כל המידע על זכויות האדם שלנו בכנסת בשבוע הקרוב
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 19.12.2013
Like זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה

 

 

איסור על אסירים ביטחוניים ללמוד באוניברסיטה הפתוחה 

לימודים אקדמאיים של אסירים בטחוניים

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני, 23.12.2013 | דיון

 
עמדת האגודה: החל מיוני 2011 בוטלה באופן גורף זכותם של אסירים המסווגים כביטחוניים ללמוד באוניברסיטה הפתוחה - האפשרות היחידה שהייתה פתוחה בפניהם במשך שנים רבות ללמוד במסגרת הכלא. האיסור, ופסק הדין שניתן בערעור שהוגש בנושא, סותרים באופן חריף את ההלכה הפסוקה ארוכת השנים האוסרת על הבחנה שרירותית בין אסירים ביטחוניים לפליליים, ועל הרעת תנאיו של אסיר אך ורק בשל סיווגו כביטחוני – גם ללא כל נימוק ביטחוני מבוסס ורלוונטי. איסור זה פוגע בעיקרון הבסיסי בהלכות הנוגעות לאסירים, ולפיו זכויות האדם אינן נעצרות בשערי בית הסוהר, והפגיעה בזכויותיו של אסיר מותרת אך ורק אם הדבר נחוץ לצורך שמירה על הסדר הציבורי או הביטחון בכלא.
ביוני 2014 צפוי להתקיים בבית המשפט העליון דיון נוסף בפסק הדין שאישר את האיסור, בעקבות בקשה שהגישו האגודה לזכויות האזרח, עדאלה והקליניקה לזכויות ושיקום אסירים באוניברסיטת חיפה. להרחבה
 


תוכנית פראוור-בגין 

הצעת חוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב, התשע"ג-2013 – פרק ג'

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני, 23.12.2013 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

 
עמדת האגודה: מטרתה המוצהרת של הצעת החוק היא הסדרת ההתיישבות הבדווית בנגב, אך משמעותה היא המשך המדיניות המפלה שמתעלמת מהמציאות בשטח, מזכויותיהם של האזרחים הבדווים ומזיקתם ההיסטורית לקרקע, וכפיית פתרון והסדר חד-צדדיים. בפועל, היא תוביל לנישול הבדווים ולעקירה של עשרות אלפים מאדמתם. להרחבה

השבוע ימשיך הדיון בוועדה על סעיפים 24-11 להצעת החוק, המסדירים את מעמדם של שני גופים מינהליים ייעודיים חדשים: ועדת תמורות וועדה מייעצת לעניין מינוי יו"ר ועדת התמורות. ועדת התמורות תכריע בגורלן של תביעות בעלות על קרקעות על כל היבטיהן: מיקום הקרקעות, סוגי הקרקעות, האם יינתן פיצוי בכסף או בקרקע, ועוד. גם כאן, כמו במקרים אחרים הנוגעים לאזרחים הבדווים בנגב, מוצע מנגנון ייחודי, שבידיו סמכויות נרחבות, שיפעל ללא ייצוג ממשי לאוכלוסייה הבדווית וללא שיתוף הציבור. לעמדתנו, תחת הקמתו של מנגנון כזה, שהוא חד-צדדי ופוגעני, ראוי לקיים הליך הידברות ממשי עם תובעי הבעלות (למשל באמצעות גישור), שיביא להסדרה מוסכמת וראויה של הסוגיה. להרחבה
 


תיירות מרפא 

תיירות רפואית בבתי החולים - בעקבות ממצאי התחקיר של התוכנית "עובדה"

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום שני, 23.12.2013 | דיון 

 
עמדת האגודה: בתוכנית "עובדה" נחשף כי שלושה מהרופאים הבכירים בבית החולים איכילוב גובים תשלומים לא חוקיים ממטופלים לא ישראלים, המגיעים לארץ לשם קבלת טיפול רפואי ("תיירות מרפא"). תחום תיירות המרפא דומה באופן שבו הוא מופעל להכנסת שר"פ לבתי החולים: מתן טיפול טוב יותר למטופלים מסוימים תמורת תשלום, בתוך בית החולים הציבורי ועל חשבון המטופלים הישראלים, שמאבדים זמינות של מומחים ושל תשתיות לטובת התיירים.

רק הפרדה מוחלטת בין רפואה ציבורית לפרטית תסייע למנוע מקרים דומים בעתיד. בתוכנית לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית שהעבירו האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם לוועדת גרמן הצגנו כיצד אפשר לבצע הפרדה כזו, תוך הבטחת תשלום הולם לרופאים שיתחייבו לעבוד אך ורק בתוך המערכת הציבורית. להרחבה: נייר העמדה שהוגש לוועדת גרמן
 

 

הפחתת האגרות בבקשות חופש מידע

תקנות חופש המידע (אגרות) (תיקון), התשע"ד-2013

ועדת חוקה, חוק ומשפט | יום רביעי, 25.12.2013 | אישור התקנות

 
עמדת האגודה: האגודה מברכת על התקנות, שיזמה שרת המשפטים, ושמטרתן להוזיל את העלות של הגשת בקשת חופש מידע: כך, בין היתר, "אגרת בקשה", שאותה יש לשלם עם הגשת הבקשה, תעמוד על 20 ₪ במקום 100 ₪ היום; "אגרת טיפול", שמשולמת על כל שעת עבודה שנדרשת כדי לאתר את המידע המבוקש, תופחת מ-54 ₪ ל-30 ₪. עמותות שפועלות למטרה ציבורית יהיו פטורות מ"אגרת בקשה" ומ"אגרת טיפול" עבור 7 שעות העבודה הראשונות. חידוש חשוב נוסף קובע, שרשות שלא תטפל בבקשת חופש מידע בהתאם ללוח הזמנים שנקצב לשם כך בחוק, לא תוכל לגבות אגרת טיפול ואגרת הפקה מהמבקש. הפחתת האגרות עשויה לאפשר יתר מעורבות והשתתפות של הציבור בחיים הציבוריים והפוליטיים.