כל המידע על זכויות האדם שלנו בכנסת בשבוע הקרוב
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 6.11.14
Like זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה

 
 

 
כנס : פינוי בינוי - כולם מרוויחים? האמנם? 

כנס שדולת העירוניות | יום שלישי באולם שפרינצק 11.11.2014 |   

הכנס השני של שדולת העירוניות בכנסת ועמותת 'במקום' בנושא "פינוי בינוי – כולם מרוויחים האומנם?" לקראת התחדשות עירונית צודקת. בכנס ידונו באתגרים החברתיים של פרויקטיי פינוי-בינוי, ובעקרונות שהופכים פינוי-בינוי לראוי, חברתי ובר-השגה.

אנו נשתתף כחלק מפעילותנו בקואליציה לדיור בר-השגה.
להרשמה: יום שלישי 11 בנובמבר, 2014 בשעה 11:00 אולם שפרינצק.
 

בחירת מוסד האשפוז הפסיכיאטרי 
הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון - בחירת מקום אשפוז) התשע"ד 2014 של חה"כ דב חנין ואחרים (פ/ 2326)
ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון 9.11.2014 | קביעת עמדת הממשלה

עמדת האגודה: האגודה לזכויות האזרח תומכת בהצעת החוק. ההסדר הקיים כיום, הכופה על חולה נפש להתאשפז במוסד מסוים על פי מקום מגוריו (הסדר "האזוריות") פוגע באוטונומיה של החולה ובזכותו לכבוד, ואף בטובתו הבריאותית הישירה. החולה במחלה גופנית זכאי לבחירה מסוימת (אם  כי גם זו לוקה בחסר), וההבדל במידת הבחירה בין חולה הנפש לחולה הגוף איננו מוצדק. הסדרי הבחירה צריכים לחול באופן שיוויוני על כל החולים, תהא אשר תהא מחלתם, מלבד הבדלים הנעוצים בטובתו הבריאותית הישירה של החולה.

כל עוד פועלים הסדרים שונים המגבילים את חולי הנפש יותר מאשר את חולי הגוף, אנו תומכים בהצעת החוק, אך מבקשים להטעים כי יש להשוות את הבחירה עבור כל החולים, ולהרחיבה תוך העצמת החולים כולם. 
 
 

 
פיקוח אלקטרוני על אסירים משוחררים
הצ"ח פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014

ועדה משותפת לוועדת המדע והטכנולוגיה ולוועדת חוקה, חוק ומשפט | יום ראשון 9.11.2014 | הכנה לקריאה שניה ושלישית  

דיון שנדחה משבוע שעבר. הצעת החוק עוסקת בפיקוח על עצורים ועל אסירים משוחררים על תנאי באמצעות אזיק אלקטרוני.
עמדת האגודה: האגודה לזכויות האזרח מברכת על ההצעה, שעשויה לאפשר מציאת חלופה הולמת למעצר במתקן כליאה לעצורים רבים יותר, להביא לשיפור הסיכוי לשיקומם של אסירים, וכן לתרום לשיפור בעיית הצפיפות בבתי הכלא. עם זאת, אנו מבקשים להעלות מספר הסתייגות, הנוגעות בעיקר לזכות לחירות ולזכות לפרטיות, ולהפרטת הפיקוח האלקטרוני. להרחבה
 


חוק המאבק בטרור
הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"א-2011 – הכנה לקריאה שניה ושלישית

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שני 10.11.2014 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

המשך הדיון על חוק המאבק בטרור
עמדת האגודה: האגודה מכירה, כמובן, בחשיבות המאבק האפקטיבי בטרור. מניעת מעשי טרור עומדת ביסוד חובת המדינה להגן על אזרחיה, וראוי כי יינתנו למדינה כלים משמעותיים לשם כך. יחד עם זאת, האתגר במדינה דמוקרטית הוא להתמודד עם הטרור תוך שמירה על זכויות האדם ועל עקרונות היסוד המהווים את הבסיס לקיומה. הצעת החוק במתכונתה הנוכחית מבקשת להנציח ו"לנרמל" הסדרים בעייתיים, הקבועים היום בחקיקת החירום ובתקנות ההגנה הדרקוניות מתקופת המנדט. השילוב בין ההגדרות הרחבות הכלולות בהצעת החוק ובין הסמכויות הדרקוניות שהיא מעניקה לרשויות, פותח פתח מסוכן לפגיעות חמורות בזכויות אדם.

