Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת, מהאגודה לזכויות האזרח on Facebook share on Twitter
 
חמישי, 16.02.2012


שיוויון בחינוך
הפרדת תלמידים יוצאי אתיופיה בנתניה
ועדת החינוך, התרבות והספורט | יום שני, 20.2.2012 | 10:30| דיון

עמדת האגודה: בשנים האחרונות אנו עדים להפליה והפרדה של קבוצות מיעוט שונות בישראל בתחומים שונים של החיים, על רקע גזעי, עדתי, מגדרי ועוד. המדובר בפרקטיקות גזעניות שיש בהן כדי לפגוע בזכויות היסוד של קבוצות אלו לשיוויון ולכבוד. אחת הקבוצות שסובלות באופן מיוחד מהדרה ואפליה זו הם האתיופים, שסובלים מגזענות ודעות קדומות בכל תחומי חייהם. רק לאחרונה התפרסמה פרשה קשה של אפליה בדיור על רקע זה. הפליה בחינוך של אתיופים היא תופעה נפוצה ומוכרת כבר כמה שנים, ולמרות שהיאזוכה לחשיפה שוב ושוב, מזעזע לראות שהיא אינה חולפת מהעולם אלא נמשכת ומתגלה במקומות שונים בארץ. בכל הנוגע לחינוך, תפקידו של משרד החינוך, כמי שאמון על תקצוב ופיקוח של המערכת כולה, לדאוג להפסקת פרקטיקות אלה, במגוון הכלים העומדים לרשותו, לרבות סנקציות תקציביות וכיו"ב, ולדאוג לפיקוח מוגבר בתחום זה שביא להפסקה של הישנותמקרים אלה.
כרטיס חכם - הגנה על זכויות הפרט
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'' 100) (רישיון מפעיל וכרטיס חכם), התשע"א-2010
ועדת הכלכלה | יום שלישי, 21.2.2012 | 09:00| דיון

עמדת האגודה:  בתחילת 2012 מחל המעבר למערכת של "כרטיסים חכמים" האמורים לשמש בכל סוגי התחבורה הציבורית תוך לקיחה בחשבון של הפרופיל האישי של כל נוסע. אחד הקשיים העיקריים הנובע מכך הוא האיום על פרטיות הנוסעים בשל הדרישה להעברה ושמירה של נתוניהם האישיים.
המערכת שתכנן משרד התחבורה, והפועלת כבר, אינה מבטיחה כראוי את פרטיות הנוסעים. נחתמו חוזים עם המפעילים שהם חברות פרטיות ובהם הוטלה חובה לאסוף מידע אישי, חלקו "מידע רגיש" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. מידע אישי רגיש נאסף, נאגר ומועבר בין הגורמים השונים ללא ערובות בסיסיות שיבטיחו את הפרטיות, ולפחות על פני הדברים – באופן שפוגע לעיתים פגיעה בלתי מידתית ואף בלתי נחוצה בזכות היסוד. כך למשל נקבע כי הנחות לא יינתנו למחזיקים בכרטיס אנונימי; כמו כן נקבע כי היסטוריית הנסיעות של כל נוסע תישמר ל-7 שנים; יישמר מידע מזהה על כל נוסע, כולל פרטים ביוגרפיים שאינם רלוונטיים לסוגיות של זכאויות שונות והנחות; גישה למערכות מחשוב שונות, כגון הביטוח הלאומי, משרד החינוך וכו', על מנת לוודא את הזכאויות; ועוד.

האגודה לזכויות האזרח דורשת מחברי הכנסת לדחות את הסדר המוצע ולקבוע בחוק הסדרים מפורטים, שיגבילו בצורה מפורשת וברורה את הפגיעות בפרטיות הצרכנים, ויצמצמו אותן למינימום ההכרחי. להרחבהזכויות אסירים - תנאי כליאה
1.   הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס'' 43) (תנאי מאסר), התשע"ב-2012 ממשלתית - הכנה לקריאה שניה ושלישית
2.   הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תנאי כליאה הולמים), התשס"ט-2009 של חה"כ דב חנין, חה"כ מוחמד ברכה, חה"כ חנא סוייד, חה"כ עפו אגבאריה. (פ/684) - הכנה לקריאה ראשונה
 ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שלישי, 21.2.2012 | 09:00|


עמדת האגודה: שתי הצעות החוק, הממשלתית והפרטית, מבקשות לקבוע בחוק הוראות מחייבות בדבר תנאי כליאה הולמים לאסירים שנשפטו ומרצים את עונשם.. ההצעות מבקשות לעגן זכויות בסיסיות בנוגע לתנאים הפיסיים במקום המאסר, ולהגדיר קנה מידה מינימאלי לתנאי התברואה, הלינה, מזון, תאורה, אוורור וטיול של האסירים, כפי שקיים כבר בחוק לגבי עצורים בבתי מעצר.
האגודה תומכת בהצעות החוק ובעמדה כי אין למדינה הזכות לשלול את חירותו של אדם מבלי שתמלא את חובתה להגן על זכויותיו הבסיסיות. האגודה פועלת שנים ארוכות להבטיח תנאי חיים הולמים לאסירים ועצורים, ובין השאר להבטיח שטח מחיה נאות לכל אסיר, הנגשה של ספרים, עיתונים, ועוד.

* נייר עמדה של האגודה יועלה לאתר האגודה ולאתר הוועדה בימים הקרובים