האגודה לזכויות האזרח בישראל
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 16.05.2013
Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת, מהאגודה לזכויות האזרח on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? הירשמו כאן
עכשיו עדכון מהכנסת גם באנגלית
הרשמו כאן
 


התדרדרות במצב הקשישים בישראל
הצעה לדיון מהיר של ח"כ איציק שמולי - התדרדרות במצבם של הקשישים בישראל
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שני, 20.5.2013 | הצעה לדיון מהיר

עמדת האגודה: כך נראית המציאות של קשישים עניים בישראל: אין כסף לשלם על תרופות שנמצאות בסל הציבורי בגלל השתתפות עצמית; מיואשים וחולים ללא שיניים בפה כי התותבות וטיפולי השיניים אינם חלק מהסל הציבורי ועולים אלפי שקלים; כשצריך טיפול סיעודי, המדינה משפילה ומתעמרת בקשישים ובמשפחותיהם במבחני הכנסה חודרניים וסבוכים, מטרטרת אותם בין רשויות ואת חלקם זורקת החוצה לשוק הביטוח הפרטי ולחברות פרטיות המעסיקות כח עבודה זול של עובדים זרים. כיום, עם כינונה של ממשלה חדשה ותקציב חדש, בולטת בהיעדרה תכנית מקיפה לטיפול בבעיות הספציפיות לקשישים ודרכים להוציאם ממעגל העוני. בנוסף, הרפורמות והחקיקות החשובות שעמדו על שולחן הממשלה והכנסת הקודמת, ואשר מטרתן שיפור מצב הקשישים בישראל, ירדו מסדר היום של הממשלה הנוכחית.

אחד הכשלים החמורים בתחום הבריאות לקשישים היא היעדרה של הזכות לאשפוז
סיעודי - למרות שמדובר בצורך בריאותי חיוני, הזכות לאשפוז סיעודי לא הוסדרה מעולם כזכאות אשר מגיעה בדין לכל אדם הזקוק לכך, קרי, כחלק מן השירותים הניתנים חינם בסל הבריאות. כשל זה בתחום משרד הבריאות, ממשיך כשל בתחום משרד הרווחה וביטוח לאומי – מספר זעות של שעות סיעוד שקשיש יכול לקבל (עד כעשרים בשבוע) והפיצול הביורוקרטי של התחום הסיעודי למספר רשויות שונות. תיקון המצב מיסודו היה עיקרה של הרפורמה בסיעוד אותה קידם משרד הבריאות וסגן שר הבריאות בממשלה היוצאת. רפורמה זו הציעה פתרונות ברורים ונכונים - האחדת המבחנים והגורמים המטפלים תחת גג אחד (קופות החולים) וע"י כך צמצום הצורך של החולים הסיעודיים להתנהל באופן מכביד ולעיתים משפיל מול גורמים שונים, וכן יצירת תמריצים חיוביים ליתן הטיפול האופטימלי לכל חולה סיעודי; ביטול כל מבחני ההכנסה הכוללים את ילדי הקשיש, ותחת זאת קביעת הסדרי תשלום אוניברסליים ופרוגרסיביים; הרחבת הטיפול בבית ובאמצעות מרכזי יום בקהילה וע"י כך שמירה על כבוד האדם של כולם - אך כאמור, אינה נמצאת כעת על שולחן הממשלה. עוד על חשיבות הרפורמה בסיעוד

גם הכללתם של שירותי בריאות שן לקשישים בסל הבריאות – האוכלוסייה הנזקקת ביותר בישראל – נראית כיום רחוקה משהייתה, למרות כוונות ממשלתיות ועבודת מטה אינטנסיבית שנעשתה במשרד הבריאות. זאת, לאחר שהממשלה הנוכחית הודיעה על כוונתה להקפיא את הרחבת הזכאות לטיפולי שיניים לשנתוני הגיל 12-14 כחלק מהגזירות התקציביות. הכנסת טיפולי השיניים לילדים לסל הבריאות היתה שלב אחד בתכנית הכוללת, כשלב שני, הכנסת טיפולי השיניים לקשישים אל סל הבריאות. כ-60% מהזקנים בישראל סובלים מחוסר שיניים, עבורם היעדר השיניים אינו רק בעיה אסתטית, אלא מקור לבעיות בריאותיות, נפשיות וחברתיות. עוד על בריאות השן של קשישים

נושאים נוספים הנכללים בחוק ההסדרים, ומאיימים לדרדר את מצב הקשישים אף יותר: תשלום לחברות הסיעוד, ביטול ההנחה בארנונה בחוק ההסדרים לותיקים.
עוד על פעילות האגודה בתחום הזכות לבריאות
 

העלאת גיל הנישואין
החלת דין רציפות על הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון מס' 6)(העלאת גיל הנישואין המותר), התשע"ב 2012
ועדת השרים לענייני חקיקה| יום שני, 19.5.2013 | החלטה על עמדת ממשלה

עמדת האגודה:. עניינה של הצעת החוק הוא תיקון לחוק הנישואין כך שגיל הנישואין המינימאלי יעמוד על 18 שנים במקון 17. חוק גיל הנישואין, התש"י-1950 קבע שהגיל המינימאלי לנישואין יהיה 17 שנים. קביעה זו אינה עולה בקנה אחד עם הוראות האמנה בדבר זכויות הילד של האו"ם שמדינת ישראל חתומה עליה. על שולחנה של הכנסת מונחות מספר הצעות חוק דומות של חברי הכנסת: דב חנין, אורית זוארץ, חנין זועבי, זהבה גלאון ואח'.

