Copy
האגודה לזכויות האזרח בישראל
Photo by Ameer Abed Rabbo
2.11.2017
 

חברות וחברים יקרים,

כמי שעומדת בראש ארגון זכויות האדם הגדול והמוביל בישראל, הדאגה העמוקה לעתידה של ישראל כדמוקרטיה מדירה שינה מעיני. השאלה מה אנו, האגודה, יכולים לעשות כדי לעצור את ההידרדרות במדרון המהיר מעסיקה אותי ומהווה את אחד האתגרים הקשים והחשובים ביותר שאני ניצבת בפניהם.

בהצעת "חוק הלאום" שעומדת עכשיו על סדר יומה של הכנסת טמונים כל גרעיני הסכנה לדמוקרטיה שאני חרדה מהם. אם תתקבל, היא תערער את יסודותיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית.

החוק כולו עוסק בעיגון סממניה היהודיים של המדינה והעדפתם על פני סממנים דמוקרטים. המדינה תוגדר ראשית כל כמדינה יהודית; המונח "דמוקרטיה" יוכפף להיותה של המדינה יהודית, יהיה משני לו בחשיבותו ואף יפורש על פיו. אין בחוק עיגון כלשהו של עקרונות דמוקרטיים – לא מבחינת מבנה המשטר ולא מבחינת ההגנה על זכויות האדם ועל השוויון.

יתר על כן, לא מוזכרים בחוק כלל מי שאינם יהודים, לרבות המיעוט הערבי, ואין הכרה בהם או הגנה על זכויותיהם. הצעת החוק פוגעת במעמדה של השפה הערבית, שהיא חלק מזהותו, ממורשתו ומתרבותו של מיעוט מולד לאומי בישראל. עוד מוצע לעגן בחקיקה אפליה גזענית ולאפשר הפרדה במגורים על בסיס דת או לאום באופן גורף וללא כל תנאי. בהיעדר הגנה על שוויון ועל זכויות קבוצות מיעוט ומאחר שהמשפט העברי מקבל העדפה, צפויה גם פגיעה בזכויות נשים ובזכויות להטב"ק.

שוויון אזרחי הוא עמוד התווך של כל משטר דמוקרטי. בין אם ההצעה תעבור ובין אם לא, יש כבר בעצם קידומה כדי להשפיע על סולם הערכים ועל אופייה של המדינה. מחובתנו להיאבק נגדה בכל הכלים העומדים לרשותנו כדי להגן על הדמוקרטיה, על זכויות האדם ועלינו כמי שרוצים לחיות במדינה דמוקרטית. אני קוראת לכל אחת ואחד מכם להצטרף אלינו במאבקנו, לפנות לחברות ולחברי הכנסת ולהתריע בפניהם כי חוק הלאום הוא סכנה לדמוקרטיה ועליהם להתנגד לו. 

שלכם,


שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח 


 
                                 
Share
Tweet
Forward
2017 ACRIHebrew
 קיבלת מייל זה כי את/ה חבר/ה באגודה לזכויות האזרח או שנרשמת לקבלת עדכונים מהאגודה

להסרה מרשימת התפוצה  | להצטרפות לרשימת התפוצה