Copy
 
17.3.2016

 
חברות וחברים יקרים,

בשנים האחרונות חברה האגודה לזכויות האזרח ב INCLO-(International Network of Civil Liberties Organizations) - רשת בינלאומית של 11 ארגוני זכויות אדם מובילים ממדינות שונות. מרתק ומחזק לבחון ביחד עם עמיתינו מרחבי העולם – ממצרים, מקניה, מארה"ב, מהודו, מארגנטינה, מהונגריה, ועוד – כיצד מתמודדים הארגונים עם האתגרים המגוונים של השמירה וההגנה על זכויות האדם במציאויות שונות, שלפעמים, באופן מפתיע, הן גם דומות מאוד.
 
אחד האיומים על זכויות אדם שמטריד את כלל הארגונים היא הזליגה של פרקטיקות צבאיות לפיזור הפגנות אזרחיות על ידי המשטרה. כך למשל מופנים כיום כדורי גומי, גז מדמיע, רימוני הלם, זרנוקי מים ועוד, נגד אזרחים המבקשים לממש את זכותם להפגין ולמחות. כך היה בהפגנות בפרגוסון שבארצות הברית, בהפגנות בכיכר תחריר שבמצרים ובהפגנות נגד המשטר בטורקיה. התנהלות דומה, אם גם בעוצמה נמוכה יותר, ראינו גם בארץ, למשל בהפגנות נגד תוכנית פראוור ובהפגנות של הקהילה האתיופית בשנה שעברה.
 
מלבד הפגיעה בזכות להפגין, השימוש הבלתי אחראי באמצעים לפיזור הפגנות, המכונים באופן מטעה גם "נשק אל-הרג" או "נשק לא-קטלני", הביא לאינספור פציעות קשות ואף להרג מפגינים ברחבי העולם. למרות ההשלכות הקשות, הידע המקצועי על הסכנות הטמונות באמצעים הללו מצומצם. מדי שנה יוצאים לשוק ומוכנסים לשימוש סוגים חדשים של אמצעים בעלי פוטנציאל קטלני – ללא בקרה, פיקוח או הסדרה ראויים ברמה הלאומית או הבינלאומית.
 
דוח חדש, שנכתב בשיתוף פעולה בין הארגון הבינלאומי רופאים לזכויות אדם לבין INCLO, מנתח את הסכנות הטמונות בסוגים שונים של נשק לפיזור הפגנות. הדוח כולל גם מקרי בוחן ממדינות שונות, כשאת הזווית הישראלית תרמה עו"ד אן סוצ'יו מהאגודה. מקרי הבוחן ממחישים כיצד השימוש בנשק לפיזור הפגנות מביא פעמים רבות דווקא להגברת האלימות ולהסלמת המצב, במקום שההתערבות המשטרתית תביא להרגעת הרוחות. לעומת זאת, באנגליה לדוגמה, המשטרה מצליחה להתמודד עם הפגנות מבלי לעשות כל שימוש בנשק. אין ספק שהמשטרה מחויבת לשמור על ביטחון הציבור, לצד חובתה לאפשר את מימוש הזכות להפגין, אבל השימוש השגרתי באמצעים מסוכנים לפיזור הפגנות הוא בוודאי לא התשובה לכך.

שלכם,
 

שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכלית האגודה לזכויות האזרח

 
Share
Tweet
Forward
                           
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2016 ACRIHebrew