כל המידע על זכויות האדם שלנו בכנסת בשבוע הקרוב
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 20.2.2014
Like זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה

 


הגבלת חופש הביטוי של עמותות

הצעת חוק העמותות (תיקון – סייג לרישום עמותה), התשע"ג-2013 של חה"כ מירי רגב (פ/474)

ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון, 23.2.2014 | קביעת עמדת הממשלה

 
לפי הצעת החוק אפשר יהיה למנוע התאגדות של עמותה שאחת ממטרותיה סותרת את הגדרת המדינה כיהודית ודמוקרטית. זאת בניגוד למצב הנוכחי, שבו החוק אוסר על עמותה לפעול נגד קיומה של המדינה או לשלילת אופיה הדמוקרטי.
 
עמדת האגודה: הצעת החוק מבקשת לפסול עמותות על סמך התייחסות למונח אידיאולוגי שנתון לפרשנות נרחבת ותלוי בהשקפת עולם פוליטית, חברתית ודתית. אם יחוקק החוק המוצע, עלולה להיאסר התאגדות הנוגעת לקשת רחבה פעילויות: ביקורת, מחאה, הגנה על חופש מדת, קידום פלורליזם דתי או אחר, מאבק לשוויון זכויות אזרחי, הגנה על זכויות אדם של מיעוטים – כל אלו עלולים יהיו להיחשב לפעילויות ששוללות את אופיה היהודי של מדינת ישראל. עולה החשש, כי הצעת חוק זו מהווה ניסיון לרדוף קבוצות פוליטיות מסוימות בלבד, ולהדיר את כל מי שהשקפתו אינה עולה בקנה אחד עם השקפת הרוב הפוליטי בעת הזו.
 
הצעת החוק פוגעת בחופש ההתאגדות, שהיא זכות יסוד חוקתית. הפגיעה בחופש ההתאגדות בשל השקפה אידיאולוגית מהווה גם פגיעה בזכות היסוד של חופש הביטוי. הצעת החוק פוגעת בדמוקרטיה, שכן תנאי להיותה של מדינה דמוקרטית הוא קיום של חופש ביטוי והתאגדות ופלורליזם של דעות, מחשבות ופעילויות. אם הצעת החוק תתקבל, ישראל תצטרף לרשימה המפוקפקת של מדינות שאין בהן אפשרות לחופש פעולה של ארגוני חברה אזרחית. להרחבה
 


"חוק החיפוש" 

הצ"ח סד"פ (סמכויות אכיפה – המצאה, חיפוש, כניסה ותפיסה)

ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון, 23.2.2014 | קביעת עמדת הממשלה

 
עמדת האגודה: הצעת החוק מבקשת לחולל רפורמה מקיפה בכל הקשור לסמכות המשטרה לבצע חיפושים, לדרוש מאזרחים להמציא מסמכים וחפצים במהלך חקירות, לתפוס ראיות או חפצים הקשורים לעבירות, ולבצע פעולות בחומר מחשב. האגודה מברכת על עצם הניסיון להסדיר את הנושא באופן ממצה, ולקבוע כללים שתכליתם להבנות את שיקול הדעת של המשטרה ושל בית המשפט. יחד עם זאת היא מדגישה כי יש להקפיד על המגבלות הדרושות כדי למנוע ניצול לרעה של סמכויות המשטרה ופגיעה קשה מדי בזכות לפרטיות ובזכויות אדם אחרות. בעבר הגישה האגודה הערות לתזכיר החוק, ובהן התריעה על בעייתיות בחלק מההסדרים שנכללו בתזכיר. נמשיך ונבחן את הנוסח המעודכן של ההצעה, ונעיר על פי הצורך בהמשך הדיונים בהצעה בכנסת.
 


חוק המאבק בטרור

הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"א-2011 – הכנה לקריאה שניה ושלישית

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שני, 24.2.2014 | הכנה לקריאה שניה ושלישית

 
עמדת האגודה: האגודה מכירה, כמובן, בחשיבות המאבק האפקטיבי בטרור. מניעת מעשי טרור עומדת ביסוד חובת המדינה להגן על אזרחיה, וראוי כי יינתנו למדינה כלים משמעותיים לשם כך. יחד עם זאת, האתגר במדינה דמוקרטית הוא להתמודד עם הטרור תוך שמירה על זכויות האדם ועל עקרונות היסוד המהווים את הבסיס לקיומה. הצעת החוק במתכונתה הנוכחית מבקשת להנציח ו"לנרמל" הסדרים בעייתיים, הקבועים היום בחקיקת החירום ובתקנות ההגנה הדרקוניות מתקופת המנדט. השילוב בין ההגדרות הרחבות הכלולות בהצעת החוק ובין הסמכויות הדרקוניות שהיא מעניקה לרשויות, פותח פתח מסוכן לפגיעות חמורות בזכויות אדם.
 
בין הקשיים המרכזיים שבהצעת החוק: הגדרות רחבות וגורפות למושגים כגון "ארגון טרור", "מעשה טרור" ו"חבר בארגון טרור", העלולות לחול על אנשים וארגונים שאינם עוסקים בטרור; עיגון בחקיקה הקבועה של מדינת ישראל של הסמכות הקיצונית לעצור אנשים במעצר מינהלי ולהגביל את תנועתם בצווי הגבלה; קביעת עבירות פליליות דרקוניות, הפוגעות מעבר לנדרש בחופש הביטוי; שימוש נרחב בחומר חסוי במגוון הליכים, תוך הפרת הזכות להליך הוגן; וקביעת הסדרים הסוטים מעקרונות בסיסיים של המשפט הפלילי. להרחבה
 

 

כנס חירום בנושא הצעת חוק הותמ"ל ומחירי הדיור

יום שני, 24.2.2014

 
את הכנס מארגנות שלוש שדולות בכנסת: השדולה החקלאית, השדולה הסביבתית-חברתית ושדולת העירוניות. בין השותפים לכנס – המטה לתכנון אחראי והקואליציה לדיור בר השגה, שבהם חברה האגודה.
 
