האגודה לזכויות האזרח בישראל
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת לשבוע הקרוב

חמישי, 09.02.2012
Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת, מהאגודה לזכויות האזרח on Facebook share on Twitter


 
העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? הירשמו כאן

 


הרפורמה בתכנון ובבניה - פרסום הנוסח הסופי להצבעה

עמדת האגודה: בתחילת השבוע צפוי להתפרסם הנוסח הסופי של פרק התכנון ברפורמה. אין הבדל מהותי בין נוסח זה לנוסח הראשוני שהממשלה הציגה. האגודה לזכויות האזרח כחלק מהמטה לתכנון אחראי מתריעה שהרפורמה בלתי חברתית ובלתי סביבתית, ואינה מגנה באופן מספק על האינטרס הציבור הרחב. המטה לתכנון אחראי מוטרד מאד מהנוסח המתגבש של הצעת החוק, שיוצרת חוק תכנון ובניה חדש לישראל, ומההשלכות מרחיקות הלכת שיהיו להצעת חוק זו על החברה והסביבה בישראל.
להרחבה על הצעת החוק
להערות המטה לתכנון אחראי
שיוויון בבריאות - תכניות לצמצום פערים
במסגרת יום המרכז לשלטון מקומי בכנסת: פעילות הרשויות המקומיות לצמצום הפערים בבריאות
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שני, 13.2.2012 | 10:30| דיון

עמדת האגודה: האגודה, כחלק מהמטה הציבורי לשיוויון בבריאות, פועלת מזה שנים לקידום השיוויון בבריאות, צמצום הפערים וחיזוק מערכת הבריאות הציבורית.
אחת הדרישות המרכזיות של המטה היא צמצום הפערים בין מרכז לפריפריה ובין רשויות חזקות לרשויות חלשות.
בין הפעולות שמקדם הפורום :
  • הקמת מוקדי לילה ביישובי פריפריה וחדרי מיון קדמיים: ביישובים הרחוקים מבתי חולים נזקקים חולים למוקד רפואי הפועל בלילה,  ולו כדי להחליט אם לנסוע למיון הרחוק או להזמין אמבולנס – שניהם עלולים לעלות כסף רב. מוקדים כאלה עדיין לא קיימים ברוב יישובי הפריפריה וחסרונם מורגש בקרב אוכלוסיה חולה וקשישה שאין לה רכב פרטי. בדימונה קם מרכז בזכות תרומה של נדבן.
  • הבאת כח אדם מקצועי לפריפריה: קבוצת ב"ש – שוויון בבריאות היא קבוצת נשים תושבות באר-שבע והאזור הפועלות בליווי ותמיכה של עמותת רופאים לזכויות אדם. הקבוצה הקימה פורום פעילים ותושבים בדרום שמטרתו לקדם הבאת כוח אדם רפואי מקצועי לדרום ושימורו.
  • פרישת מכשור רפואי באופן שוויוני בפריפריה: פעילות של קבוצת ב"ש – שוויון בבריאות יחד עם רופאים לזכויות אדם הביאה בסופו של דבר להתחייבות של משרד הבריאות לפרוש מכשירי הדמיה (MRI ואחרים) בפריפריה. המאבק עדיין מתנהל כדי להבטיח את מימוש ההתחייבות.
  • מרפאות ושירותי רפואה בישובים הערבים-בדואים הלא מוכרים בנגב: הזכות לבריאות היא אחת משורה של זכויות חברתיות המופרות בכפרים הלא מוכרים בנגב, בשל אי-ההכרהבכפרים והאפליה כלפי תושביהם. מספר ארגונים מנסים מזה שנים לשנות את המצב, ובהם רופאים לזכויות אדם ויסמין אל-נגב –  ארגון של נשות מקצוע ערביות-בדואיות הפועל כדי לקדם זמינות שירותי בריאות והתאמתם לציבור הערבי-בדואי בנגב.
  • קידום מחויבות הרשויות המקומיות לבריאות הציבור: רשת ערים בריאות, הזרוע של מרכז השלטון המקומי, פועלת ברמה המוניציפאלית לקידום בריאות. לרשת השפעה רבה על המחויבות שלוקחות רשויות מקומיות בתחום הבריאות. להרחבההעסקת חברות גבייה פרטיות ברשויות המקומיות
פניות ציבור בנוגע לתשלומי חובות על ידי חברות הגביה
הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
| יום שני, 13.2.2012 | 11:00
| דיון

