האגודה לזכויות האזרח בישראל
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת לשבוע הקרוב

חמישי, 12.01.2012
Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת, מהאגודה לזכויות האזרח on Facebook share on Twitter


 
העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? הירשמו כאן

 


איסור הפליה בדיור
הצעת חוק איסור הפליה בדיור, התשע"א–2011
ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון, 15.1.2012 | הצבעה

עמדת האגודה: מדובר בהצעת חוק של חברי הכנסת אילן גילאון, ניצן הורוביץ וחיים אורון ממרץ, האוסרת על הפליה בדיור וקובעת כי הפליה כזו הנה עוולה אזרחית ועבירה פלילית. האגודה פנתה במכתב לוועדת השרים לענייני חקיקה וביקשה מהממשלה לתמוך בחקיקה ולקדמה. הזכות של אדם לבחור כרצונו את מקום מגוריו ולא להיחשף להפליה על רקע השתייכותו הקבוצתית הינה זכות חוקתית. חובת המדינה לא להפלות בצורה ישירה או עקיפה הינה ברורה מאליה, אך על המדינה לוודא כי גם לגורמים פרטיים יהיה אסור לנקוט בהפליה.

להצעת חוק זו חשיבות רבה דווקא בימים אלו, בהם אנו עדים למסע של הסתה וגזענות מצד גורמים שונים בחברה, הקוראים לא למכור או להשכיר דירות לאנשים בשל השתייכותם הקבוצתית, תוך הפגנה של גילויי גזענות, כפי שראינו בקרית מלאכי. החלטת הממשלה לתמוך בהצעת החוק תעביר מסר לכל שדרות החברה, כי הדבר אינו מקובל בחברה דמוקרטית, ובכך תינתן גושפנקא חוקית לאמירות החשובות שיצאו מפי צמרת המדינה לאחרונה, לפיהן מסתייגת הממשלה מקריאות גזעניות שכאלו.
זכויות עובדים - איסור קבלת ביטחונות מעובד
הצעת חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשס"ח-2008
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שני, 16.1.2012 | 10:30| הכנה לקריאה שנייה\שלישית

עמדת האגודה: מדובר בהצעת חוק שעניינה איסור על המעביד לדרוש בטחונות מעובדים להבטחת השארותם בעבודה. בשנים האחרונות נפוצה התופעה של מעבידים הדורשים מעובדיהם בטחונות שונים להבטחת הישארותם בעבודה לתקופה מסוימת. כך למשל, במקרים מסוימים נדרשים עובדים להפקיד בידי מעבידיהם המחאות הבטחת הישארותם במקום העבודה. תופעה זו מהווה תשתית פוריה לניצול העובד ולפגיעה בזכויותיו על ידי המעביד.התופעה נפוצה במיוחד בקרב מעבידים המעסיקים עובדים זרים, אך גם עובדים ישראלים נדרשים לא פעם ליתן בטחונות להבטחת השארותם בעבודה. מתן הבטחונות פוגע ומצמצם את זכותו של העובד לעזוב את מקום עבודתו לפי רצונו, מבלי שלחץ מצד המעביד וחשש לשלם מחיר וכורח כלכלי יאפילו על שיקול דעתו.

האגודה תומכת בהצעת החוק: זכותו של העובד לחופש עיסוק, כולל הזכות לעזוב את מקום העבודה, הנה זכות חוקתית. הצעת החוק תסייע בעקירת התופעה של קבלת ביטחונות מעובדים ותצמצם את הפגיעה בחופש העיסוק שלהם.איסור הסעה, הלנה והעסקה של פלסטינים השוהים בישראל ללא היתר
הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה) (תיקון מס'' 14), התשע"ב-2011
ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שלישי, 17.1.2012 | 09:30 | הכנה לקריאה שנייה\שלישית

