Copy
 
7.10.2016

 
הצטרפו אלינו ונפעל יחד לשנה טובה יותר
 

 
על המר והמתוק: הדברים הרעים והטובים שקרו בתשע"וחברות וחברים יקרים,

סוף שנה ותחילת שנה חדשה הם הזדמנות לסיכומים, להסתכלות אחורה ולמבט אל העתיד. ביהדות במיוחד, ימים אלה של בין כסה לעשור שבהם אנו נמצאים כעת נועדו למחשבה ולחשבון נפש. השנה החולפת הייתה שנה מורכבת ולא פשוטה לזכויות האדם בישראל, אבל בין הנקודות השליליות ניסינו למצוא גם כמה זוויות חיוביות, שנושאות תקווה להתחלות חדשות בשנה הבאה.

גל האלימות שהחל בדיוק בראשית השנה, וליווה אותנו לכל אורכה, גבה עשרות קורבנות והותיר משפחות אבלות, קהילות שבורות לב וציבור שלם שחי בפחד ובשגרת חיים מעורערת. בתקופה קשה זו התאפיינה מדיניות הרשויות לעתים קרובות בנטייה לבחור באמצעים קיצוניים, בפגיעה לא נדרשת בזכויות ובחירויות, ובשימוש יתר בכוח. במציאות המתמשכת של כיבוש ודיכוי, סכסוך ארוך שנים בעוצמות שונות והרבה הסתה משני הכיוונים, זוהי כבר לצערנו שגרת חיים.

לאורך השנה, בכנסת ובממשלה המשיך להתעצם גל של יוזמות שמצמצמות לנו את המרחב הדמוקרטי, ושמבקשות להצר את הצעדים של כל מי שלא מתיישר עם הרוב הפוליטי. בזווית החברתית, מחירי הדיור המשיכו לשבור שיאים חדשים, וחלום הדירה הפך רחוק מתמיד עבור רבים. השנה גם עקבנו בדאגה אחר הפגיעה המתמשכת בקהילה הלהט"בית, שקיבלה בין היתר ביטוי בביטולו של מצעד הגאווה בבאר שבע.

אבל יש גם כמה נקודות אור שמעוררות תקווה לשינוי. אימוץ המלצות דוח הוועדה למיגור הגזענות כלפי יוצאי אתיופיה ותקדימים נוספים בתחום המאבק באפליה, מצביעים אולי על כוונה של הרשויות לקחת אחריות ולהיאבק באפליה ובגזענות באופן אקטיבי יותר. תכנית החומש לאוכלוסיה הערבית אפופה אמנם סימני שאלה רבים, אבל אפשר לקוות שהיא מסמנת שינוי כיוון ביחסה של הממשלה למיעוט הערבי, ושהיא רק צעד ראשון בדרך לשוויון אמיתי ומלא שלו. ביטול שירותי הרפואה הפרטית (שר"פ) באשדוד וצמצומם בירושלים, והעלאה (גם אם מינימלית) של חלק מקצבאות הקיום, מעידים אולי על חלחול של שיקולים חברתיים אל תוך המדיניות החברתית-כלכלית.

ש"י עגנון כתב בספרו "ימים נוראים": "כשבאים הימים הקדושים כל אדם מקבל עליו לעשות תשובה וחושב בלבו כך אעשה וכך אעשה. אבל הימים עוברים בהרהורי דברים בלבד ואין המחשבה מביאה לידי מעשה". אם זכויות האדם בישראל חשובות לכם ולכן וברצונכם לקחת חלק פעיל בהגנה עליהן, מוזמנים להביא את המחשבה לידי מעשה - להצטרף אלינו, לתרום לנו ולהיות חלק משמעותי מהשינוי.

שלכם,

 
שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח

 
הצטרפו אלינו ונפעל יחד לשנה טובה יותר
 
  
                                 
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2016 ACRIHebrew