 


קידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (חוק הותמ"ל)

הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שלישי, 25.2.2014 | הכנה לקריאה שניה ושלישית


עמדת האגודה (במסגרת המטה הסביבתי-חברתי לתכנון אחראי והקואליציה לדיור בר השגה): חוק הותמ"ל הוצג לציבור כצעד משלים ליוזמה לדיור לאומי להשכרה, אשר יכלול גם דיור בר השגה, אך אין בו התייחסות כלשהי למטרות חברתיות, למעט תכנון מהיר של שכונות ענק, שיכולות להיות גם שכונות יוקרה הומוגניות, ושיחידות הדיור שייבנו בהן יכולות להיות מיועדות להשכרה אך גם למכירה. גרוע מכך, בלי להסמיך את הותמ"ל באופן מפורש בחוק לעסוק בדיור בר השגה, עלולה לעלות טענה כי היא מנועה מלקדמו.
 
הצעת החוק מזכירה את חוק הוד"לים בגלגולו הראשון, כאשר המדינה דיברה רק במושגים של האצת הליכי התכנון לצורך הגדלת ההיצע התכנוני. בעניין חוק הוד"לים התערבה הכנסת והבטיחה כי החוק ישרת את כלל האוכלוסייה. אולם הממשלה לא הפנימה את המסר של הכנסת, ושוב מייצרת חוק תכנוני שעוסק רק בהאצת תכנון, תוך התעלמות בוטה מחובתה לספק תמהיל מגוון של פתרונות דיור, לרבות דיור במחיר מופחת למי שהכנסתו נמוכה, אף שהתכניות הן על קרקעות המדינה.
 
נוסף על כך, יש סכנה מוחשית שהליך התכנון המיוחד המוצע בחוק הותמ"ל יפגע בחוסנן של הערים בישראל, כמו גם בשטחים הפתוחים ובעקרונות הדמוקרטיים של הליך תכנון תקין, המבוסס על שיתוף ציבור. אישור הצעת החוק במתכונתה הנוכחית פירושו פגיעה קשה במערכת התכנון ובמערך האיזונים והבלמים באופן קבלת ההחלטות התכנוניות בישראל. להרחבה

 


תנאי המעצר בישראל

תנאי המעצר בישראל

הוועדה לפניות הציבור | יום שלישי, 25.2.2014 | דיון

 
עמדת האגודה: דוח הסנגוריה הציבורית שפורסם לפני מספר חודשים הוקדש לצפיפות הקשה שבה מוחזקים אסירים ועצורים במתקני הכליאה בישראל. הדוח מצביע על החרפה בתנאי הכליאה ועל פער עצום בין הצפיפות בישראל לבין הסטנדרט המקובל בעולם. בין היתר מתאר הדוח תופעות של הלנת עצורים על הרצפה, דחיסת עצורים רבים לתאים קטנים ותנאי תברואה קשים.
 
למרות שבעיית הצפיפות הקשה ידועה לרשויות זה שנים רבות, היא אינה זוכה לטיפול ראוי. האגודה פנתה לפני כשנה לשירות בתי הסוהר ולשר לביטחון פנים ודרשה שיימצא תוך זמן סביר פתרון להגדלת שטח המחייה המוקצה לאסירים ולעצורים, שימנע את הפגיעה בכבוד האדם. מתשובת המשרד לביטחון פנים עלה כי אין אפשרות אמיתית לשפר את המצב נוכח העלות התקציבית. האגודה פנתה לוועדה לפניות הציבור בבקשה שתדרוש משירות בתי הסוהר ומהמשרד לביטחון פנים להציג מענה לבעייה. 
 


הקריטריונים לזכאות לדיור ציבורי

הקריטריונים לזכאות לדיור ציבורי אינם מאפשרים את מימוש הזכות לדיור

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום רביעי, 26.2.2014 | דיון

עמדת האגודה: החיסול ההדרגתי של מאגר הדירות של הדיור הציבורי מוביל לצמצום ניכר במספר הזכאים: כיום זכאים לדיור ציבורי רק משפחות עם הכנסה נמוכה מאוד ושלושה ילדים ומעלה, ונכים קשים המרותקים לכיסא גלגלים. תנאי זכאות אלו אינם הולמים, ומותירים ללא מענה ראוי אלפי משפחות. על המדינה להרחיב את מאגר הדירות של הדיור הציבורי, תוך פיזורן ושילובן כחלק מתמהיל פתרונות דיור. הרחבת מאגר הדירות בדיור הציבורי תאפשר הרחבה של מעגל הנהנים ממנו.
 
האגודה מתנגדת לכוונת הממשלה לתקן את חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) כך שהתקבולים ממכירת הדירות לזכאים ותיקים ישמשו לסיוע בשכר דירה במקום לחידוש מאגר הדירות. כמו כן, האגודה סבורה כי על הממשלה לחדש את מאגר הדירות לא רק מתקבולי המכירה אלא גם באמצעות שיווק קרקע לבניית דיור ציבורי חדש כחלק מכל מכרז בנייה.