Copy
 
18.8.2016

 

 
חברות וחברים יקרים,

לפני כמה שבועות קראתי לכם להצטרף למאבק למען הרפורמה בסיעוד. מאות מכם נענו לקריאה, שלחו מיילים למקבלי ההחלטות ודרשו מהם לא להפקיר את ההורים, הסבתות והסבים שלנו ואותנו, ולהכניס את הרפורמה בסיעוד לתקציב. לצערנו השבוע הצביעה הממשלה על התקציב אך הרפורמה לא נכללה בו. שר הבריאות ליצמן ממשיך לקדם אותה, אך ללא התחייבות של הממשלה להבטיח את תקצובה עתידה של הרפורמה החשובה הזו לוט בערפל. דומה ×›×™ הממשלה אינה מבינה את השינויים הדרמטיים שיהיו בחברה הישראלית כתוצאה מהזדקנות האוכלוסייה ולא נערכת להם. אסור לנו להוריד הילוך במאבק עד שתגיע הבשורה ממקבלי ההחלטות, וללא לחץ ציבורי מסיבי ×–×” לא יקרה.  
 

עוד ועוד סיפורים זורמים אלינו ומשקפים את המצוקה הנוראה של הזקנות והזקנים הסיעודיים ושל בני משפחותיהם, מציאות שחשופים אליה מאות אלפי ישראלים. עופרה, בת 63, סיפרה לנו, והשבוע גם לחדשות ערוץ 2, ששני הוריה הפכו לסיעודיים. היא גרה איתם ומטפלת בהם, ונזקקת להמון כסף כדי לסעוד אותם. עם דמעות בעיניים היא אומרת: "אני פוחדת מה יהיה איתי. גם כלכלית זה לא קל. חצי מהכסף שלי הולך אליהם היום. מה יקרה כשאני אזדקן? יש לי שני ילדים שאני גם דואגת להם. אם אגיע למצב סיעודי אני מתאבדת, כי אני לא רוצה שהם יעברו את מה שאני עוברת עם ההורים שלי".

בצורה שבה הדברים מתנהלים כיום, הזקנות והזקנים הסיעודיים ובני משפחותיהם פשוט קורסים תחת הנטל הנפשי והכלכלי. הצטרפו למאבק למען ההורים, בן הזוג או הסבתא האהובים שלנו, כדי להבטיח ששנותיהם האחרונות יהיו מכובדות ומאושרות.
 
לסיום, ובנימה אופטימית, אני מתרגשת לברך את נשיא האגודה לזכויות האזרח, הסופר סמי מיכאל, שהשבוע מלאו לו 90 שנה. סמי מיכאל, מבכירי הסופרים בישראל, מכהן החל משנת 2001 כנשיא האגודה. ×¡×ž×™ מיכאל הוא לוחם בלתי מתפשר למען שמירה על הדמוקרטיה, על חירויות האדם, על חופש הביטוי, נגד גזענות ואפליה ולמען קיום בכבוד לכל אדם ואזרח במדינת ישראל. אומץ הלב הנדיר שלו, היושרה ונשיאת קול המצפון, המאמצים הבלתי מתפשרים למען קירוב לבבות, סובלנות, וכבוד הדדי בין בני אדם והלהט המהפכני שלא דועך ולו במעט - ממשיכים להאיר לנו את הדרך.


שלכם,

 
שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח
 
                                 
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2016 ACRIHebrew