Copy
 
25.8.2016

 

 
חברות וחברים יקרים,

כולנו מכירים את זה: אנחנו צריכים תור דחוף לרופא מומחה בקופה או בבית חולים, מתקשרים להזמין ונחרדים לגלות שהתור הפנוי הקרוב הוא רק בעוד חודשים ארוכים. במרכז עוד יש סיכוי לקבל תור בזמן סביר, אבל אם אנחנו תושבי הפריפריה, מצבנו רע הרבה יותר: בצפון ובדרום יש באופן משמעותי פחות רופאים מומחים, פחות אחיות ופחות מיטות אשפוז, וזמני ההמתנה לטיפולים ולניתוחים גבוהים בעשרות אחוזים מאשר במרכז.
 
בצפון ובדרום תוחלת החיים הממוצעת קצרה יותר מאשר במרכז. תמותת התינוקות בדרום גבוהה פי שניים מאשר במרכז. בצפון יש יותר חולים בסכרת וסיכון גבוה יותר לחלות בסרטן. מצבן של החברה הערבית ושל האוכלוסייה יוצאת אתיופיה באזורים אלה רע במיוחד; מצב הבריאות של האוכלוסייה הבדווית בנגב הוא בין הגרועים במדינת ישראל. זה לא אקדמי וזה לא רק עניין של נתונים בטבלאות אקסל – זה עניין של חיים ומוות.

משרד הבריאות עמד על הפערים החמורים האלה בדוח שפרסם בשנה שעברה. ועדת אפק וועדת גרוטו בחנו את שירותי הבריאות בצפון ובדרום והגישו המלצות לצמצום הפערים. אז דוחות יש, המלצות יש, אבל תקציב אין.
 
לקראת הדיונים על תקציב 2018-2017 פנינו ביחד עם ארגוני פורום בריאות צפון אל הממשלה, ודרשנו לנקוט שורה של לצעדים לסגירת הפערים: לתקצב את המלצות הוועדות, להשוות את תקני כוח האדם ואת מספר מיטות האשפוז בין הפריפריה למרכז, לפתח תוכנית רחבה וכוללת לשיפור הבריאות באוכלוסיה הערבית, ועוד ועוד. הדגשנו שאם הטיפול בסוגיות אלה לא יכלל בתקציב הקרוב, הוא יידחה לזמן רב. אבל שוב הממשלה פספסה את ההזדמנות ולא כללה בתקציב את הצעדים הדרושים.
 
אנחנו לא מוותרים! נמשיך להיאבק על הזכות של כולנו לקבל שירותי בריאות איכותיים ונגישים בזמן סביר – כי חיי אדם לא יכולים להיות שווים פחות בפריפריה.

שלכם,

 
שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח


בפורום בריאות צפון חברים: אגודת הגליל – האגודה הערבית הארצית למחקר ושירותי בריאות | האגודה ×œ×–כויות האזרח | הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל | טנא בריאות | פורום בריאות דרום | רופאים לזכויות אדם | שתיל, הקרן החדשה לישראל
 
                                 
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2016 ACRIHebrew