Copy
 
28.1.2016

 
חברות יקרות, חברים יקרים,

מה המשמעות של חיים בשטח מחיה של 3 מ"ר?

השבוע קיבלנו צו על תנאי בעתירה שהגשנו יחד עם ארגונים עמיתים בעניין הצפיפות הקשה בבתי הסוהר. בית המשפט חייב את המדינה לנמק מדוע לא תגבש תוכנית, שתבטיח לאסירים ולעצורים שטח מחיה הולם בתא הכלא בתוך זמן סביר. מטעם האגודה מייצגת בעתירה עו"ד אן סוצ'יו.

קצת נתונים: במדינות דמוקרטיות, הסטנדרט המקובל לשטח מחיה לאסיר הוא 8.8 מ"ר בממוצע. על פי העמדה המקצועית של שירות בתי הסוהר, שטח מחיה הולם צריך לעמוד על כ-6 מ"ר לאסיר. הרף המינימלי שנקבע במשפט הבינלאומי הוא 4-3 מ"ר לאסיר. ומה המצב בארץ? שטח המחיה הממוצע עומד על 3 מ"ר, ומרבית האסירים והעצורים בישראל מוחזקים בשטח נמוך מ-3 מ"ר לאדם – כולל שטח המיטה, הארונות, השירותים והמקלחת. כלומר לא רק שאנחנו רחוקים מאוד מהמדינות המתקדמות, אלא נמוכים אפילו מהרף המינימלי הנדרש כדי להימנע מ"ענישה אכזרית ובלתי אנושית" בהתאם לאמנה נגד עינויים, שעליה חתומה גם ישראל.

מה המשמעות של חיים בשטח מחיה של 3 מ"ר? המשמעות היא שבמקרים רבים האסירים נאלצים לקיים את את כל שגרת היום במיטותיהם, ואפילו לאכול במיטה. אין להם כמעט אפשרות להתהלך בתא, ואין אפשרות למספר אסירים לעמוד בו זמנית בחלל המצומצם שנותר בתא, שלא לומר לפרוש את ידיהם לצדדים. אפשר רק לדמיין את הדוחק, המחנק, הלחץ והעצבים בתאים האלה, שברובם יש מעל 5 מיטות, ואת ההשלכות הבריאותיות והנפשיות על האסירים. ואכן, מחקרים מראים שלצפיפות יש השפעה רעה על האלימות בין האסירים ועל יכולתם להשתקם. המצב הקשה ידוע לרשויות המדינה כבר עשרות שנים, ולמרות זאת ×‘עשור האחרון כמעט שלא נעשו צעדים משמעותיים לשיפור המצב, ואין כמעט שינוי בשטח המחיה המוקצה לאסירים בעשרים השנים האחרונות.

בית המשפט העליון קבע כבר מזמן ש"זכויות האדם אינן נעצרות בשערי הכלא". אדם שעבר על החוק משלם את חובו לחברה באמצעות המאסר, שפוגע אנושות בזכותו לחירות ובאוטונומיה שלו. אולם עדיין שמורות לו זכויות בסיסיות שאין לפגוע בהן, ובראשן הזכות לכבוד ולשמירה על צלם האנוש שלו. לפני כעשור קיבל בג"×¥ עתירה שהגשנו יחד עם רופאים לזכויות אדם, וחייב את המדינה להפסיק את ההשפלה שבהלנת אסירים על הרצפה, ולספק מיטה לכל אסיר. אני מקווה שגם הפעם נצליח להבטיח לאסירים ולעצורים בישראל את התנאים המינימליים שישמרו על כבודם, וגם על כבודנו. 


שלכם,
 

שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח

 
Share
Tweet
Forward
                           
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2016 ACRIHebrew