Copy
 
19.11.2015

 
חברות וחברים יקרים,

השבוע יצא לי להרצות במכללת שנקר על חופש הביטוי האמנותי. עמדתי מול עשרות סטודנטים וסטודנטיות והייתי חדורת מוטיבציה להעביר להם מסר חד משמעי: אין בסיס חוקי להגביל את החופש האמנותי שלכם בשום צורה, כל עוד אין ביצירה שלכם הסתה לאלימות או לגזענות. אני חייבת להודות שבדרכי הביתה נחמץ ליבי. העובדה שחופש הביטוי האמנותי אינו ברור ונהיר, העובדה שהחופש היצירתי של אמנים הועמד שוב ושוב בסימן שאלה בחודשים האחרונים, והעובדה שסטודנטים כבר בתחילת דרכם האמנותית שואלים שאלות על צנזורה וחופש ביטוי וחשים מודאגים, היא בעיה של כולנו כחברה דמוקרטית.

השנה יצא לנו באגודה לפעול רבות בעניין חופש הביטוי האמנותי. לצערנו תחילת כהונתה של הממשלה החדשה סימנה ניסיון להצר את חופש הביטוי הפוליטי כפי שהוא בא לידי ביטוי ביצירות אמנות ותרבות. לא מזמן סיפרתי לכם על פנייתנו ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות כמה ניסיונות של שרת התרבות מירי רגב לשלול את התמיכה התקציבית במוסדות תרבות בשל תוכנם של סרטים והצגות. בתגובה לפנייתנו  ×”בהירו המִשנות ליועץ המשפטי לממשלה לשרת התרבות, שאין בסמכותה לשקול את תוכנן של יצירות אמנות בהחלטה אם לממן אותן, וכי השיקולים בחלוקת המשאבים צריכים להיות אמנותיים ומקצועיים בלבד.

לאחרונה עסקנו גם בהגבלות על חופש הביטוי הפוליטי והתרבותי מכיוונן של רשויות מקומיות. כך, למשל, כמה עיריות נכנעו ללחצים פוליטיים, ומנעו את הקרנת הסרט "רעד בעזה", שעוסק בקשיים הנפשיים שאיתם מתמודדים תושבים בעזה לאחר מבצע "צוק איתן". המשנות ליועץ המשפטי לממשלה הסכימו לעמדתנו כי נימוקים כמו האיסור לקיים פעילות פוליטית בנכסים עירוניים שהועמדו ללא תמורה, פגיעה ברגשות וחשש להפרת הסדר הציבורי אינם מצדיקים את אי ההקרנה של הסרט.

הסכנה לחופש הביטוי ולדמוקרטיה מהחלטות כאלה של שרים ושל ראשי רשויות, ובייחוד ממשקלן המצטבר, היא חמורה. מעבר להחלטות הספציפיות, הן גם יוצרות "אפקט מצנן" על מוסדות התרבות, שעלול להביא לצנזורה עצמית של האמנים, ולהשפיע על החלטותיהן של קרנות המממנות יצירות תרבות ואמנות. וכאן אני חוזרת לסטודנטים ולסטודנטיות משנקר: המפגש איתם הבהיר לי שההחלטות האלה מתחילות לחלחל ולהשפיע על התודעה של אמני העתיד שלנו. 

גבולות חופש הביטוי האמנותי הם סוגיה שדנים בה לא רק בישראל. ביום רביעי הקרוב נערוך יחד עם מכון גתה כנס שיעסוק בחופש הביטוי בישראל תוך השוואה מעניינת לגרמניה. על המצב בגרמניה ידבר גיאורג זסלן, מבקר קולנוע, עיתונאי ומרצה. נשמח מאוד לראות אתכם בכנס. נקיים דיון שבעיני הוא חשוב, על הניסיון להטיל צנזורה על התרבות ולהחניק אמנות שהיא מאתגרת מוסכמות ומעוררת למחשבה.

לפני סיום, אני רוצה להודות למאות מכם שנענו לקריאה שלנו בשבוע שעבר ושלחו מייל לחברי ועדת החוקה. יחד, הצלחנו לעכב את ההכרעה לגבי "חוק המישוש" המפלה והפוגעני. אנחנו ממשיכים לפעול נגד הצעת החוק במטרה להוריד אותה לגמרי מסדר היום.  

שלכם,
 

שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח
 

 
 
Share
Tweet
Forward
                           
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2015 ACRIHebrew