Copy
האגודה לזכויות האזרח בישראל
Photo by Ameer Abed Rabbo
13.9.2017
 

עזרו לנו להמשיך ולשנות - עגלו לטובת האגודה


 
חברות וחברים יקרים,

יש ימים שבהם אני גאה במיוחד לעבוד באגודה. כך למשל היום: בג"ץ קיבל היום עתירה שהגשנו נגד הרשות השנייה, שפסלה לשידור לפני כשנה שלושה משפטים מתשדיר שלנו. 

בכך הגן בג"ץ לא רק על חופש הביטוי של האגודה להשמיע את דברה בטלוויזיה, אלא גם על זכותו של הציבור להיות חשוף למסר על זכויות האדם של כל בני האדם.

לפני שתקראו הלאה אתם מוזמנים/ות לצפות בתשדיר ולבחון את עצמכם – מה "פסול" כאן? הרשות השנייה פסלה את המשפטים "הזכות לאהוב ולהתחתן גם אם אני הומו" ו"הזכות לדבר ערבית בלי לחשוש", בטענה שמדובר בנושאים השנויים במחלוקת בציבור. כך גם את המשפט "אין כבוד. אין חירות. אין שוויון" (שהמשכו, שלא נפסל, הוא – "במקום שלא שומר על זכויות אדם").

אנחנו טענו שבמדינה דמוקרטית לא ייתכן שמסר של קידום זכויות אדם ייחשב כשנוי במחלוקת ציבורית. בחברה מפולגת ושסועה כמו החברה בישראל אין כמעט נושא שאינו שנוי במחלוקת, אבל יש נושאים, כמו שוויון, זכויות מיעוטים והגנה על זכויות אדם, שאמורים להימצא בבסיס קיומנו כחברה דמוקרטית מעצם היותה כזו. לשמחתי בג"ץ קיבל את עמדתנו.

עם זאת, השמחה אינה שלמה: בג"ץ אישר את פסילת המילה "להתחתן" בהקשר של בני זוג מאותו מין. השופטים קישרו את הנישואין של בני זוג מאותו מין לסוגיית הנישואין האזרחיים, שעדיין שנויה במחלוקת בישראל. אז מסתבר שעוד יש לנו עבודה... נמשיך להיאבק על חופש הביטוי וגם על זכותם של כל איש ואישה להתחתן עם מי שהם אוהבים אם רצונם בכך.

שלכם,


שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח 
 


עזרו לנו להמשיך ולשנות - עגלו לטובת האגודה

עדיין לא מכירים את "עיגול לטובה"? כל הפרטים בסרטון:
                                 
Share
Tweet
Forward
2017 ACRIHebrew
 קיבלת מייל זה כי את/ה חבר/ה באגודה לזכויות האזרח או שנרשמת לקבלת עדכונים מהאגודה

להסרה מרשימת התפוצה  | להצטרפות לרשימת התפוצה