Copy
 
21.1.2016

 
חברות יקרות, חברים יקרים,

כולנו זקוקים בימים אלה לחדשות טובות, ואני שמחה שאני יכולה להביא לכם כאלה ביחס ל"חוק המישוש". הקמפיין שעשינו, שכלל סרטון הומוריסטי שהדגים את השרירותיות בחוק ומאות מכתבים שרבים מכם שלחו לחברות ולחברי ועדת החוקה, יחד עם העבודה שלנו בכנסת, הצליחו להשפיע באופן מהותי על הנוסח הסופי של החוק.

ההישג החשוב ביותר הוא שלא תינתן לשוטרים סמכות לבצע חיפושים גופניים על אנשים גם כשאין חשד קונקרטי נגדם. הנוסח הסופי של חוק המישוש קובע הסדר מהודק יותר, ומסמיך את השוטרים לחפש נשק על גופו של אדם רק כשקיים חשד סביר שהוא עומד לבצע עבֵרת אלימות. יחד עם זאת, למרות ששיקול הדעת שנותר למשטרה הוא צר יחסית, אנו עדיין חוששים כי בשטח יימשכו הפרופיילינג והיחס המפלה של המשטרה כלפי יוצאי אתיופיה, ערבים ומזרחים. הקמפיין שניהלנו תרם להגברת המודעות הציבורית לתופעה, ואנו מקווים שהביקורת הציבורית תימשך ותביא לתוצאות בשטח. גם יו"ר ועדת החוקה הבטיח להמשיך ולדון בנושא. אנו כמובן נמשיך לפעול כדי להיאבק בתופעה.

הפעילות סביב "חוק המישוש" היא רק דוגמה לעבודה הרבה שאנו עושים בכנסת, במטרה שזכויות האדם יקבלו בדיוני החקיקה את המשקל הראוי להן מול שיקולים ואינטרסים אחרים, חשובים וראויים ככל שיהיו. קשה להפריז בהשלכות שיש לחוקים על זכויות האדם, ולכן אנו משקיעים בהליך החקיקה משאבים רבים: אנו עוקבים אחר הצעות חוק שמובאות בפני הכנסת, מנהלים מחקר ומגישים ניירות עמדה, נפגשים עם חברות וחברי הכנסת, משתתפים בישיבות הוועדות ויוזמים דיונים בוועדות ובמליאה.

העבודה על "חוק המישוש" היא גם דוגמה לשילוב של כלים ואסטרטגיות ולשיתוף פעולה מוצלח עם ארגונים עמיתים – ארגוני עולים, ארגוני נשים, ארגונים לשינוי חברתי כמו "אנו" ועוד, שהיו מודאגים כמונו מההשלכות שעלולות להיות להצעת החוק. את העבודה המשפטית והעבודה בכנסת ליווינו בפעילות ציבורית אינטנסיבית כדי להגביר את העניין הציבורי סביב הנושא: הודעות לעיתונות, הופעות בתקשורת, סרטון ההסברה שהופץ ברשתות החברתיות וקמפיין המיילים שבו השתתפתם. כל אלה עוררו לחץ ציבורי ופעילות פרלמנטרית נגד העברת החוק במתכונתו המקורית.

מדי שנה מעורבים נשות ואנשי צוות האגודה בכ-30 הליכי חקיקה, ומשתתפים בכ-100 דיונים בכנסת. אתם מוזמנות ומוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה של "לקט הכנסת" השבועי שלנו ולהישאר מעודכנים. 

שלכם,
 

שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח

 
Share
Tweet
Forward
                           
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2016 ACRIHebrew