השבוע יימשך בוועדה הדיון בסעיפי ההגדרות בהצעת החוק, ויתחיל הדיון על הגדרת "ארגון טרור". לעמדת האגודה, ההגדות בהצעת החוק רחבות מאוד, ועלולות לחול על אנשים ועל ארגונים שאינם עוסקים בטרור. הרחבה גורפת זו מעניקה שיקול דעת מופרז לרשויות אכיפת החוק לקבוע "מיהו טרוריסט", ופותחת פתח רחב לשימוש באמצעים ובעונשים הדרקוניים הכלולים בהצעה במקרים שאינם מתאימים לכך. כך למשל, ההגדרה של "מעשה טרור" עלולה לחול על פעילות מחאה הכוללת הפרות סדר; ההצעה מאפשרת הכרזה על "ארגוני מעטפת", העוסקים בפעילות הומניטרית, כארגוני טרור לכל דבר, גם אם אינם עוסקים בטרור; ההגדרה של "חבר בארגון טרור" כוללת גם אנשים שלא נטלו חלק פעיל כלשהו בפעילות הארגון. להרחבה
 העיצומים בשירות התעסוקה
דיון מיוחד על התמשכות העיצומים בשירות התעסוקה

ועדת המשנה של ו.העבודה לענייני תכנית 'מעגלי תעסוקה' של משרד הכלכלה יום שלישי 11.11.2014 | 

השביתה בשירות התעסוקה נמשכת זה השבוע השלישי, ללא מו"מ או פתרון נראה באופק. חששות העובדים מבוססים על תהליך ארוך-שנים של ייבוש שירות התעסוקה במטרה להפריטו, וזאת למרות הכישלון המהדהד של ניסיון ההפרטה הקודם ב'תכנית ויסקונסין'. בינתיים, מאות-אלפי דורשי-עבודה נפגעים בטווח הקצר מההשבתה, אך בעיקר מהקיצוץ המתמשך באמצעים ומשאבים המיועדים להשבה לשוק העבודה.


עמדת האגודה: שירות תעסוקה ממלכתי הוא שירות חיוני לפרט ולמדינה כאחד. הקיצוץ המתמשך בתקציבו של שירות התעסוקה פוגע בימתן שירותים מינימליים לדורשי העבודה: שלושה מתוך ארבעה דורשי עבודה לא מקבלים שירות כלשהו, אפילו לא "שיחת ייעוץ", ופחות מ-5% מכלל דורשי העבודה מקבלים שירותים המסייעים בפועל בכניסה לעולם העבודה. יש להשיב תקציב הולם לשירות התעסוקה ולאפשר לו לפעול באופן ההולם את שוק העבודה העכשווי והעתידי, כדי להבטיח את זכויות היסוד של דורשי העבודה, בהן הזכות לאופק תעסוקתי, לעבודה ולקיום בכבוד.
 
 


החמרת הענישה על העסקת מבקשי מקלט
הודעת ועדת הפנים והגנת הסביבה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט)(תיקון מס' 4)(איסור העסקה), התשע"ב-2012
מליאת הכנסת | החלת דין רציפות

עמדת האגודה: הצעת החוק מבקשת להחמיר את העונש על העסקת "מסתנן" ולהעמידו על חמש שנות מאסר. מאז שעברה הצעת החוק בקריאה ראשונה ביולי 2012 השתנה המצב העובדתי, והנחות שעמדו בבסיס הדיון בוועדה אינן רלבנטיות עוד. מאז גם הבהירו בית המשפט העליון ומבקר המדינה כי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו חל על מבקשי המקלט ועל מי שאינם בני הרחקה, והדגישו את החובה המוטלת על הממשלה להבטיח את זכויותיהם הבסיסיות, במיוחד בכל הנוגע לתעסוקה, לבריאות ולרווחה.

הצעת החוק שוועדת הפנים מבקשת לשוב ולקדם כעת חותרת תחת קביעות אלה, ובמקום לתקן את הטעון תיקון מבקשת לעגן את הפגיעות הקשות במדיניות הממשלה כלפי מבקשי המקלט ולהופכן קשות עוד יותר. במקום הצעת חוק זו, אנו קוראים לחברות ולחברי הכנסת לקדם יוזמות המעודדות את העסקתם של מבקשי המקלט על ידי מתן רישיונות עבודה וביטול כל ההיטלים הכרוכים בהעסקה. מדיניות שכזו תמלא אחר חלק ממחויבויותיה של ישראל, תשחרר אוכלוסיה זו מן הצורך להסתמך על מנגנונים קהילתיים, תפתח בפניה אפיקי תעסוקה מרוחקים מן המרכז (ובהם ענפים שבהם נדרשים עובדים וענפים שבהם מועסקים מהגרי עבודה המיובאים לישראל בעשרות אלפיהם), ותאפשר פיזור שיקטין את הנטל על האיזורים המוחלשים ממילא שבהם הם מצטופפים. להרחבה