Copy
 
15.9.2016

 
מותה של ההכשרה המקצועית בישראל: קראו והפיצו
 

 
חברות וחברים יקרים,

פרנסה היא עניין מדיר שינה, זאת יודעת כל אחת מאיתנו. היא הבסיס לחיים שלנו, כלכלית וגם נפשית, מאפשרת לנו להתפתח, ליצור וגם להבטיח לעצמנו חיים בכבוד. אחד האמצעים הבסיסים להבטחת עבודה למובטלים, לעובדים מבוגרים או שחוקים או לעובדים שמבקשים לשפר את מצבם הוא ההכשרות המקצועיות. אבל בישראל של היום אמצעי זה כמעט ולא זמין למי שזקוקים לו, כפי שמתאר דוח חדש שפרסמנו.

מדינות ה-OECD משקיעות הרבה מאד בהכשרות מקצועיות. הן יודעות שזה המפתח לשיעור גבוה של השתתפות בתעסוקה, לצמיחה כלכלית, לצמצום פערים ולמאבק בעוני. ואצלנו? בכ-15 השנים האחרונות תקציב ההכשרות המקצועיות קוצץ בכ-83%. מספר הנהנים והנהנות מההכשרות ומגוון מסלולי הלימוד הצטמצמו בהתאם. כיום היצע ההכשרות המקצועיות נמוך, רמתן נמוכה, הן אינן מעודכנות בהתאם להתפתחויות הטכנולוגיות ותקצובן הולך ומצטמצם. נוסף על כל אלה, קשיים בירוקרטיים וליקויים אחרים מונעים מימוש מלא של מעט ההכשרות הקיימות. המשמעות של המדיניות הזו היא מניעת פרנסה ואופק תעסוקתי ממאות אלפי גברים ונשים. חלקם לא עובדים בכלל, ואחרים עובדים בשכר נמוך או בעבודות שלא מאפשרות להם להתקדם.

הדוח החדש שלנו, שכתבה מיכל דגן וערכה עו"ד טלי ניר, מנהלת המחלקה הציבורית באגודה, מדבר בדיוק על מי שהמדינה הפקירה: המובטלות והמובטלים, עובדים ועובדות עניים, שחוקים או מבוגרים (מעל גיל 45), מקבלי ומקבלות הבטחת הכנסה ונשים. כל אחת ואחד מאיתנו השתייכה או תשתייך פעם לאחת הקבוצות האלה, וההזנחה שלהן היא ההזנחה של כולנו.

מה המדינה יכולה לעשות? המון. בדוח אנו מביאים שורה של המלצות הנוגעות לתקצוב, לחקיקה, לתיאומים ולשיתופי פעולה, למחקר ועוד. העוני, הפערים והמחסור הגובר בכוח אדם מקצועי ומיומן הם איומים על הכלכלה ועל החברה בישראל. אנו מקווים שהדוח, שנשלח למקבלי החלטות, יניע מהלך ממשלתי של התייחסות לאיומים האלה ברצינות הנדרשת.

שלכם,

 
שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח

 
מותה של ההכשרה המקצועית בישראל: קראו והפיצו
 
  
                                 
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2016 ACRIHebrew