Copy
 
10.3.2016

 
חברות וחברים יקרים,

כמי שגדלה בפריפריה, בשיכון של מהגרים, אני מכירה את המתחים בין הקבוצות התרבותיות השונות. העוינות והחשדות כלפי מי שנתפס כשונה באים לידי ביטוי גם במרחבי המגורים. יהודים וערבים כמעט ולא חולקים אזורי מגורים משותפים, וההפרדה בולטת באזורים שונים במדינה גם גם בין דתיים לחילונים, בין אשכנזים למזרחים, בין עולים לוותיקים ובין עשירים לעניים. מצב ×–×” אינו רק בחירתם של התושבים, אלא הוא גם תוצר של מדיניות שיטתית.  

האגודה לזכויות האזרח פועלת בנחישות מאז היווסדה להבטיח ×›×™ גם בחברה שסועה ומקוטבת לכל אדם תהיה זכות לבחור את מקום מגוריו בחופשיות, לא להיחשף לאפליה וליהנות משוויון מוחלט בנגישות לדיור. ×‘שנת 2009, על רקע מקרה של חברה ששיווקה דירות בפרויקט מגורים ביפו ליהודים בלבד, התחלנו לפעול לכך שרשות מקרקעי ישראל לא תשווק קרקע ליזמי נדל"ן מפלים. רק לאחר שפנינו לבית המשפט העליון השתכנעה המדינה להוסיף סעיף מפורש במכרז, האוסר על אפליה בשיווק יחידות הדיור, ומאז 2010 בכל מכרזי הבנייה הרוויה שמפרסמת רשות מקרקעי ישראל נכלל סעיף איסור אפליה ושתי סנקציות: ביטול המכרז או קנס בשיעור של 15% משווי התמורה ששילם היזם המפלה.

השבוע קבענו תקדים חשוב: בפעם הראשונה החליטה רשות מקרקעי ישראל להטיל קנס על חברת בנייה בשל שיווק מפלה. מדובר בהחלטה נגד חברת "באמונה", המשווקת פרויקט בעיר קריית גת לדתיים לאומיים בלבד, על קרקע לבנייה שיועדה לשרת את כלל הציבור. בחנוכה פירסמה החברה סרטון שיווקי שבו מוצגות דמויות של מזרחים באופן סטריאוטיפי וגזעני, כשהמסר הוא שלא יהיו בפרויקט שכנים "כאלה". האגודה, באמצעות עו"ד גיל גן מור הגישה עתירה נגד רשות מקרקעי ישראל כדי לחייבה להפעיל את הסנקציות נגד החברה, הן בשל השיווק לדתיים בלבד והן בשל הסרטון המפלה.

רשות מקרקעי ישראל ×”×’×™×¢×” למסקנה ×›×™ הסרטון כולל מאפיינים מפלים ועלול להשפיע על רוכשים פוטנציאליים, ולכן הטילה על החברה קנס מכובד בשיעור של 323,000 ש"×—. לגבי השיווק לדתיים-לאומיים בלבד, הנושא מונח על שולחנו של  ×”יועץ המשפטי לממשלה, ואנו נמשיך להיאבק על כך.

אני שמחה שרשות מקרקעי ישראל הטילה את הקנס גם בלי שבית המשפט חייב אותה, ומקווה שצעד זה יגביר את ההרתעה כלפי יזמים ששוקלים להפלות. המסר פה הוא החשוב: שיווק מפלה הוא פסול, הדרה של אנשים בשל השתייכותם הקבוצתית היא לא חוקית.

שלכם,
 

שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכלית האגודה לזכויות האזרח

 
Share
Tweet
Forward
                           
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2016 ACRIHebrew