Copy
30.3.2017

קראו את הדוח: לא נצור: נשק קל במרחב האזרחי
 

חברות וחברים יקרים,

הרצח המזעזע של סיהאם אזבארקה, פעילה למען זכויות נשים, שנורתה השבוע בביתה בלוד, מעורר הרבה מחשבות קשות. בין היתר הוא ממחיש את הסכנות הטמונות בנשק קל המצוי במרחב הציבורי.
 
דוח שפרסמה לאחרונה קואליציית "האקדח על שולחן המטבח", שבה חברה האגודה, מתריע כי המרחב האזרחי בישראל רווי בכלי נשק. בניגוד לנרטיב הביטחוניסטי המקובל בישראל, שעל פיו ריבוי כלי נשק במרחב הציבורי תורם לביטחון האישי, טוענים ארגוני הקואליציה כי זמינותם של כלי נשק בבתים וברחובות מאפשרת אלימות קטלנית נגד נשים ובחברה בכלל.
 
מחקרים רבים בעולם מצביעים על קשר מובהק בין הנגישות לכלי ירייה לבין הסיכוי לרצח ולהתאבדות, ומעידים על ירידה מובהקת בתדירות מקרי הרצח במשפחה בתנאים של פיקוח מוגבר על נשק והחמרת החקיקה הנוגעת לרישוי נשק. אולם בישראל, בשנים האחרונות, מדיניותם של השר גלעד ארדן ושל המשרד לביטחון פנים מרחיבה את היקף הרישוי ומפיצה במהירות ובחוסר אחריות נשק קל במרחב האזרחי. מדיניות זו "מגובה" במחסור חמור במידע. כך למשל, המשטרה אינה אוספת, מפלחת ומפרסמת נתונים כוללים וברורים על פשעי ירי ועל מספר הקורבנות שהם גובים.
 
הדוח הוא ניסיון ראשון לבסס אומדן של היקף כלי הנשק הקל בחברה האזרחית ולהצביע על מקורותיו. באומדן זהיר והערכות שמרניות ביותר, מסיקות מחברות הדוח שבסוף 2014 היו במרחב האזרחי בישראל מעל 300,000 כלי ירייה מורשים, ומאות אלפי כלי ירייה בלתי מורשים. באותה שנה הופקדו על כ-274,000 כלי ירייה אזרחיים שישה מפקחים בלבד, שפועלים בעומס רב וללא סמכויות אפקטיביות.
 
תובנה חשובה העולה מהדוח נוגעת לתפוצתם של כלי ירייה בלתי חוקיים, שנוכחותם בולטת במיוחד בחברה הערבית. מהדוח עולה כי כלי הנשק הבלתי מורשים מגיעים ברובם ממקורות חוקיים. לפיכך, צמצום תפוצת הנשק הלא חוקי מחייב צמצום של תפוצת הנשק החוקי.
 
אז איך צריכה להיראות מדיניות אחראית בנוגע לכלי ירייה? הדוח מציע שורה של המלצות, ובהן: בניית מצע נתונים ברור, בהיר ונגיש לציבור; ריכוז הסמכות והאחריות לרישוי ופיקוח כלי ירייה; והנהגת מדיניות אכיפה ופיקוח הדוקה. עוד קוראות מחברות הדוח לעגן בחוק חובת ביטוח צד שלישי לכל כלי ירייה, כדוגמת חובת הביטוח לכל כלי רכב. החוק חייב להגן מפני מכונות קטל לא פחות מאשר מפני כלי תחבורה.

שלכם,

 
שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח
 

קראו את הדוח: לא נצור: נשק קל במרחב האזרחי
 
מחברת הדוח: רלה מזלי
מחברות שותפות: סמדר בן נתן, ניב חכלילי, גלית לובצקי
 
"האקדח על שולחן המטבח" הוא פרויקט של אשה לאשה מרכז פמיניסטי, הפועל לצמצום תפוצת הנשק הקל במרחב האזרחי ולמיגור האלימות שזמינותם של כלי ירייה מאפשרת ומעודדת. קואליצייה של ארגוני נשים וחברה אזרחית באותו שם, שהפרויקט יזם ומוביל, מקדמת הידוק של החקיקה והפיקוח על כל כלי הירייה.
 
                                 
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
2017 ACRIHebrew
 קיבלת מייל זה כי את/ה חבר/ה באגודה לזכויות האזרח או שנרשמת לקבלת עדכונים מהאגודה

להסרה מרשימת התפוצה  | להצטרפות לרשימת התפוצה

Share
Tweet
Forward