עמדת האגודה:  הצעת חוק של המשרד לביטחון פנים המבקשת להפוך את ההסדרים הבעייתים, הנוגעים ל"הסעה, הלנה והעסקה" של פלסטינים השוהים בישראל ללא היתר, להסדר של קבע.
הערות האגודה מתמקדות באיסור ההסעה, שהוא אחד האיסורים הדראקוניים והפוגעניים ביותר, הכלולים בהסדר. ראשית, הוא מעודד גזענות ופרופיילינג; ושנית, הוא הופך אנשים שומרי חוק לעבריינים על לא עוול בכפם.
חומרה מיוחדת נודעת לאיסור הכללי על "הסעת שב"חים", החל על כל מי שמסיע ולו בהסעה מזדמנת פלסטיני, המצוי בישראל ללא אישור. איסור זה, פוגע כשלעצמו, באופן קשה ביותר, בזכויות יסוד חוקתיות של הפרט.

במדינה דמוקרטית זהו תפקידן של רשויות אכיפת החוק לאכוף הסדרי כניסה למדינה, ולהתמודד עם תופעות של שהייה שלא כדין. מדינה שמכבדת זכויות אדם אינה מצפה מאזרחיה לפעול כמעין "שוטרים", להתעניין במוצאם של אנשים, איתם הם באים בקשר בוודאי קשר מזדמן או להתייחס באופן שונה לאנשים, על פי השתייכותם הלאומית.
 
 


הפרטת שירותי הבריאות לתלמיד
1.   מכרז לשירותי בריאות התלמיד הצעה לדיון מהיר של ח"כ אורי אורבך.  
2.   המכרז בנושא שירותי הבריאות לתלמיד הצעה לדיון מהיר של ח"כ דב חנין.  
3.   מכרז לשירותי בריאות התלמיד הצעה לדיון מהיר של ח"כ אורי מקלב.  
4.   מכרז לשירותי בריאות התלמיד הצעה לדיון מהיר של ח"כ אורלי לוי אבקסיס.  
 ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שלישי, 17.1.2012 | 10:00| דיון מהיר

עמדת האגודה: האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם פועלים מזה מספר שנים נגד ההפרטה המתמשכת של שירותי בריאות התלמיד, ייבוש השירות הממשלתי ודרדורו והיעלמות האחות מנוף בית הספר . בעקבות החלטת בית המשפט הופסקה ההתקשרות של משרד הבריאות עם חברת נטלי, לעניין מתן שירות הרפואה המונעת. בהמשך לזאת,  שירהודיע לאחרונה משרד הבריאות כי הוא יקבל לאחריותו ויפעיל אתותי בריאות התלמיד באשקלון והדרום, ובמקביל המדינה תצא במכרז להפעלת השירות בשאר חלקי הארץ על ידי קבלן פרטי. האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם רואים בכך התקדמות יחסית למצב הנוכחי, ואולם מרבית השירות כאמור עדיין נשאר מופרט ואין שום ערובה לכך שהדבר ישתנה בהמשך. הארגונים דורשים כי:
א.  משרד הבריאות יציג תוכנית ברורה ומחייבת  בפני הוועדות ואשר יהיה בה לוח זמנים ברור להחזרת כל שירות הרפואה המונעת לידי משרד הבריאות בהפעלה ישירה, ולמשרד האוצר לתקצב את השירות באופן סביר.
ב.  לכלול בתוכנית פרמטרים שמשמעם יהיה נוכחות קבועה של אחות מקצועית בכל בית ספר.

לעמדת הארגונים, לכל תלמידי ישראל מגיע לקבל שירותי בריאות ראויים לשמם במסגרת בית הספר. בריאות הציבור ובמיוחד רפואה מונעת צריכים להישאר בידי המדינה, בפיקוחה ואף בהפעלתה הישירה . הפרטת השירות פוגעת בסופו של דבר באוכלוסיות החלשות. להרחבה
הרפורמה בתכנון ובבניה - השלכות אי-תקצוב על הפגיעה בשיוויון
הצעת חוק התכנון והבניה, התש"ע-2010 - פעולות הדורשות תקציב
ועדת הפנים והגנת הסביבה יום שלישי, 17.1.2012 | 11:30 | הכנה לקריאה שנייה\שלישית