עמדת האגודה:  מזה שנים רבות שסמכויות גביית החובות הנתונות לרשויות המקומיות בחוק, הופרטו לידי חברות פרטיות הפועלות למטרות רווח וזאת ללא כל הסדרה בחוק. סמכויות אלה כוללות שימוש במגוון רחב של אמצעים פוגעניים לצורך גביית חובות, בין היתר, כניסה לבתי חייבים ואף שימוש בכוח לצורך פריצה לבתים ועיקול רכוש מחייבים. לחברות הפרטיות תמריץ כלכלי גבוה לגבות חובות, וכפי שפורסם בתקשורת, הן עושות לעיתים שימוש בשיטות גבייה המזכירות ארגוני פשיעה – באמצעות איומים וסחיטה כלפי חייבים.
בנוסף, חברות הגביה הפרטיות משלשלות לכיסן אחוז ניכר מהחובות הנגבים מהתושבים, ובכך גורפות כספים שאמורים היו לשרת את הרשות בהשקעה בחזרה בתושבים.
לעמדת האגודה השימוש שהרשויות המקומיות עושות בחברות גבייה פרטיות, הוא למעשה הפרטה אסורה של סמכויות שלטוניות הפוגעת בזכויות אדם בסיסיות.
להלן בתקציר הפגמים הקיימים כיום בשימוש שעושות הרשויות המקומיות בחברות גבייה פרטיות:
  • הפרטה אסורה של סמכויות שלטוניות: הפעלת סמכויות הגבייה כרוכה באופן שיגרתי בנקיטה באמצעים כוחניים ופגיעה בזכויות מוגנות ובניהן הזכות לקניין, הזכות לפרטיות והזכות לכבוד. הפגיעה בזכויות אלה אינה לגיטימית כשהיא מבוצעת על ידי חברות פרטיות הפועלות להגדלת רווחיהן, וקיים חשש ממשי לניצול לרעה של הסמכויות ולהפעלתן באופן שרירותי ולצורך קידום מטרות זרות.
  •  התפרקות הרשות המקומית משיקול דעת מהותי: חברות הגבייה מחליטות פעמים רבות בעצמן בדבר פריסת חובות ומקבלות החלטות מהותיות הנוגעות לחובות התושבים.
  •  תמריץ מוגבר לביצוע פעולות גבייה לצורך גריפת רווחים: רווחי החברה ושכר הגובים נקבעים כעמלה מתוך הכספים שגובים והוצאות הליכי הגבייה.
  •  גריפת רווחים לכיסי החברות הפרטיות על חשבון התושבים.
  •  תעריפים גבוהים ובלתי אחידים של הוצאות הגביה.להרחבה
ציון הכנסת את היום הבינלאומי למאבק בעוני
יום שלישי, 14.2.2012

עמדת האגודה: היום הבינלאומי למיגור העוני הוא יום בו מציין האו"ם את מחוייבותו למאבק ברעב, עוני ומחסור ברחבי העולם. יום העוני מצוין בכל שנה ב-17 באוקטובר באירועים ברחבי העולם וגם בישראל. השנה, נדחה ציון היום בכנסת ל-14 בפברואר.
כמידי שנה הפורום למאבק בעוני מארגן את "היום הבינלאומי למאבק בעוני" בכנסת. הפורום הוקם ביוזמתו של פרופ' יונה רוזנפלד, חתן פרס ישראל לעבודה סוציאלית, ובשותפות עם ארגונים, מוסדות ואנשים החיים בעוני, ומטרתו להעלות את המודעות למדיניות הממשלה בנושא צמצום העוני בישראל ולהביא לאימוץ תוכנית ממשלתית רב שנתית להפחתת העוני. הפורום פועל לאורך כל השנה ומפיק את היום הבינלאומי למאבק בעוני בכנסת. יום זה זכה בהכרה רשמית ומצוין מידי שנה בכנסת ישראל. במהלך היום מתקיימים דיונים מיוחדים במטרה לדון ולקדם מדיניות שתביא לצמצום התופעה. מטרתו הייחודית של היום היא לאפשר דו-שיח בין מקבלי ההחלטות ואנשים החיים בעוני. 
שותפי הפורום: האגודה לזכויות האזרח בישראל, הארגון לזכויות הדיור, המרכז הישראלי לקידום צדק חברתי, עיריית ירושלים- אגף הרווחה, עמותת סינגור קהילתי, עתידנו, רבנים למען זכויות אדם, שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני, שתיל, פעילים ופעילות מקהילות החיות בעוני.