ועד הפעולה לשוויון בענייני אישות בו חברה גם האגודה לזכויות האזרח הוקם בשנת 1995 כקואליציית ארגונים העוסקים בקידום זכויות אדם בכלל וזכויות נשים בפרט. אחד הנושאים בהם עוסק וועד הפעולה בשנים האחרונות, הינו נישואי בוסר, וזאת בשל ההשלכות הקשות שיש לנישואים כאלה על קטינים בכלל, וקטינות בפרט. נישואי בוסר כרוכים לרוב בפגיעה בריאותית, פיזית ונפשית, של קטינים ובעיקר קטינות, ופעמים אף בניצול: מקטינות נשואות נשללת פעמים רבות הזכות לחינוך, הריון ולידה בגילאים צעירים מסכן את בריאותן, החובות והאחריות הנובעים מקשר הנישואין פוגעים לעיתים בבריאותן הנפשית של הנערות ועוד.

אשר על כן, לקידום הצעת החוק חשיבות מאין כמותה. בראש ובראשונה נוכח המסר שיש בה לציבור הרחב כי נישואי קטינות הוא דבר פסול ולא רצוי, והשפעתה על מימדי תופעת נישואי קטינות בחברה. כמו כן תסייע החקיקה ביצירת הרמוניה חקיקתית פנימית ובמילוי חובותיה של מדינת ישראל על-פי האמנה הבינלאומית לזכויות הילד. החקיקה עברה בקריאה ראשונה בכנסת ה-18, ועתה קוראים הארגונים לוועדת השרים להחיל עליה רציפות ולהמשיך בקידומה. להרחבה


איסור על הוצאה מישראל של כספי פליטים ומבקשי מקלט
הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (איסור הוצאה מישראל של כספי מסתנן – הוראת שעה), התשע"ב-2012
ועדת הפנים | יום שני, 20.5.2013 | הכנה לקריאה שנייה\שלישית

עמדת האגודה:  דיון בוועדת הפנים להכנת נוסח לקריאה שנייה\שלישית של הצעת החוק. ההצעה מבקשת לקבוע מגבלות חמורות ביותר על אופן השימוש בכסף וברכוש שמבקשי מקלט צברו ביושר בישראל. האגודה לזכויות האזרח ומוקד סיוע לעובדים זרים פנו אל חברי הכנסת בבקשה לא להחיל דין רציפות על הצעת החוק, מאחר והיא גזירה שהציבור אינו יכול לעמוד בה; היא פוגעת בזכויות יסוד; היא תוביל להחמרה במצבם של הפליטים ומבקשי המקלט; היא תשמש כר פורה לפעילות עבריינית; היא תאדיר את כוחם של סוחרי האדם בסיני שקשריהם עם ארגוני טרור נחקרים בימים אלו; היא עלולה לגרום לניצולם של מבקשי המקלט ולהתאכזרות קשה כלפיהם וכלפי בני משפחותיהם; והיא תהפוך את ישראל למי שגונבת את כספיהם ורכושם של מבקשי מקלט ופליטים. להרחבה
 

החזקת נשק על ידי מאבטחים מחוץ לשעות העבודה
מדיניות מתן נשק למאבטחים
ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני, 20.05.2013 |  דיון

עמדת האגודה: נושא המקודם ע"י קואליציה של ארגוני נשים וזכויות אדם : האקדח על שולחן המטבח (וביניהם האגודה לזכויות האזרח). מטרתנו להביא להפסקת נשיאת נשק של חברות אבטחה למרחב הביתי של המאבטחים בשל העובדה שהדבר מביא להגברת האלימות נגד נשים, ובכלל. הקואליציה הוקמה בתגובה לתופעה מתמשכת של רצח נשים בנשק שנושאים בני זוגן העובדים בתעשיית האבטחה.
סעיף 10ג לחוק כלי הירייה תש"ט – 1949 קובע כי תעודת הרשאה לנשיאת נשק שהוצאה על ידי חברת שמירה לשומר תוגבל לאזור שבו מועסק השומר. דהיינו, השומר אינו מורשה על פי החוק לשאת עימו את הנשק מחוץ לאזור העסקתו בסיום המשמרת. בנוסף קבע האגף לרישוי כלי ירייה כי: "הנשק יימסר לצורך תפקיד בלבד, הנשק יימסר בתחילתה של המשמרת ויילקח בסיומה". למרות הוראתו הברורה של החוק, הוא אינו מיושם בפועל.
הנתונים מלמדים כי קיימת תופעה מתמשכת של מקרי רצח המבוצעים על ידי מאבטחים, בנשק שקיבלו ממקום עבודתם, לאחר שעות העבודה. את מקרי הרצח הללו, או את רובם, ניתן למנוע אילו חברות האבטחה היו מחויבות לפעול כמצוות החוק, ללא סיכומים צדדיים והקלות, העולות בחיי אדם. להרחבה