Copy
2.9.2017


 
שלום חברות וחברים,

השבוע נפל דבר בישראל. הכנסת חוקקה את החוק המכונה "חוק ההסדרה", שלמעשה מאפשר לקחת אדמות פרטיות של פלסטינים בגדה המערבית במטרה להכשיר בנייה לא חוקית בהתנחלויות ובמאחזים. זו ההתערבות הבוטה ביותר של הכנסת בנעשה בשטחים. מדובר בחקיקה ישירה שפוגעת ברכושם הפרטי של הפלסטינים, שאינם אזרחי המדינה, והם למעשה חסרי כוח פוליטי בישראל.

החוק מנוגד לדין הבינלאומי וזכה להתנגדות משמעותית של גורמי המשפט, ובראשם היועץ המשפטי לממשלה שקבע שאיננו חוקתי. אפילו ראש הממשלה הזהיר מפני ההשלכות הבינלאומיות של החוק והזהיר מפני הגעה לבית הדין הבינלאומי בהאג. למען האמת, מדובר בחוק שאפילו מי שתומכים בהתנחלויות היו צריכים להתנגד לו. כיצד הם יכולים להסביר לעצמם שהכנסת מחוקקת חוק לקחת אדמות מאנשים שאינם אזרחיה, וזאת רק משום שהם פלסטינים?

אנחנו לא נעבור על כך בשתיקה. בימים אלו ממש אנחנו עובדים על עתירה לבג"ץ יחד עם ארגונים נוספים וכבר פנינו השבוע ליועמ"ש ולפצ"ר בבקשה לעכב את יישום החוק. אני מודעת לשיח שהתעורר בשבועות האחרונים לפיו אין לפנות לבית המשפט נגד החוק, אך אנחנו לא יכולים לעמוד מנגד. הנימוק להימנעות מפנייה בג"ץ הוא שיש לתת לממשלה להתמודד עם השלכות מעשיה, אלא שזהו נימוק לא רלוונטי מבחינתנו – אנחנו רואים לנגד עינינו רק את זכויות האדם.

בעוד שהחוק מאיים לגזול רכוש פרטי של פלסטינים, אני מאמינה שכארגון זכויות אדם אנחנו לא צריכים לשקול שיקולים פוליטיים או מדיניים אלא להגן על זכויותיהם. בשבועות האחרונים עשינו זאת בבג"ץ במסגרת שתי עתירות שאנחנו מנהלים כבר שנים ארוכות נגד גירוש תושבים מכפרים בשטח אש 918, בו המדינה הכריזה על שטח אש באופן לא חוקי על חשבון כפרים פלסטינים, ובעתירה הנוגעת לתושבי ח'רבת זנוטה שבדרום חברון. כעת נחצה גבול חדש, וגם הפעם נתייצב למען ההגנה על זכויות האדם.

מדובר בחוק שנועד להכשיר בנייה לא חוקית, אבל את החוק עצמו לא ניתן להכשיר.

שלכם,

 
שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח


 

 
  
                                 
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2017 ACRIHebrew