Copy
 
23.2.2017

 
שלחו בקליק מייל לשר כחלון: רפורמה בסיעוד עכשיו! 

 
חברות וחברים יקרים,

בסוף ימיו שהה אבא שלי במוסד לאשפוז סיעודי. התהפכה לי הבטן השבוע מהחשיפות האחרונות של ידיעות אחרונות ושל חדשות ערוץ 2 על המצב במוסדות לאשפוז סיעודי: אלימות פיזית ומילולית כלפי הדיירים, קשירתם לכיסאות ולמיטות, הזנחה והשפלה. הפיקוח של משרד הבריאות על הנעשה במוסדות נכשל כישלון חרוץ. שוב ושוב מתברר כי אספקת שירותים רגישים בידי תאגידים הפועלים למטרות רווח עלולה להוביל לפגיעה קשה בזכויות האדם.
 
הליקויים במוסדות הספציפיים שנחשפו בתחקירים אולי יטופלו, אבל זה לא מספיק. מה שהתגלה בתחקירים הוא רק סימפטום של המשבר במערך הסיעוד בישראל, שדורש פתרון מערכתי ולא נקודתי, ובדחיפות – שכן שיעור הזקנים באוכלוסייה עומד לעלות בשיעור חד בשנים הקרובות.
 
אנחנו באגודה לזכויות האזרח, יחד עם ארגונים עמיתים, פועלים בשנה האחרונה לקדם רפורמה מפורטת בתחום הסיעוד, על פי העקרונות שעליהם המליצו מומחי משרד הבריאות. מטרות הרפורמה הן לשפר את מערך התמיכה לזקנות ולזקנים סיעודיים ולבני המשפחה המטפלים בהם; לאפשר להורים, לסבתות ולסבים שלנו להזדקן בכבוד בבית ובקהילה ככל האפשר עם הטיפול הנדרש; למנוע קריסה כלכלית ונפשית של בני המשפחה; ואם אין מנוס ממעבר למוסד סיעודי – שהדבר ייעשה כחלק מסל הבריאות.
 
השר כחלון התראיין בכלי התקשורת בעקבות התחקירים כדי לתאר במילים חריפות את הזעזוע שחש ועד כמה חמורים הדברים בעיניו. אלא שלא כמונו, שיכולים רק לחוש נחרדים מהתופעה, אצל כחלון גם נמצאים המפתחות לפתרונה. הרפורמה במערך הסיעוד, ששר הבריאות ליצמן מבקש לקדם, תקועה בהיעדר נכונות של משרד האוצר לקדמה. למרות ההבטחות וההתחייבויות, מקבלי ההחלטות ובראשם שר האוצר כחלון גוררים רגליים מול מצוקת הזקנים הסיעודיים ובני משפחותיהם, ולא מעבירים את הרפורמה הכל כך נדרשת. זו השעה של כולנו להתגייס, לפנות לשר ולדרוש ממנו להפסיק לעצום עיניים ולאפשר להורים שלנו להזדקן בכבוד. לכל אחד ואחת מגיע יחס מכבד וטיפול רפואי הולם! ולאבא ולאמא שלנו, לסבא ולסבתא, אין יותר זמן לחכות.

שלכם,

 
שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח

 
שלחו בקליק מייל לשר כחלון: רפורמה בסיעוד עכשיו! 

 
                                 
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2017 ACRIHebrew