האירועים בכנסת לציון יום העוני :

שכר מחיה הוגן
ועדת הכספים | יום שלישי, 14.2.2012 | 09:15 | דיון לציון יום המאבק בעוני

תקצוב הולם של שירות התעסוקה
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שלישי, 14.2.2012 | 11:00 | דיון לציון יום המאבק בעוני
להרחבה

תעסוקת נשים בגיל הביניים
הוועדה לקידום מעמד האישה
| יום שלישי, 14.2.2012 | 13:30
| דיון לציון יום המאבק בעוני

כנס לציון יום המאבק בעוני
לקראת תכנית לאומית למאבק בעוני: רב-שיח בין תושבים החיים בעוני, מקבלי החלטות וארגונים חברתיים
יום שלישי, 14.2.2012 | 14:00 | להזמנה ותכנית הכנס
בכנס תוכרז הקמת השדולה למאבק בעוני שבראשיה: ח"כ דניאל בן-סימון, ח"כ זבולות אורלב, ח"כ מוחמד ברכה, ח"כ שלמה מולה.

זכויות נשים - הטלת אחריות פלילית על לקוחות "תעשיית" המין והזנות
הצעת חוק איסור צריכת זנות וטיפול בקהילה (תיקוני חקיקה), התש"ע–2010
ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון, 12.2.2012 | הצבעה
הוועדה לקידום מעמד האישה | יום רביעי, 15.2.2012 | 09:30| דיון

עמדת האגודה: ביום 12 בפברואר 2012 תעלה ח"כ אורית זוארץ לוועדת השרים לענייני חקיקה את הצעת חוק הפללת הלקוח, וביום רביעי ייתקיים דיון בנושא בוועדה. האגודה כחלק מקואליצייה הכוללת את מטה המאבק לסחר בבני אדם, עמותת עצו"ם וארגונים ואנשים נוספים, פועלים לקידום החקיקה. הצעת החוק מציעה לאסור צריכת זנות בישראל. הצעה זו מביסודה,וססת על התפיסה כי הזנות הינה תופעה שלילית מ היוצרת פגיעה בוטה בכבוד האישה וחירותה, בשוויון זכויותיהן של נשים בחברה, ובזכותה של האישה על גופה. על מנת להיאבק בזנות ובסחר בנשים, לא די במאבקן של רשויות האכיפה בסרסורים ובסוחרים, כי אם יש להקטין את הביקוש לזנות, ולפעול נגד החוליה בשרשרת הזנות שהייתה עד היום סמויה מן העין – צרכן הזנות.

הצעת החוק מקובעת שכל לקוח יחשב עבריין הצפוי לעונש של עד שישה חודשי מאסר.עם זאת, מתוך אמונה כי חינוך הינו הדרך היעילה והנכונה ביותר להתמודד עם תופעת הזנות, מוצע להקים תוכנית הדרכה ללקוחות, אליה ישלחו אנשים שנעצרו לראשונה בגין עבירה זו. התכנית תכלול תכנים שונים מתחום בריאות הציבור, החוק והמשפט, וכן הרצאות של נשים שעסקו בעברן בזנות ושל גורמים נוספים. התוכנית תופעל בידי ארגונים לא ממשלתיים בשיתוף משרד הרווחה.  תוכנית מעין זו קיימת במספר מדינות בעולם, כגון קנדה וסן-פרנסיסקו. לא יוגש כתב אישום בגין צריכת שירותי מין בתשלום כנגד אלו אשר סיימו את התוכנית במלואה ועמדו בדרישותיה. לקוחות שיעצרו פעם נוספת בגין עבירה זו לא יוכלו לקחת שוב חלק בתוכנית ויהיו צפויים לעונש אחר.