כל המידע על זכויות האדם שלנו בכנסת בשבוע הקרוב
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 19.6.2014
Like זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה

 


תשלומי הורים בבתי הספר 
תשלומי הורים מותר ואסור – חוזר חדש של המנכ"ל

ועדת החינוך, התרבות והספורט | יום שני, 23.6.2014 | דיון 

עמדת האגודה (במסגרת הפורום למען החינוך הציבורי): לאחרונה פרסם משרד החינוך נהלים המאפשרים לבתי ספר המוגדרים כייחודיים לגבות תשלומי הורים בסך אלפי שקלים בשנה תמורת תכניות לימוד נוספות. בתי הספר הייחודיים (שהם ציבוריים לכל דבר ועניין ומתוקצבים על ידי המדינה – קרי, כלל הציבור) ממיינים תלמידים, ומשתמשים בכספי ההורים להקטנת כיתות, ללמידה בקבוצות קטנות ולפעילות העשרה שתקציב החינוך הממלכתי אינו מממן.

האגודה מתנגדת ליישומו של חוזר תשלומי ההורים החדש וקוראת לביטולו לאלתר. ההכשר שמעניק משרד החינוך להגדלה משמעותית של גביית כספים פרטיים למערכת הציבורית משמעו התפרקות המדינה מאחריותה לחינוך ציבורי חינם, יצירת שתי מערכות חינוך נפרדות ושונות באיכותן –  לעשירים ולעניים, והגדלת הפערים ואי השוויון בין תלמידים הבאים מרקע סוציו-אקונומי שונה. שירותי חינוך פרטיים בתשלום הופכים את החינוך מהשקעה מדינתית ומזכות אזרח למצרך הנמכר למרבה במחיר. על הממשלה והכנסת לפעול לחיזוק החינוך הציבורי במקום להפרטתו, ולהבטיח שוויון הזדמנויות, צמצום פערים, אינטגרציה והזדמנויות טובות ושוות לכל. להרחבה
 

חיסיון חומר מודיעיני
הצעת חוק חסיון חומר מודיעיני (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 – הכנה לקריאה שניה ושלישית

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שני, 23.6.2014 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

עמדת האגודה: הצעת החוק קובעת כי ברירת המחדל היא שכל חומר מודיעיני יהיה חסוי ולא יועבר לעיונו של הנאשם אף אם הוא רלוונטי להליך, מבלי שיש צורך לבחון באופן פרטני האם החיסיון אכן נדרש כדי למנוע פגיעה באינטרס הציבורי הגלום בהסתרת החומר. בהצעת החוק טמונה קריסה של מנגנוני האיזונים והבלמים הקיימים כיום בפני הסמכות להטיל חיסיון על חומר חקירה, והיא מבטלת הלכות מוצקות שנקבעו בפסיקה בעניין זה. הצעת החוק אף מבטלת כליל חלק ממנגנוני הביקורת שנועדו להבטיח את מידתיות הפגיעה הטמונה בחיסוי המידע.

האגודה לזכויות האזרח מתנגדת להצעת החוק וסבורה כי היא אינה עומדת במבחן החוקתיות. הצעת החוק תפגע באופן חמור ובלתי מידתי בזכויות יסוד חוקתיות, ובמיוחד בזכותו של נאשם להליך פלילי הוגן, ותגביר את הסכנה לעיוותי דין ולהרשעות שווא. להרחבה
 


האכלה בכפייה של אסירים 

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48) (מניעת נזקי שביתת רעב), התשע"ד-2014 – הכנה לקריאה שניה ושלישית – הסתייגויות והצבעות על החוק

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני, 23.6.2014 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית, הסתייגויות והצבעות

זהו הדיון האחרון בוועדה על הצעת החוק. החוק צפוי להיות מאושר במליאת הכנסת בהמשך השבוע.

עמדת האגודה: האגודה מתנגדת להאכלה של אסיר שובת רעב בניגוד לרצונו ותוך שימוש בכוח. בכך מצטרפת האגודה לעמדתם של ארגונים בינלאומיים, של ארגוני זכויות אדם ושל הסתדרות הרפואית בישראל. האכלה בכפיה של שובתי רעב בעלי כשירות מנטלית, המסרבים מרצונם החופשי לקבלת הטיפול, היא אסורה, מכיוון שהיא פוגעת בזכותו של האדם לאוטונומיה על גופו ובכבודו, ומפרה כללי יסוד של אתיקה רפואית.

זאת ועוד, אנו רואים בחומרה רבה את מעורבותם של שיקולים הנוגעים לביטחון המדינה ושלום הציבור ולשמירה על הסדר והביטחון בבתי הסוהר בהחלטה על האכלה בניגוד לרצון האסיר. השיקולים היחידים שיש לבחון בהחלטה על מתן טיפול לאסיר, ובכלל זה האכלה, נוגעים למצבו הרפואי, לסכנה הנשקפת לחייו ולרצונו בקבלת הטיפול. כל החלטה כזו צריכה להתקבל בידי צוות רפואי עצמאי בלבד, ואין מקום למעורבותם של רשויות הכליאה ולאינטרסים שאינם רפואיים גרידא בהחלטות מסוג זה. להרחבה 

 איסור על העסקה קבלנית ארוכת טווח במגזר הציבורי 
הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון – מניעת העסקה במיקור חוץ בשירות הציבורי), התשע"ד-2014

מליאת הכנסת | יום רביעי, 25.6.2014 | הצבעה בקריאה טרומית

הצעת החוק נדחתה בראשית השבוע בוועדת השרים לענייני חקיקה, וסיכוייה לעבור במליאה קלושים.

עמדת האגודה (במסגרת הקואליציה הארצית להעסקה ישירה): האגודה תומכת בהצעת החוק החשובה, ושותפה למאמצים לקדמה. מטרת ההצעה לקבוע תנאים שיובילו להעסקה ישירה של עובדי הרשויות הציבוריות בישראל. מוצע לאסור על רשויות ציבוריות – משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, רשויות ממשלתיות ואחרות – להעסיק עובדים באופן קבוע באמצעות חברות קבלן, אלא אם מדובר בעבודה או בשירות הדורשים ידע ומומחיות מיוחדים, שהעמדתם על ידי הגוף הציבורי עצמו היא בלתי סבירה באופן קיצוני.

הצעת החוק, שנכתבה ע"י עו"ד איתי סבירסקי וד"ר אמיר פז-פוקס, חתומה ע"י 62(!) חברי כנסת מכל סיעות הבית (למעט אחת), ומקודמת בשיתוף עם הקואליציה הארצית להעסקה ישירה, שבה חברה האגודה. להרחבה