לרוב מכיסם הפרטי של הקשישים, מאחר ולרוב הם אינם מבוטחים, ולעיתים הם נאלצים לוותר על טיפולים בשל מחיריהם הגבוהים.

הצעת החוק כוללת סל של טיפולים שמוצע שייכלל בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. הסל הוכן בהתייעצות וסיוע מומחי בריאות השן בהדסה ובמשרד הבריאות. כדי לממן את הטיפולים מוצע להעלות את מס הבריאות ב-0.05% בלבד. הצעת החוק מציעה שירות ציבורי ואוניברסאלי, שהוא דרך המלך במתן שירותי בריאות בישראל. להרחבה
 

 

תוכנית "מעגלי תעסוקה" ("תוכנית ויסקונסין" החדשה)

ועדת המשנה לעניין תוכנית "מעגלי תעסוקה" של משרד הכלכלה

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום ראשון, 26.1.2014 | דיון 

 
עמדת האגודה: בשבוע שעבר פנו האגודה ושומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם בדחיפות ליו"ר ועדת העבודה, בבקשה לקיים דיון בתוכנית "מעגלי תעסוקה", שמקדם משרד הכלכלה. זאת מחשש שהמשרד מנסה להפריט סמכויות שלטוניות, ובפרט – להעביר את ההחלטה על שלילת קצבאות לאחריות גורמים פרטיים. יו"ר הוועדה נענה לבקשה, ובעקבות הדיון הוחלט להקים ועדת משנה מיוחדת שתדון בתוכנית שעל הפרק.

לעמדת הארגונים, במקום להפריט סמכויות שלטוניות יש להשקיע בחיזוק שירות התעסוקה, ביצירת מקומות עבודה ראויים ובהכשרות מקצועיות. ככל שיוחלט על הסכם או על תכנית חדשה בשירות התעסוקה, יש להקפיד על שורה של עקרונות על מנת להבטיח את זכויות דורשי העבודה. בין היתר, יש להשאיר בידי שירות התעסוקה את כל הסמכויות השלטוניות, שמשפיעות על זכויותיהם של דורשי העבודה לקיום בכבוד ולפיתוח אופק תעסוקתי. להרחבה
 


הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה 

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 102), התשע"ג-2013 - סעיפים 48 ו-58 (ב) והגדרות: "אדריכל רשוי ומהנדס רשוי", " בקר מורשה", "בקרת ביצוע", "בקרת תכן", "גורם מאשר", "מוסד תכנון", "מכון בקרה", "תכן הבניה"

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום ראשון, 26.1.2014 | הכנה לקריאה שניה ושלישית 

 
עמדת האגודה וארגונים עמיתים: בהצעת החוק יש היבטים חיוביים, ובהם צעדים להגברת השקיפות במוסדות התכנון, כמו חובת פרסומם של חומרי רקע לתכניות וחוות דעת מקצועיות. עם זאת, קיימות בהצעת החוק בעיות מהותיות המאיימות לפגוע פגיעה חמורה בהליכי התכנון, וכתוצאה מכך באיכות החיים של הציבור בישראל. נוסף על כך נעדרת מההצעה התייחסות להיבטים חברתיים, שלהעדרם השלכות דרמטיות על רמת החיים של אנשים, על פערים חברתיים, על שוויון ואפליה ועל נגישות לשירותים חיוניים ובסיסיים. בולטת במיוחד בהעדרה הסמכת מוסדות התכנון בנושא דיור בר השגה. באופן זה מבטלת הרפורמה החדשה הישג חשוב ומרכזי שהושג בעקבות המחאה החברתית בקיץ 2011 – התחייבות של הממשלה לקדם דיור בר השגה ברפורמה. להרחבה
 

השבוע יידונו בוועדה סעיפים 48 ו-58(ב) והגדרות שונות.
הערות האגודה לזכויות האזרח ועמותת במקום לסעיפים 48-40 ולהגדרות שונות

 

 

ניתוק מאספקת המים בשל חובות

כללי תאגידי מים וביוב (הפסקה או צמצום מתן שירותי מים וביוב), התשע"ד-2013

ועדת הכלכלה | יום חמישי, 30.1.2014 | אישור הכללים

 
עמדת האגודה: טיוטת הכללים שגיבשה רשות המים במשך זמן רב ולאחר טיוטות ושימועים רבים, מהווה שיפור מסוים יחסית למצב כיום ולטיוטות קודמות, בייחוד כיוון שנקבע בה לראשונה איסור ניתוק לאוכלוסיות מסוימות. יחד עם זאת, מטיוטת הכללים נעדרים כמה עקרונות יסוד ואיזונים ההכרחיים לשמירת זכויות האדם, וכן יש בה כמה אי בהירויות עקרוניות. לעמדת האגודה יש לאסור ניתוקי מים ולהותיר תמיד כמות מינימלית של אספקת מים לכל אדם. אימוץ של מדיניות הרואה במים זכות יסוד תחייב לגבות חובות מים באמצעות הליכים משפטיים או הליכי הוצאה לפועל, ולא באמצעות ניתוקי מים. 
 
ממחקר שערכה האגודה עולה, כי מדינות וגופים בינלאומיים רבים מגדירים כיום את הגישה למים ואת היכולת לרוכשם במחיר סביר כזכות אדם בסיסית. מדינות רבות אימצו חקיקה האוסרת במפורש על ניתוקם של משקי בית פגיעים מאספקת המים, או הנהיגו מדיניות משפטית, מנהלית, או ממסדית האוסרת דה פאקטו על ניתוקם של אנשים פרטיים מאספקת המים. במדינות רבות הונהגה מדיניות מים חברתית, שמטרתה להבטיח גישה למים במחירים סבירים גם לאוכלוסיות חסרות אמצעים כלכליים. להרחבה: הערות האגודה על טיוטות הכללים | מבט עולמי משווה: גישות להבטחת הזכות למים במדינות שונות