עמדת האגודה:
הרפורמה בתכנון ובבניה קובעת בין השאר הרחבה של הסמכויות של הוועדות המקומיות לתכנון ובניה. מימוש הסמכויות החדשות יטיל על הרשויות המקומיות הוצאות כבדות, אשר מקור המימון שלהן אינו ברור. שינוי זה הוצע מבלי שנערכה בחינה כלכלית של העלויות שיושתו בפועל על הרשויות המקומיות ויכולתן של הרשויות לעמוד בעלויות אלה, מבלי שהדבר יוביל להרחבת הפערים הקיימים ממילא בין הרשויות החזקות לחלשות. כמו כן לא נבחנו ההשלכות האפשריות של אי עמידה בסמכויות המורחבות המוענקות בחוק כתוצאה מהעדר תקציב.
כיום יש בישראל 116 ועדות מקומיות. ההשקעה התקציבית הנדרשת על מנת למלא אחר הוראות הרפורמה עלולה להוות נטל משמעותי ביותר על מרבית הרשויות המקומיות, אשר סובלות שנים ארוכות ממצוקה תקציבית וגרעון שוטף, בייחוד לאור הקיצוץ המתמשך במענקי האיזון והדרישה מן הרשויות המקומיות "להתייעל" ולהסתמך על הכנסותיהן העצמיות.
אי-תקצוב והסתמכות על התקציבים הקיימים של הרשויות המקומיות רק יגביר את הפערים בין הרשויות ויוביל להעמקת אי-השוויון בחברה הישראלית. כמוכן, ההצעה לשלול סמכויות מרשויות מקומיות שלא יוכלו למלא את הוראות החוק בשל היעדר תקציב, הנה פוגענית במיוחד.
שינוי מהותי בנהלים כמו זה המוצע ברפורמה בתכנון ובבנייה, חייב להגיע עם תקצוב מתאים הלוקח בחשבון את מצב הרשויות המקומיות וההבדלים ביניהם, ותוך שאיפה לצמצם ככל הניתן את הפערים  ואי-השוויון ביניהן. להרחבה
הכרטיס חכם - הגנה על זכויות הפרט
פניות ציבור לגבי השימוש בכרטיס ה"רב קו" בחברות התחבורה הציבוריות
הועדה המיוחדת לפניות הציבור | יום שלישי, 17.1.2012 | 13:00 | דיון

עמדת האגודה:  האגודה התריעה כי המעבר למערכת של "כרטיסים חכמים" האמורים לשמש בכל סוגי התחבורה הציבורית פוגע בזכויות הפרט של הנוסעים, בעיקר בשל הדרישה להעברה ושמירה של נתוניהם האישיים.
המערכת שתכנן משרד התחבורה, והפועלת כבר, אינה מבטיחה כראוי את פרטיות הנוסעים. נחתמו חוזים עם המפעילים שהם חברות פרטיות ובהם הוטלה חובה לאסוף מידע אישי, חלקו "מידע רגיש" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. מידע אישי רגיש נאסף, נאגר ומועבר בין הגורמים השונים ללא ערובות בסיסיות שיבטיחו את הפרטיות, ולפחות על פני הדברים – באופן שפוגע לעיתים פגיעה בלתי מידתית ואף בלתי נחוצה בזכות היסוד. המעבר לשימוש ב"כרטיס החכם" מעלה איתו סוגיות וקשיים נוספים עבור הנוסעים, וגם בהם יעסוק הדיון בוועדה לפניות הציבור. האגודה קיבלה בעצמה פניות רבות בנושאים שונים הקשורים ל"כרטיס החכם" וקוראת לחברי הכנסת לקבוע בחוק הסדרים מפורטים, שיגבילו בצורה מפורשת וברורה את הפגיעות בפרטיות הצרכנים, ויצמצמו אותן למינימום ההכרחי. להרחבה